5.4.2017

Report on Media Literacy in Europe – laaja selvitys eurooppalaisesta mediakasvatuskentästä

Toteutusorganisaatio: European Audiovisual Observatory

Sijainti verkossa: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/reporting-media-literacy-europe

Julkaisuvuosi: 2017

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 on European Audiovisual Observatoryn tuottama, EU-maiden mediakasvatuskäytänteitä ja toimintaa kartoittava laaja selvitys. EU_reportMediakasvatusseura tuotti Suomen osuuden selvitykseen.

Selvityksen perusteella maakohtaiset erot mediakasvatustoiminnan aktiivisuudessa ja laajuudessa ovat suuria. Euroopanlaajuisessa katsauksessa painotetaan järjestökentän merkittävää roolia mediakasvatuksessa sekä eri tahojen välisen yhteistyön merkitystä. Selvityksessä esitellyistä yli 500:sta projektista suurin osa oli suunnattu nuorille. Muille ikäryhmille, kuten ikääntyneille, oli kohdistettu vain muutama medialukutaitoprojekti. Kriittisen ajattelun kehittäminen sekä median käyttö ja erityisesti tiedonhaku olivat fokuksessa suuressa osassa projekteja. Vähiten projekteja oli kohdistettu kulttuurienvälisen vuoropuhelun lisäämiseen. Tähän kategoriaan kuuluivat myös internetissä tapahtuvaa radikalisoitumista ja vihapuhetta ehkäisevät projektit. Raportissa todetaankin, että tällaisille projekteille voisi olla jatkossa kysyntää eurooppalaisella mediakasvatuskentällä.

Selvitys on englanninkielinen ja sen voi ladata luettavaksi täältä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi