22.7.2014

Sosiaalinen media ja verkkoyhteisöt markkinoinnissa

Tutkija(t): Maiju Laitinen

Toteutusorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, Viestinnän koulutusohjelman opinnäyte, Mediatuottaminen

Sijainti verkossa: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/22855/Laitinen_Maiju.pdf?sequence=2

Julkaisuvuosi: 2010

Julkaisun tyyppi:

Opinnäytetyössä tarkastellaan sosiaalista mediaa ja verkkoyhteisöjä eräänä mahdollisuutena yritysten markkinoinnissa. Sosiaalisen median palvelut koostuvat erilaisista verkkoyhteisöistä, joita yritys voi hyödyntää omassa verkkomarkkinoinnissaan. Työn alussa pohdin verkkoyhteisöjen vaikutusvaltaa ja sitä, kuinka tällainen yhteisöllisyys on muuttanut verkkomarkkinointia. Esittelen myös erilaisia sosiaalisen median palveluita ja pureudun sosiaalisen median käyttäjäryhmiin. Oma osansa on viraalimarkkinointi, jonka hyötyjä ja heikkouksia käsittelen neljännessä luvussa.

Taustoissa nostan esiin online-draamasarja Arkin, joka on ollut aiheeni innoittaja ja täten tärkeä osa koko opinnäytetyötäni. Tarkastelen uuden tiedon perusteella, kuinka Arkin markkinointia olisi voitu toteuttaa toisin, ja täten päädytty mahdollisesti erilaiseen lopputulokseen. Lopussa keskityn pohtimaan kriittisesti sosiaalisen median kannattavuutta yrityksen markkinoinnissa ja luon katsauksen myös verkkomarkkinoinnin tulevaisuuteen

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi