23.3.2015

Sosiaalinen media nuorisotyössä

Tutkija(t): Anniina Kallio

Toteutusorganisaatio: Jyväskylän yliopisto

Sijainti verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201502111284

Julkaisuvuosi: 2015

Julkaisun tyyppi:

Tämä pro gradu-tutkimus tutkii nuorisotyöntekijöiden resursseja hyödyntää sosiaalista mediaa sekä sitä miten he hyödyntävät sitä työssään.

Tutkimuksessa myös selvitettiin sosiaalisen median soveltamiseen liittyviä ongelmia ja hyviä puolia. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, joka oli lähetetty kuntien johtaville nuorisotyöntekijöille sekä etsiville nuorisotyöntekijöille kesällä 2014.

Kyselyyn osallistuneesta 170 vastaajasta 91,8 % hyödyntää työssään sosiaalista mediaa ja vastaajien resurssit sen hyödyntämiseen olivat suurimmalla osalla hyvät tai erittäin hyvät. Keskimäärin sosiaalisen median osuus nuorisotyöntekijöiden työajasta oli tutkimuksen mukaan vajaa kolmasosa ja nuorisotyöntekijät olivat hyödyntäneet sitä keskimäärin 3 vuotta. Kaikista eniten hyödynnettiin yhteisöpalvelua ja näistä palveluista eniten Facebookia. Eniten ja lähes yhtä paljon sosiaalista mediaa käytettiin tiedotukseen, tavoittamiseen ja yhteydenpitoon. Suurimmat ongelmat sosiaalisen median hyödyntämisessä oli huoli nuorten tietoturvasta ja työntekijöiden ajanpuute. Sosiaalisen median hyvinä puolina nähtiin muun muassa sen nopeus ja helppous sekä se, että niin monet nuoret käyttävät sitä. Sosiaalisen median käytöstä ei juurikaan kerätty palautetta asiakkailta, eikä sitä hyödyntäviltä työntekijöiltä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi