27.9.2016

Sosiaalinen media oppimisympäristönä -opinnäytetöitä

Tutkija(t): Tommi Hynynen; Mira Päätalo

Toteutusorganisaatio: Jyväskylän yliopisto; Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Julkaisun tyyppi: ,

Sosiaalinen media oppimisympäristönä alakoulussa : Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä. 

Mira Päätalon vuoden 2011 opinnäytetyön tavoitteena on tutkia luokanopettajan käsityksiä sosiaalisen median käyttämisestä oppimisympäristönä alakoulussa. Tarkoituksena on kartoittaa luokanopettajan kokemuksia aiheesta ja sitä, millaisena hän näkee sen tulevaisuudessa eli kuinka sosiaalista mediaa voisi hyödyntää nykyistä paremmin. Sosiaalinen media voi tuoda haasteita myös opettajan omaan työhön.

Tutkimuksessa määritellään neljä tutkimuskysymystä: 1) Miten opettaja määrittelee sosiaalisen median? 2) Millaisia kokemuksia opettajalla on sosiaalisen median käyttämisestä oppimisympäristönä? 3) Miten sosiaalista mediaa voitaisiin kehit-tää ja sen mahdollisuuksia hyödyntää tulevaisuudessa paremmin oppimisen tukena? 4) Millaisia haasteita sosiaalinen media tuo opettajan työhön?

Tutustu opinnäytetyöhön täällä.

 

Sosiaalinen media oppimisympäristönä

Tommi Hynysen vuoden 2014 kandidaatintutkielmassa selvitetään miten sosiaalinen media poikkeaa perinteisistä verkko-oppimisympäristöistä ja kuinka sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää opetuksessa. Tutkimustuloksena todetaan, että sosiaalisen median palvelut mahdollistavat tiedon, tuotosten ja tehtävien helpomman jakamisen opiskelijoiden kesken sekä mahdollistavat yhdessä työskentelemisen paremmin kuin suljetut verkko-oppimisympäristöt. Tämän lisäksi yksilön ja ryhmän vuorovaikutuksen sekä yhteisen työskentelyn suunnitteleminen ja ohjaaminen saattaa helpottua sosiaalisen median välineillä. Toisaalta sosiaalisen median opetuskäyttöön liittyy useita haasteita esimerkiksi tietosuojan ja käyttöehtojen muodossa. Lisäksi monen sosiaalisen median palvelun käyttö hajauttaa osallistumisen useaan palveluun jotka eivät välttämättä ole yhteydessä toisiinsa. Monen palvelun käyttöönotto, hallinta ja käytäntöjen muodostaminen saattaa olla työlästä koulutuksen tarjoajille.

Tutustu kandidaatintutkielmaan täällä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi