7.9.2015

Tekijänoikeus ja opetus -selvitys

Tutkija(t): Kopiosto ry

Toteutusorganisaatio: Kopiosto ry

Sijainti verkossa: http://www.kopiosto.fi/kopiosto/ajankohtaista/uutiset_arkisto/2015/fi_FI/Kopioston_tekijanoikeus_ja_opetus_selvitys_julkaistu/

Julkaisuvuosi: 2015

Julkaisun tyyppi:

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry selvitti vuoden 2014 aikana, miten tekijänoikeus näkyy opetuksessa. Selvitys opettajien opetuksessa käyttämistä materiaaleista sekä heidän kokemistaan tekijänoikeudellista ongelmista sisältää havaintoja peruskouluista, lukioista, ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Selvitys toteutettiin internetkyselynä ja siihen osallistui 2562 opettajaa.

Tekijänoikeus ja opetus -selvityksessä tarkastellaan muun muassa teknologian ja erilaisten materiaalin käyttöä opetuksessa sekä tutkitaan opettajien kohtaamia tekijänoikeudellisia ongelmia ja heidän tekijänoikeustietämystään. Selvityksen mukaan toimintaympäristön digitalisoitumisesta huolimatta painettujen oppi- ja tietokirjojen asema opetuksessa on yhä vahva etenkin peruskouluissa ja lukioissa ja opetuksessa käytetään valtaosin kustannettua materiaalia. Selvityksestä käy ilmi muun muassa myös, että opettajat tarvitsevat lisää selkeitä ohjeita ja lisää koulutusta tekijänoikeuksiin liittyen.

Selvitys on toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kopioston välillä sovittua tutkimus- ja selvitystoimintaa.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi