15.11.2017

Valeuutistutkimus 2017

Tutkija(t): Medialiitto

Toteutusorganisaatio: Tietoykkönen

Sijainti verkossa: http://www.medialiitto.fi/files/4323/Valeuutistutkimus_14.11.2017.pdf

Julkaisuvuosi: 2017

Medialiiton tilaama mielipidetutkimus paljastaa valtaosan suomalaisista uskovan, että verkossa leviävillä valeuutisilla on vaikutusta kansalaisten käsityksiin perusfaktoista. Kaksi kolmasosaa (67%) tutkimukseen vastanneista arvioi, että valeuutiset vaikuttavat suomalaisten käsityksiin paljon tai erittäin paljon. Vain neljäsosa arvioi vaikutuksen melko vähäiseksi.

Vastaajista 43 prosenttia kertoo törmäävänsä verkossa viikoittain uutisiin, jotka eivät ole täysin totuudenmukaisia. Suoranaisesti valheellisiin uutisiin törmää viikoittain 29 prosenttia vastaajista. Kolme neljäsosaa vastaajista luottaa omiin kykyihinsä erottaa valeuutiset totuudenmukaisista. Nuoremmat vastaajat luottavat kykyihinsä tässä vanhempia enemmän ja he myös havaitsevat ei-tosia uutisia selvästi enemmän kuin vanhemmat vastaajat.

Vastaajat uskovat, että valheellisia uutisia tuottavat eniten poliittiset toimijat, aatteelliset sekä ideologiset ryhmittymät tai Julkisen sanan neuvoston periaatteisiin sitoutumattomat verkkojulkaisut. Vähiten valheellisiksi koetaan kotimaiset mediat, kuten sanoma- ja aikakauslehdet, tv ja radio. Silti lähes puolet vastaajista arvioivat, että myös ne tuottavat valheellisia uutisia ainakin jonkin verran.

Tutustu tutkimukseen täällä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi