17.10.2016

Verken julkaisusta tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen

Tutkija(t): Heikki Lauha ja Suvi Tuominen

Toteutusorganisaatio: Verke

Sijainti verkossa: https://www.verke.org/wp-content/uploads/2016/10/Kohti-digitaalista-nuorisotyota.pdf

Julkaisuvuosi: 2016

Julkaisun tyyppi:

 • Mitä digitalisaatio tarkoittaa nuorisotoimialan näkökulmasta?
 • Miten digitaalisuus kietoutuu nuorisotyön tavoitteisiin ja käytäntöihin?
 • Mitä tarkoittaa digitaalinen nuorisotyö ja miten sitä voidaan kehittää organisaatioiden toiminnassa?

verke-kohti-digitaalista-nuorisotyota

Näihin kysymyksiin pyrkii avaamaan uusia näkökulmia Verken artikkelijulkaisu Kohti digitaalista nuorisotyötä, joka tarkastelee digitalisaation ja nuorisotyön välistä suhdetta. Julkaisun tavoitteena on lisätä keskustelua siitä, millaisia näkökulmia tulisi ottaa huomioon kehitettäessä oman organisaation digitaalista toimintaa. Nuorisotyön näkökulmasta tärkeää on hahmottaa erityisesti digitalisaation sosiaalinen ulottuvuus: digitaalisen median ja teknologian käyttö kulttuurisena ilmiönä ja toimintana, jolla on keskeinen rooli nuorten arjessa ja elämässä.

Teoksessa aihetta lähestytään digitaalisten nuorisotyön suuntaviivojen avulla. Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat koostuvat kahdeksasta digitaalista nuorisotyötä edistävästä periaatteesta sekä periaatteita käytännön toiminnan tasolle vievistä toimenpide-ehdotuksista. Jokaista periaatetta havainnollistetaan nuorisoalan toimijoiden käytännön esimerkkien avulla.

Lisatietoa artikkelijulkaisusta löytyy täältä. Painettua versiota puolestaan voi tilata maksuttomasti täältä.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi