29.5.2015

Verkko nuorten kokemana ja kertomana

Tutkija(t): Heikki Lauha (toim.)

Toteutusorganisaatio: Verke - verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus

Sijainti verkossa: http://www.verke.org/images/pdf/Verkko_nuorten_kokemana

Julkaisuvuosi: 2015

Julkaisun tyyppi:

Julkisessa keskustelussa nuorten verkon käyttöä käsitellään lähinnä uhkien ja riskien kautta. Myös nuorisoalan ammatillisessa keskustelussa painottuu lastensuojelullinen auttava näkökulma. Nuorten verkkomaailma ja -kulttuuri on kuitenkin hyvin rikasta: siihen liittyy niin oman identiteetin rakentamista, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä kuin uudenlaista osallisuutta ja toimijuutta.

Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen (Verke) julkaiseman Verkko nuorten kokemana ja kertomana -artikkelikokoelman tavoitteena on tarjota uudenlaisia näkökulmia nuorten verkon käyttöön. Se käsittelee aihetta erityisesti nuorten omien kokemusten ja merkityksenantojen kautta. Teos on suunnattu kaikille nuorten verkkomaailmasta kiinnostuneille, ennen kaikkea nuorten parissa työtä tekeville ja nuorisoalan asiantuntijoille. Kirjaa voidaan hyödyntää myös oppimateriaalina tai oheislukemistona nuorisoalan oppilaitoksissa.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi