30.10.2015

Yhdessä. Luovasti. Oppien. Opetuksen ja oppimisen muutos.

Tutkija(t): Leena Krokfors, Marjaana Kangas, Kaisa Kopisto, Leila Rikabi-Sukkari, Laura Salo & Olli Vesterinen

Toteutusorganisaatio: Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos

Sijainti verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/157417

Julkaisuvuosi: 2015

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Koulu Kaikkialla -hankkeessa luodaan eheyttä ja merkityksellisyyttä lasten ja aikuisten oppimisympäristöihin ja oppimiseen sekä tuetaan osallisuutta ja aktiivista toimijuutta.  Koulu kaikkialla -hankkeen julkilausuma on nyt saatavilla sähköisessä muodossa. Yhdessä. Luovasti. Oppien. Opetuksen ja oppimisen muutos 2016 -julkilausumassa tarkastellaan opetuksen ja oppimisen muutosta oppimisen kaikkiallisuuden näkökulmasta. Julkilausumassa pohditaan muun muassa, miten koulun ulkopuolella opittuja tietoja ja taitoja tulisi hyödyntää koulutyöskentelyssä sekä sitä, miten koulussa oppiminen kytkeytyisi entistä paremmin lasten ja nuorten elämään. Sen tavoitteena on innostaa opettajat kehittämään sekä omia pedagogisia käytänteitään että koko koulun toimintakulttuuria yhdessä kollegoiden ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Julkilausuma pohjautuu Koulu Kaikkialla -hankkeessa tehtyyn tutkimus- ja kehittämistyöhön.

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi