Julkaisusarja

Mediakasvatusseuralla on oma julkaisusarja ”Mediakasvatusseuran julkaisuja”, jossa julkaistaan mediakasvatukseen, lasten ja nuorten mediakulttuuriin sekä muihin ajankohtaisiin teemoihin pureutuvia teoksia. Lisäksi seura julkaisee katsauksia, raportteja ja esitteitä. Painettuja julkaisuja voi tiedustella Mediakasvatusseuran toimistolta sähköpostitse, mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi.

Tälle sivulle kerätty Mediakasvatusseuran sähköiset julkaisut.

Tekijänoikeudet
Mediakasvatusseuran julkaisut ovat tekijänoikeussäännösten alaisia teoksia. Niitä voi lukea ja kopioida eri muodoissaan henkilökohtaista sekä ei-kaupallista tutkimus-, opetus-, ja opiskelukäyttöää varten. Lähde on aina mainittava. Käyttö kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa on kielletty.

Etsitkö kattavaa kirjalistaa?
Muita mediakasvatukseen liittyviä julkaisuja voi selata ja lainata Nuorisotiedon kirjastosta. Mediakasvatusseura toimittaa kirjaston kokoelmiin säännöllisesti alan teoksia.

Searching publications in English?

Finnish Society on Media Education publishes books and brochures. Most of them are available in Finnish only, but some of them are published in English as well. Scroll down the site for the publications.

Copyright
Publications are copyright protected. You may download, display and print them for your own personal and non-commercial research, teaching and studying purposes. The source must always be mentioned. Commercial and other forms of use are strictly prohibited without permission from the authors.

Coding

Coding in Schools: Comparing Integration of Programming into Basic Education Curricula of Finland and South Korea

Katri Schroderus, Sei Kwon 2017

Kun ohjelmointitaitojen merkitys ‘neljännen teollisen vallankumouksen’ aikana on laajalti tunnustettu, monet maat ovat alkaneet integroida koodaamista yleiseen opetussuunnitelmaan. “Coding in Schools: Comparing integration of programming into basic education curricula of Finland and South Korea” luo ...

lasten-mediamaailma-kansikuva

Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa

Emmi Huhtanen (toim.) 2016

Miten ja mihin 0-12-vuotiaat lapset käyttävät mediaa? Vaikka 2000-luvun lapsille media ja internet ovat itsestäänselvyyksiä, voi lasten mediamaailma aiheuttaa hämmennystä ja epätietoisuutta vanhemmille ja muille kasvattajille sekä lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa on tiivistelmä ...

flyer-mediakasvatusseura

Tuota ja tulkitse – avaimia mediasisältöjen ja oman mediailmaisun analyysiin

2016

Mediakasvatusseuran Tuota ja tulkitse -materiaalin tavoitteena on tukea medialukutaidon ja mediakriittisyyden harjoittelua. Tuota ja tulkitse -työkalu ohjaa mediasisältöjen kriittiseen arviointiin sekä niiden vastaanottamisen ja kuluttamisen että tuottamisen ja levittämisen näkökulmista. Työkalun aktivoivat kysymykset toimivat mitä tahansa mediasisältöä ...

Ruutuaika kooste

Mediaohje: miten käsitellä lasten ja nuorten mediakulttuuria?

Isabella Holm, Anniina Lundvall, Inka Silvennoinen ja Lauri Sundberg 2016

Mediasisällöt ja mediankäyttö ovat muodossa tai toisessa osa lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää. Ei olekaan yllättävää, että uutismediat huomioivat uusia median käytön tapoihin liittyviä ilmiöitä. Lasten ja nuorten mediakulttuuriin liittyy edelleen virheellisiä oletuksia ja ennakkoluuloja, ...

Median sisallot ja mediakasvatus

Median seksisisällöt ja mediakasvatus -opas

Sanna Spišák 2016

Seksi on näkyvä osa mediakulttuuria. Mediakasvatusseura on laatinut uuden oppaan Median seksisisällöt ja mediakasvatus lasten ja nuorten parissa työskentelevien  kasvattajien tueksi median seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevien sisältöjen erittelyyn. Oppaassa luodaan mediatutkija ja mediakasvatuskouluttaja Sanna Spišákin ...

Ruutuaika kooste

Ruutuaikaviikon Keskustelua ruutuajasta -kooste

2016

Onko ruutuaikakonsepti vanhentunut? Jos on, niin millaisia suosituksia lasten ja nuorten mediankäytölle tulisi olla? Entä aikuisten? (lisää…)

screen-shot-2016-10-10-at-21-53-15

Ruudulla: Mediakasvatuksen ammattilaisten käsityksiä median käytön suosituksista ja ruutuaika-käsitteestä

Isabella Holm, Emmi Huhtanen, Arla Pitkämäki, Rauna Rahja 2016

  Ruutuaika-käsite nousee säännöllisesti esiin lasten ja nuorten mediankäyttöä koskevassa keskustelussa. Ruutuajalla viitataan erilaisten näyttölaitteiden (esim. tietokone, älypuhelin, tabletti, televisio…) äärellä vietettyyn aikaan. Mediakasvatusseura halusi selvittää mediakasvatuksen parissa toimivien ammattilaisten näkemyksiä ruutuaika-käsitteestä toteuttamalla avoimen Ruudulla-kyselyn, ...

Minnemenetmediakasvatus_kansi

Minne menet, mediakasvatus? Mediakasvatusseuran 10-vuotisjulkaisu

Holm, Isabella & Rahja, Rauna (toim.) 2015

Mediakasvatusseuran perustamisesta tulee vuonna 2015 kuluneeksi kymmenen vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Mediakasvatusseura julkaisee Minne menet, mediakasvatus? -10-vuotisjulkaisun, joka luotaa erilaisin artikkelein ja raportein mediakasvatuksen tulevaisuuteen. Historiikin sijasta julkaisussa paneudutaan mediakasvatuksen tulevaisuuden skenaarioihin sekä mediakasvatuksen rooliin yhteiskunnassa juuri nyt. Samalla erilaiset puheenvuorot ...

Verke_mediakasvatus_rapsa

Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta – Mediakasvatusseuran lisäraportti Verken kuntakyselyyn

Gabriella Óturai ja Mediakasvatusseura ry 2015

Mediakasvatusseura on tuottanut lisäraportin Verken kuntakyselyyn, jossa 915 nuorisotyöntekijän vastauksia on tarkasteltu mediakasvatuksen kehittämisen näkökulmasta. Käsillä olevassa lisäraportissa selvitetään Verken kuntakyselyn pohjalta, mitä nuorisotyöntekijät kertovat mediakasvatuksesta, mitä digitaalinen maailma antaa nuorisotyölle, sekä miten sujuvaa verkkonuorisotyötä voi edistää. ...

alueellisen_mediakasvatusyhteistyon_opas_kansi

Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön

Mediakasvatusseura ry 2015

Alueellisella mediakasvatusyhteistyöllä tarkoitetaan esimerkiksi kylän, kaupungin, kunnan tai maakunnan sisällä tapahtuvaa toimintaa, jota tehdään yhteisesti toimijoiden kesken. Yhteistyöhön voivat ryhtyä esimerkiksi päiväkodit, koulut ja muut oppilaitokset, nuorisotyön toimijat ja nuorten ryhmät, järjestöt, kirjastot, vanhempainyhdistykset, eri alojen yritykset, museot, paikalliset ...

mediakasvattajan_muistilista_kuva

Mediakasvattajan muistilista

Mediakasvatusseura ry 2015

Tammikuussa 2015 tuotettu Mediakasvattajan muistilista (Mediefostrarens minneslista) on koottu syksyllä 2014 julkaistujen Mediakasvattajan eettisten periaatteiden pohjalta. Mediakasvattajan muistilista kokoaa tiiviiseen muotoon mediakasvattajan työtä tukevia ajatuksia ja teemoja. Huoneentaulumaisen muistilistan tavoitteena on tukea eri aloilla toimivien ...

medikasvattajan eettiset

Mediakasvattajan eettiset periaatteet

Mediakasvatuseura ry 2014

Mediakasvatusseurassa juhlitaan 20.11 Lapsen oikeuksien päivää! Lasten oikeuksien kunniaksi julkaistaan Mediakasvattajan eettiset periaatteet  mediakasvatus.fi:ssä. Periaatteiden koostamisen idea sai alkusysäyksensä syksyllä 2013 Mediakasvatusseuran ja Helsingin Sanomien järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Eettisten periaatteiden tarkoituksena on olla mediakasvattajan tukena muiden ammattieettisten ohjeistusten rinnalla ja ...

lapset osallisena mediassa kansi

Lapset osallisena mediassa

Pauliina Grönholm (toim.) 2014

Millaiset asiat tulee ottaa huomioon elokuvatuotannossa, jos kuvausryhmässä on mukana lapsia? Entä mitä journalistin pitäisi pohtia lapsia ja nuoria haastatellessaan? Muun muassa näihin kysymyksiin antavat vastauksen Mediakasvatusseuran uusi julkaisu Lapset osallisena mediassa. Media on muodossa ...

nuorten media maailma

Nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa

Rauna Rahja (toim.) 2013

Mediakasvatusseuran projektina syntynyt Nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa -kooste tiivistää vuosina 2009–2013 tehtyä suomalaista tutkimusta 12–29-vuotiaiden nuorten median käytöstä ja mediakulttuurista. Julkaisun on toimittanut kulttuurituottaja Rauna Rahja. Kooste on työstetty yhteistyössä mediakasvatuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Julkaisu ...

lapset netissa

Lapset netissä – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä

Reijo Kupiainen, Sirkku Kotilainen, Kaarina Nikunen ja Annikka Suoninen (toim.) 2013

Verkkojulkaisun lähtökohtana on EU Kids Online -tutkimusverkoston tekemä tutkimus 9-16-vuotiaiden eurooppalaisten lasten ja nuorten internetin käytön riskeistä ja mahdollisuuksista. Lapset netissä -julkaisussa lasten ja nuorten nettielämää tarkastellaan suomalaisittain aiheen asiantuntijoiden toimesta. Julkaisulla pyritään tarjoamaan vanhemmille, ...

Katsaus toimijoihin

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Anniina Lundvall, Juulia Andersson 2012

Tämä katsaus on Mediakasvatusseuran tuottama kooste mediakasvatuskentän toiminnasta viimeisen noin neljän vuoden ajalta (2008-2012). Katsaus on koottu yhteistyössä toimijoiden kanssa keräämällä tietoa siitä, mitä mediakasvatuksen kentällä on tehty ja miten toiminta on kehittynyt. Raportti pyrkii ...

Lasten mediabarometri 2011

Lasten mediabarometri 2011

Pääjärvi Saara (toim.) 2012

Mediakasvatusseura ry:n opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin 7–11-vuotiaiden lasten mediankäyttöjä ja kokemuksia mediakasvatuksesta. Aineiston kerääminen toteutettiin syksyllä 2011 lomakekyselyllä, jolla tavoitettiin yhteensä 1137 lasta peruskoulun ensimmäiseltä, kolmannelta ja viidenneltä luokka-asteelta. Aineisto kerättiin 19 ...

lasten mediabarometri vanhemmat

Lasten mediabarometri 2010: Vanhempien mielipiteet lasten mediankäytöstä

Annikka Suoninen 2011

Mediakasvatusseura ry toteutti vuonna 2010 yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa ensimmäisen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Lasten mediabarometri -tutkimuksen. Tämä tutkimus kohdistui pienten 0–8-vuotiaiden lasten mediankäyttöihin. Tutkimuksen keskeisin tutkimusaineisto kerättiin 0–8-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnatulla valtakunnallisella postikyselyllä. Kyselyyn ...

lasten mediabarometri 2010

Lasten mediabarometri 2010: 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa

Sirkku Kotilainen (toim.) 2011

Tutkimusraportissa kuvataan alle kouluikäisten mediankäyttöjä Suomessa ja arvioidaan toteutettujen ja kokeiltujen metodien toimivuutta. Säännöllisesti toteutettuna pienten lasten mediabarometrilla on nähtävissä myös kansainvälistä merkitystä, koska mediakasvatuksen tarve on alettu nähdä elinikäisen oppimisen näkökulmasta, siis varhaislapsuudesta lähtien. ...

suomalainen mediakasvatusmaisema

Suomalainen mediakasvatusmaisema 2008 – katsaus organisaatioiden toteuttamaan mediakasvatukseen

Ilkka Kuukka 2008

Suomalainen mediakasvatusmaisema 2008 – katsaus organisaatioiden toteuttamaan mediakasvatukseen -selvityksessä oli tarkoituksena muodostaa kuvaa siitä mediakasvatuksen toteutuksen kirjosta, jota maassamme toteutetaan. Tulosten mukaan mediakasvatusta toteutetaan vastaajien keskuudessa monipuolisesti. Toiminta voitiin jakaa vastausten perusteella kuuteen kategoriaan: kouluttavaan, ...

median vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Tarja Salokoski & Anu Mustonen 2007

Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin — katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja - säätelyn käytäntöihin  -julkaisun tarkoituksena oli selvittää kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten perusteella median vaikutuksia ja riskitekijöitä lasten ja nuorten kehitykseen. Tavoitteena oli myös tutustua ...

nakokulmia mediakasvatukseen

Näkökulmia mediakasvatukseen

Heikki Kynäslahti, Reijo Kupiainen & Miika Lehtonen (toim.) 2007

Näkokulmia mediakasvatukseen -teoksen tavoitteena on tuoda esille mediakasvatuksen alalta sekä tutkimustietoa että kokemuksia käytännön sovelluksista. Teoksen ensimmäinen osa koskee mediakasvatuksessa tehtävää tutkimusta ja käsitteellistä määrittelyä. Jälkimmäisessä osassa esitellään erilaisia mediakasvatuksen hankkeita ja käytännön kokemuksia. Suomalaiselle mediakasvatukselle on viime ...

Childrens MB 2011

Children’s Media Barometer 2011: Media Use among 7–11-year-old Children and Their Experiences on Media Education

Saara Pääjärvi (edit.) 2012

This an English Summary of the Original Finnish Report. The goal of the research project of The Finnish Society on Media Education, funded by the Ministry of Education and Culture, was to study the media ...

Childrens MB 2010

Children’s Media Barometer 2010: The Use of Media among 0-8-year-olds in Finland

Sirkku Kotilainen (ed.) 2011

This an English Summary of the Original Finnish Report by the Finnish Society on Media Education.  A study on children’s media use was conducted by interviewing children and observing their media environment, and by a ...

Decadas

Décadas de Educación en Medios de Comunicación en Finlandia

Reijo Kupiainen, Sara Sintonen & Juha Suoranta 2009

Decades

Decades of Finnish Media Education

Reijo Kupiainen, Sara Sintonen & Juha Suoranta 2008

Decades of Finnish Media Education have been characterised by a desire to protect, safeguard and repel. The development of media technologies has regularly brought with it new tools and technologies, causing educators new concerns and ...

best practices

Finnish Media Education – Best Practises

Anniina Lundvall (edit.) 2009

This brochure highlights some successful Finnish projects and innovations that have furthered the cause of national media education. Some of these projects have concluded but they have brought into being permanent practices and guides, which ...

FME policies

Finnish Media Education Policies – approaches in culture and education

Anniina Lundvall (edit.) 2009

This publication takes a review of the recent guidelines and practices in the media education field in Finland. The object of this publication is to reveal those areas of media education that are subject to ...