20.2.2018Laura Pönkänen

100 Oivallusta mediareppuun!

Linkki materiaaliin: https://oivalluksiaeskarista.files.wordpress.com/2017/12/100-oivallusta-mediareppuun.pdf

Tuotantovuosi: 2017

Tuottaja: Helsingin kaupungin Oivalluksia varhaiskasvatukseen! -hanke: Johanna Sommers-Piiroinen, Heli Hemilä, Jerkka Laakkonen, Maria Lehtinen & Jaana Brinck

Helsingin kaupungin Oivalluksia eskarista! – monilukutaitoa ja mobiilia oppimista edistämässä ja Oivalluksia varhaiskasvatukseen!-hankkeissa on kehitetty yhdessä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä vahvistettu varhaiskasvattajien mediapedagogista osaamista ja lasten monilukutaidon kehittymistä.

100 Oivallusta mediareppuun! -materiaali sisältää sata oivallusta arjen oppimisesta ja osallisuudesta uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa toteuttaen.

Materiaali on jaoteltu uuden varhaiskasvatusuunnitelman oppimisen alueiden mukaisesti. Materiaalin tavoitteena on antaa uusia ideoita, näkökulmia ja työkaluja mediakasvatuksen ja digivälineiden käytön nivomiseen luontevaksi osaksi oman lapsiryhmän toimintaa.

Materiaali löytyy täältä.