13.4.2017Sanni Mäntyniemi

Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat

Linkki materiaaliin: https://www.verke.org/wp-content/uploads/2016/11/Digitaalisen-nuorisotyo%CC%88n-suuntaviivat.pdf

Tuotantovuosi: 2016

Tuottaja: Verke

verke-kohti-digitaalista-nuorisotyotaVerke on koostanut kahdeksankohtaiset digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat. Suuntaviivat on laadittu yhdessä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien nuorisotyön ammattilaisten kanssa. Niiden tarkoitus on auttaa kehittämään nuorisotyötä ja lisätä keskustelua siitä, miten digitaalista nuorisotyötä voidaan kehittää strategisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Suuntaviivat koostuvat periaatteista ja toimenpide-ehdotuksista. Lähtökohtana on, että periaatteet kytkeytyvät osaksi nuorisotyön yleisiä tavoitteita, jolloin digitaalinen nuorisotyö ei näyttäydy muusta nuorisotyöstä erillisenä työmuotona vaan koko nuorisotyötä läpileikkaavana osa-alueena.

Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat ovat osa Kohti digitaalista nuorisotyötä -teosta. Tutustu digitaalisen nuorisotyön suuntaviivoihin täällä.