16.5.2017Sanni Mäntyniemi

Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot – Työkaluja teemojen käsittelyyn

Linkki materiaaliin: http://www.koulukino.fi/index.php?id=3856

Tuotantovuosi: 2017

Tuottaja: Koulukino ry / Katri Schroderus

Koulukino on julkaissut laajan oppimateriaalin otsikolla Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot – Työkaluja teemojen käsittelyyn. Materiaali on tarkoitettu yläkouluun ja toisen asteen opetukseen, minkä lisäksi sitä voi hyödyntää myös esimerkiksi nuorisotyössä.

Oppimateriaali perustuu Koulukinon tilaamaan, Osuuskunta Mediakollektiivin toteuttamaan Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot -selvitykseen (2016). Selvityksen raportin päätavoitteena oli ratkaisujen etsiminen disinformaation ja vihapuheen käsittelyyn erityisesti niistä näkökulmista, joita mediakasvattaja saattaa kohdata.

Selvityksen pohjalta syntynyt oppimateriaali koostuu kahdesta osasta. Vihapuhe ja sananvapaus -osuuden tavoitteena on tukea nuoria tunnistamaan vihapuhetta erilaisissa ympäristöissä, erityisesti verkossa, ja harjoitella rakentavia tapoja vastata vihapuheeseen. Disinformaatio ja valemedia -osuuden tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon kehittymistä ja kannustaa mediakriittiseen ajatteluun.

Molemmat osuudet on nyt julkaistu pdf-muodossa, minkä lisäksi Koulukinon sivuilta löytyy laajempi verkkoversio lisätehtävineen ja tapausesimerkkeineen.

Materiaalin tehtävät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joita voi poimia käsiteltäväksi haluamassaan järjestyksessä. Mukana on mm. ryhmäkeskusteluja, kirjoitustehtäviä, tiedonhakua ja draamaharjoituksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut hanketta.vihapuhejasananvapaus_kansidisinformaatiojavalemedia_kansi