10.8.2017Melissa Castrén

Haltijan kuiskaus -aktiviteettikortit

Linkki materiaaliin: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/206657

Tuotantovuosi: 2017

Tuottaja: Emilia Erfving, Antti Hintsa, Sara Sintonen, Heidi Sairanen & Kristiina Kumpulainen

MOI – Monilukutaitoa opitaan ilolla -hanke on tuottanut Suomen juhlavuoden kunniaksi pedagogista materiaalia, jonka tematiikka liittyy suomalaiseen luontoon ja vanhoihin uskomuksiin. Tehtävät tukevat lasten monilukutaidon kehittymistä houkuttelemalla tarkkailemaan, pohtimaan, keksimään ja kokeilemaan itse.

Haltijan kuiskaus -aktiviteettikorttien pedagogisena tavoitteena on herättää kiinnostusta suomalaista luontoa ja vanhoja uskomuksia kohtaan monesta eri näkökulmasta. Materiaalia on mahdollisuus käyttää ja levittää ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Tekijöiden ajatuksena on, että tulostamisen sijaan materiaalia käytetään erilaisilla digitaalisilla näyttöpäätteillä.

Voit ladata tehtäväkortit täältä.

Sara Sintoselta ja Emilia Erfvingiltä on aikaisemmin ilmestynyt perusopetuksen alaluokille suunnattu opetusmateriaali Herkkien korvien tehtäväkortit ja Herkkien korvien tehtäväkortit 2.