2.8.2017Melissa Castrén

Kamerakynän pedagogiikka – opettajan käsikirja

Linkki materiaaliin: http://www.mystinenportaali.com/mediakasvatus/kamerakynan_pedagogiikka_-_opettajan_kasikirja_(2017)_web.pdf

Tuotantovuosi: 2017

Tuottaja: Ismo Kiesiläinen

Populaarikulttuuri ja elokuvakasvatuksen perinne tuntevat elokuvan tarinankerronnan taiteena. Vähemmälle huomiolle on jäänyt elokuvateorian vaikutusvaltainen suuntaus, jossa elokuva ymmärretään ajattelun ja sen representoimisen välineenä, kamerakynänä. Tämä historiallinen näkökulma tarjoaa aivan uusia välineitä ymmärtää videokuvaamisen mahdollisuudet oppimisessa.

Kamerakynän pedagogiikassa elokuvaa käytetään kognitiivisena ja konstruktiivisena välineenä, jonka avulla oppilas tutkii maailmaa, ajattelee ja ilmaisee ajatteluaan. Näytelmien kuvaamisen sijaan tehdään yksinkertaisia, pedagogisesti harkittuja kuvaustehtäviä, joilla oppilas haastetaan ajattelemaan, toimimaan ja vuorovaikuttamaan tavoitteellisesti. Kuvaaminen on tapa käsitellä tietoa. Työskentelyssä kameran luontaiset ominaisuudet tukevat oppilasta erityisesti tarkkaavaisuudessa, toiminnanohjauksessa ja ajattelun jäsentämisessä.

Kamerakynän pedagogiikka – opettajan käsikirja esittelee kamerakynän pedagogiikkaa kattavasti sekä käytännössä että teoriassa. Maksuton verkkojulkaisu on kirjoitettu Suomen tietokirjailijat ry:n tuella.

Ismo Kiesiläinen on 36-vuotias mediapedagogi ja kouluttaja, joka on kehittänyt kamerakynän pedagogiikkaa vuodesta 2005 lähtien yhdessä suomalaisten opettajien ja kehittäjäkollegojen kanssa. Kiesiläiseltä on myös ilmestynyt vuonna 2015 julkaistu Kamerakynän pedagogiikka – opettajan opas.

Lisätietoja:
Ismo Kiesiläinen
ismo(a)mystinenportaali.com