1.3.2018Laura Pönkänen

Kuinka viestiä mielenterveydestä ja sen häiriöistä? Työkalupakki toimittajille ja viestijöille

Linkki materiaaliin: https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveysseura/medialle/kuinka-viesti%C3%A4-mielenterveydest%C3%A4-ja-sen-h%C3%A4iri%C3%B6ist%C3%A4-ty%C3%B6kalupakki

Kohderyhmä: , ,

Tuottaja: Suomen Mielenterveysseura

Toimittajat, viestinnän ammattilaiset, bloggaajat ja muut sisällöntuottajat ovat tärkeässä roolissa mielenterveystiedon välittämisessä. Suomen Mielenterveysseuran laatima työkalupakki auttaa viestimään mielenterveydestä ilman stigmaa. Työkalupakki tuo teksti-ja videomateriaaleissaan esiin mediakasvatuksellista näkökulmaa mielenterveyden häiriöiden esittämisestä mediassa.

Tutustu työkalupakkiin täältä.