17.5.2016Arla Pitkämäki

Kulttuurin vuosikello -oppimateriaalipankki

Linkki materiaaliin: http://www.kulttuurinvuosikello.fi/

Tuotantovuosi: 2016

Tuottaja: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran perustama Kulttuurin vuosikello on oppimateriaalipankki, jonne on koottu kulttuurisesti kestävää kasvatuksen materiaalia opettajien käyttöön. Sivustolla voit rakentaa itse oman ”kulttuurin vuosikellon” tai hakea materiaali teeman tai kuukauden mukaan.

Kulttuurin vuosikello on maksuton verkkopalvelu, jonka avulla voit jakaa materiaalejasi koko Suomen laajuisesti kouluille, päiväkodeille sekä muille opetus- ja kasvatustyön toimijoille. Vuosikello on kaikkien kulttuuriperintökasvatuksesta ja kulttuurisesti kestävästä kehityksestä kiinnostuneiden yhteinen sähköinen materiaalipankki ja julkaisukanava. Lue lisää.