4.2.2015Mediakasvatusseura

Kuvien tarinat – artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta

Linkki materiaaliin: http://globaalikoulu.plan.fi/opettajille/Download.ashx?id=3063&type=1&_ga=1.100129758.15544183.1417429702

Kohderyhmä: , ,

Tuotantovuosi: 2014

Tuottaja: Plan Suomi: Christa Prusskij ja Tiina Salmio (toim.)

Kuvien tarinat – artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta on osa Lapsen oikeudet media- ja taidekuvissa -hanketta (2014-2015), jossa Plan Suomen yhteistyökummaneina toimivat Lappeenrannan kaupunki (Saimaan mediakeskus, kasvatus ja opetustoimi ja Etelä-Karjalan taidemuseo), Suomen Valokuvataiteen museo, Tampereen kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Mudeopedagoginen yhdistys Pedaali r.y. ja asiantuntija Satu Itkonen.

Julkaisu sisältää artikkeleita ja tehtäviä 7–12-vuotiaiden parissa työskentelyn avuksi. Siinä esitelläään myös kuvamateriaalia, jota voi hyödyntää lasten kuvanlukutaidon opettamisessa keskustelemalla niistä tai hyödyntämällä niitä muiden tehtävien tekemisessä.

Julkaisua voi käyttää opetuksen tukena useissa eri oppiaineissa kouluissa, museoissa ja vapaa-ajan ryhmissä. Jukaisua on helppo käyttää kouluyhteistyön välineenä suunniteltaessa kouluvierailuja esimerkiksi museoon.
Plan Suomen media- ja taidekasvatuksen tavoitteena on kuvanlukutaitojen kehittäminen ja kriittisyyteen kasvattaminen sekä lapsen oikeuksien käsittelyyn sopivien menetelmien levittäminen. Lähtökohtana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Media- ja taidenkasvatuksen keinoin syvennetään lasten tietoisuutta kaikille maailman lapsille kuuluvista oikeuksista.

Lapsen oikeudet media- ja taidekuvissa -hanketta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ulkoasiainministeriö.