1.2.2018Laura Pönkänen

Luotettavan tiedon metsästäjät: mediakasvatusmateriaali lapsille tieteestä ja tiedosta

Linkki materiaaliin: http://www.mediataitokoulu.fi/luotettavantiedonmetsastajat.pdf

Kohderyhmä: , , , ,

Tuotantovuosi: 2018

Tuottaja: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, Suomen YK-liitto, Suomen valokuvataiteen museo, YLE Oppiminen

Mediataitokoulun sivuilta löytyvän Luotettavan tiedon metsästäjät – materiaalin avulla voidaan käsitellä median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitella tiedon luotettavuuden arviointia. Materiaali korostaa tieteen ja tutkimuksen merkitystä tiedon tuottamisessa, ja se

Materiaalin tavoitteena on edistää laaja-alaisesti media- ja monilukutaitoja, joten se sopii hyödynnettäväksi opetussuunnitelmien mukaisesti niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, peruskoulussa kuin toisellakin asteella. Materiaalia voi hyödyntää monipuolisesti eri ikäisten kanssa toimiessa ja se tukee käytännön kasvatus-, opetus- ja ohjaustyötä esimerkiksi kirjastoissa, nuorisotyössä ja museoissa. Materiaali soveltuu hyvin esimerkiksi Sanomalehtiviikolla tai Mediataitoviikolla käytettäväksi.

Materiaalin ovat toteuttaneet yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, Suomen YK-liitto, Suomen valokuvataiteen museo sekä YLE Oppiminen.