10.4.2017Maura Minerva

Mediametkaa! – Kirjasto kutsuu mediaseikkailuun

Linkki materiaaliin: http://mediametka.fi/wp-content/uploads/2014/05/Mediametkaa6-netti01.pdf

Tuotantovuosi: 2014

Tuottaja: Mediakasvatuskeskus Metka ry

mediametkaa6

Arkemme kietoutuu median ja informaation ympärille. Kirjastoilla voisi olla nykyistä suurempi rooli sen jäsentämisessä. Raja median käyttäjien ja tekijöiden välillä hälvenee, samalla syntyy uusia tekstityyppejä ja kollektiivinen luova toiminta voidaan tuoda myös kirjastojen palvelutarjontaan. Nyt kehittyvän digitaalisen kulttuurin ja uusien tekstityyppien levittäminen voisi kuulua kirjaston uusiin tehtäviin.

Mediametkaa! Osa 6 – Kirjasto kutsuu mediaseikkailuun -teos on tuotettu kirjastoalan ammattilaisten työn tueksi. Tämä kirja on jatkoa aiemmin ilmestyneelle Mediametkaa! Osa 5 – Kirjasto kohtaa mediakulttuurin -kirjalle. Teos alkaa asiantuntija-artikkeleilla, ja loppuosa koostuu laajasta ja käytännönläheisestä mediavinkkaus- ja mediatuokiomateriaalista. Tehtävissä käsitellään musiikkia, ääniä, mobiililaitteita ja valokuvaa.

Artikkelien ja tehtävävinkkien avulla kirjastot voivat toteuttaa mediakasvatushankkeita, joissa kirjaston väki pääsee mediaseikkailuun yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.