14.7.2014Mediakasvatusseura

Mediametkaa! – Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla

Linkki materiaaliin: http://mediametka.fi/wp-content/uploads/2014/05/Mediametkaa-Osa-1.pdf

Kohderyhmä: , ,

Tuotantovuosi: 2006

Tuottaja: Mediakasvatuskeskus Metka ry. / Hanna Niinistö (toim.) – Anu Ruhala (toim.) – Annika Henriksson – Leena Pentikäinen


Mediakasvattaminen on normaalia kasvattajana toimimista houkuttelevan, hauskan
ja hurjan mediatarjoilun keskellä. Sen työtavat ja menetelmät ovat aivan samoja kuin muussakin
kasvatuksessa ja opetuksessa. Jos tarkastelee omaa toimintaansa kasvattajana, voi ilokseen
huomata toimineensa tiedostamattaan mediakasvattajana. Tietoisuus omasta toiminnasta auttaa
näkemään, miten itsessäkin asuu pieni mediakasvattaja, ja tekemään työskentelystä entistä tavoitteellisempaa.

Tämä kirja on tarkoitettu mediakasvatuksen käsikirjaksi kaikille kasvattajille. Sen tavoite on tarjota tietoa, kannustaa kokeilemaan käytännössä ja havainnollistaa mediakasvatuksen mahdollisuuksia. Kirjassa vuorottelevat teoria ja käytännönsovellukset. Teoriaosiossa avaamme mediakasvatuksen keskeisiä ilmiöitä ja käsitteitä. Tehtävät johdattavat ilmiöiden käsittelyyn käytännössä. Tehtävät ovat melko avoimia ja sovellettavissa eri mediaesitysten tarkasteluun ja erilaisiin tilanteisiin, ryhmäjakoihin tai eri ikäryhmille.

Mediametkaa! -kirja on osa opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeen oppimateriaalikokonaisuutta. Kirjassa on huomioitu varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, esi- ja perusopetussuunnitelmien perusteet ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet.