24.1.2018Laura Pönkänen

Missä kulkevat median rajat? Video-oppimateriaali mediaetiikasta

Linkki materiaaliin: http://sanomalehtiopetuksessa.fi/fi/medianrajat/

Tuotantovuosi: 2018

Tuottaja: Sanomalehtien Liitto

Missä kulkevat median rajat? on Sanomalehtien liiton julkaisema oppimateriaali, jonka pohjalta yläkoulun tai toisen asteen opettaja voi pitää journalismin ideaa ja mediaetiikkaa käsittelevän tunnin. Myös toimittajat voivat hyödyntää materiaalia kouluvierailulla.

Journalistit esittävät videoilla yhdeksän median toimintaan liittyvää eettistä kysymystä. He vastaavat myös itse esittämiinsä kysymyksiin. Tavoitteena on herätellä keskustelua journalismin merkityksestä ja sen etiikasta. Videoilla käsitellään journalismin peruskysymyksiä ja eettisiä kysymyksiä toimitusten arjessa.  Käsiteltävänä on tapausesimerkkejä, jotka avaavat mediaetiikkaa eri näkökulmista. Tutustu materiaaliin täällä.