7.2.2018Laura Pönkänen

Monilukutaitoa opitaan ilolla -kehittämisohjelman materiaalipankki

Linkki materiaaliin: http://www.monilukutaito.com

Kohderyhmä:

Tuotantovuosi: 2017

Tuottaja: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI) -ohjelma

Helsingin yliopiston Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI) -ohjelma kehittää ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuvaa toimintaa  0-8 -vuotiaiden lasten monilukutaidon kehittämiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa.

MOI-ohjelmassa jaetaan tietoa monilukutaidosta sekä vaikuttaviksi todennettuja lähestymistapoja varhaiskasvattajien, esi- ja alkuopettajien, kirjastotoimijoiden ja muiden kulttuurilaitosten ja kotien hyödynnettäväksi. MOI-ohjelman sivusto sisältää runsaasti sekä lapsille että kasvattajille suunnattua materiaalia arjen mediakasvatukseen.

Tutustu ohjelmaan ja materiaaleihin täällä.