25.9.2015Mediakasvatusseura

R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta

Linkki materiaaliin: http://frantic.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/2016/02/01160114/R-sana-kirja-rasismista-ja-siihen-puuttumisesta.pdf

Kohderyhmä: ,

Tuotantovuosi: 2011

Tuottaja: Pelastakaa Lapset ry

kirja rasismistaSatu Kannisen ja Heli Markkulan teos R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta on tarkoitettu kaikille nuorten paissa toimiville ja ennen kaikkea nuorisotyöhön ja -toimintaan, jossa käytetään työvälineenä myös verkkoa. Kirjan tarkoituksena on valottaa rasismia ilmiönä ja tuoda esiin sen ilmenemisen moninaisuutta. Kirjaan on koottu tarvittavia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan rasisminvastaisessa nuorisotyössä ja -toiminnassa. Teoksessa käsitellään kysymyksiä ja aiheita, jotka puhututtavat sekä valtaväestön nuoria että nuorisotyöntekijöitä.

Kirja aloittaa pohtimalla rasismin kasvualustaa, pelkoja ja ennakkoluuloja. Toisessa ja kolmannessa osassa määritellään rasismi ja avataan sitä, miten se ilmenee nuorten arjessa, ja erityisesti verkossa, sekä miten siihen tulisi puuttua. Neljännessä osassa tuodaan esille, miten rasismin kokemus vaikuttaa nuoreen ja millaista tukea rasismia kokenut nuori tarvitsee. Lopuksi pohditaan sanojen merkitystä ja sananvapautta. Jokaisen osan lopusta löytyy esimerkkejä kampanjasta tai kilpailusta rasisminvastaisuuden toteuttamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi.