5.2.2018Laura Pönkänen

Saamelaisen mediakasvatuksen materiaalipankki

Linkki materiaaliin: https://digivaka.wordpress.com/saamelainen-varhaiskasvatus/

Kohderyhmä: , , ,

Tuotantovuosi: 2018

Tuottaja: Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta - varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijat ovat tuottaneet ja kuratoineet Mediataitoviikolle aineistokokonaisuuden Saamen kielen ja kulttuurin tukemiseksi mediakasvatuksellisin menetelmin.

Materiaalit on tuotettu osana Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa saamen kielen, kulttuurin ja perinteisen tiedon huomioivan lisäkoulutuksen opintojaksolla.  Jokainen materiaali sisältää myös lasten omaa mediatuottamista ja mediatekstien käsittelyä. Materiaalin kohderyhmää ovat pääasiassa 4-9 -vuotiaat lapset, joten materiaali sopii hyvin varhaiskasvatukseen ja alakouluun.

Tehtävistö sisältää muun muassa poromerkkejä opettavan kirjasen ja muistipelin, ohjeistuksen monimediaisten, kuvaa, ääntä, tekstiä ja videota sisältävien sanakirjojen tekemiseen, sekä Saamelaisalueen maantiedettä käsittelevän toiminnallisen lautapelin.

Materiaali on luettavissa ja ladattavissa täällä.