14.2.2017Mediakasvatusseura

Sosiaalisen median huoneentaulut

Tuottaja: Ehyt ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n on tuottanut selkeitä ja ajankohtaisia huoneentauluja kotien ja muiden kasvattajien tueksi mediakasvatustyöhön. Materiaalit tarjoavat tietoa ja vinkkejä, kuinka nuorten ja lasten kanssa voi keskustella sosiaalisen median käytöstä ja kuinka myös oman mediasuhteen tarkastelusta voi olla hyötyä kasvatustyössä. Kaksipuolisia, A5-kokoisia materiaaleja voi ladata maksutta pdf-muodossa tai tilata painettuna (maksullinen).

Sosiaalinen media & nuoret -huoneentaulu on suunnattu nuorten kasvattajille. Se antaa tietoa ja vinkkejä keskustelun tueksi nuorten sosiaalisen median käytöstä. Suurin osa nuorista käyttää internetiä ja sosiaalista mediaa päivittäin. Sosiaalisen median tuntemus on ajankohtainen taito tämän päivän kasvattajalla. Tuntemalla sosiaalisen median hyödyt ja haitat, osaat tukea ja neuvoa nuorta sen käytössä.

Sosiaalinen media & lapset -huoneentaulu on suunnattu alakouluikäisten kasvattajille. Se antaa tietoa ja vinkkejä keskustelun tueksi alakouluikäisten sosiaalisen median käytöstä. Vaikka monet palvelut on suunnattu yli 13-vuotiaille, myös tätä nuoremmat käyttävät niitä. Sosiaalisen median tuntemus on tärkeä osa tämän päivän kasvattajuutta. Tuntemalla sosiaalisen median hyödyt ja haitat, osaat tukea ja neuvoa nuorta sen käytössä.

Vuonna 2013 laadittu Vanhempien huoneentaulu vinkkaa keskustelun pohjaksi niin sosiaalisuuteen, kiusaamiseen, tietoturvaan kuin oppimiseen liittyvät perusasiat sosiaalisesta mediasta. Sitä voi käyttää keskustelun tukena lasten ja nuorten kanssa.