Materiaalia mediakasvatukseen

Kattavan materiaalihakukoneemme avulla löydät laajasta valikoimasta eri toimijoiden tuottamia mediakasvatuksen materiaaleja, joita voit hyödyntää opetuksessa, nuorisotyössä, kerhoissa, varhaiskasvatuksessa tai kodin mediakasvatuksen tukena.

Etsi sopivaa materiaalia teemojen ja/tai ikäryhmän avulla. Huomaa, että vaikka aineisto on suunnattu tietylle kohderyhmälle, se soveltuu yleensä pienin muovauksin myös muille kohderyhmille.

Yhteensä 281 materiaalia

MIL for me – ”Mediatajua minulle”

Statens medieråd

Ruotsin mediakasvatusviranomainen, Statens medieråd, on julkaissut opettajille ja oppilaille kätevät  MIL for me (”Mediatajua minulle”) online-oppimateriaalit englanniksi, sekä opettajille vinkkejä aihemaailman käsittelyyn esimerkkiharjoitusten muodossa. Oppimateriaalit liittyvät nuorten online-käyttäytymiseen, erityisesti online-kiusaamisen näkökulmasta. Materiaaleissa pohditaan mm. sitä, miksi netissä tuntuvat olevan eri säännöt käyttäytymiselle, mikä on loukkaavaa käytöstä, mikä on laillista, miten puolustautua ja puolustaa muita online-ympäristöissä.

Sarjiskone – digitaalinen sarjakuvatyökalu

Aikakausmedia

Aikakausmedian sarjiskoneella lapset ja nuoret pääsevät itse tekemään, tallentamaan ja jakamaan omia sarjakuviaan verkossa niin mobiililla, tabletilla kuin tietokoneellakin. Sarjakuva on monipuolinen ja formaattina tuttu oppimisen väline. Sarjiskone ja aikaisemmin julkaistut Koululehtikone ja Kansikuvakone ovat käyttäjälleen ilmaisia työkaluja mediantuottamiseen. Sarjiskone opastaa lähestymään sarjakuvaruutua oikein, ideoimaan hahmoja ja tarinoita, viihdyttämään, valistamaan, ottamaan kantaa tai etsimään omaa

Kulttuurin vuosikello -oppimateriaalipankki

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran perustama Kulttuurin vuosikello on oppimateriaalipankki, jonne on koottu kulttuurisesti kestävää kasvatuksen materiaalia opettajien käyttöön. Sivustolla voit rakentaa itse oman ”kulttuurin vuosikellon” tai hakea materiaali teeman tai kuukauden mukaan. Kulttuurin vuosikello on maksuton verkkopalvelu, jonka avulla voit jakaa materiaalejasi koko Suomen laajuisesti kouluille, päiväkodeille sekä muille opetus- ja kasvatustyön toimijoille. Vuosikello on kaikkien kulttuuriperintökasvatuksesta

Operaatio maailmanperintö -peli yläkouluikäisille

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Operaatio maailmanperintö on maksuton verkkopeli, joka syntyi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran maailmanperintökasvatuksen kehittämishankkeessa, jossa edistetään maailmanperintötietoutta yhteistyössä koulujen ja maailmanperintökohteiden kanssa. Maailmanperintösopimuksen tarkoituksena on tunnistaa maailman keskeisimmät kulttuuri- ja luonnonperintökohteet ja taata niiden säilyminen. Suomessa on tällä hetkellä seitsemän maailmanperintökohdetta. Operaatio maailmanperintö -pelin on ideoinut ja käsikirjoittanut mikkeliläinen katsomusaineiden opettaja Miika Lahti. Pelin suunnittelussa ovat olleet

Yhdessä – Sarjakuvia seksin ja ihmissuhteiden kirjosta

Sexpo-säätiö

Sexpon ja Maria Björklundin yhteistyöllä syntyneet Yhdessä-sarjakuvat puhuvat seksistä ja ihmissuhteista suoraan ja kiertelemättä sekä kuvan että sanan keinoin. Sarjakuvien aiheet on valittu sillä perusteella, että ne tukisivat seksuaaliopetusta ja -kasvatusta, mutta käsittelisivät myös sellaisia aiheita, jotka jäävät esimerkiksi koulujen seksuaalikasvatuksen ulkopuolelle. Ne esittelevät seksuaalisuuden, seksitapojen, sukupuolisuuden ja ihmissuhteiden monia ulottuvuuksia ja yksilön mahdollisuutta tehdä

Miksi pitäisi saada pelata ja someilla työajalla? -luento/Allianssi-risteily 2016

Koonnut Mediakasvatusseura ja Verke

Verke ja Mediakasvatusseura pitivät vuoden 2016 Allianssi-risteilyllä 13-14.4. digitaaliseen nuorisötyöhön liittyvän ohjelmaosion. Luennolla käsiteltiin millainen mielikuva nuorisotyöntekijöillä on nuorten mediataidoista, millaiseksi nuorisotyöntekijät kokevat roolinsa mediakasvattajina ja millaista tukea nuorisotyöntekijät kaipaavat digitaaliseen nuorisotyöhön? ”Miksi pitäisi saada pelata ja someilla” -luennon slidet löydät kokonaisuudessaan täältä. Luennon jälkeisissä ryhmäkeskusteluissa nuorisotyöntekijät pohtivat nuorten digitaaliseen mediakulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja tuottivat

Herkkien korvien tehtäväkortit 2

Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos

  Sara Sintosen ja Emilia Erfvingin Herkkien korvien tehtäväkortit 2 on jatko-osa esiopetukseen ja perusopetuksen alaluokille suunnatulle opetusmateriaalille. Materiaali julkaistaan digitaalisessa muodossa, ja sitä on mahdollisuus käyttää ja levittää ei-kaupallisissa tarkoituksissa.  Materiaalin käytöstä esimerkiksi maksullisissa koulutuksissa on kuitenkin sovittava tekijöiden kanssa erikseen. Tehtäväkortit on kaksiosainen kokonaisuus, jossa tavoitteena on tarkastella ääntä hieman totutusta poikkeavalla tavalla. Tarkastelussa apuna on kuvat, jolloin

Seksuaalikasvatus mediakasvatuksessa

Koonnut Mediakasvatusseura

Mistä on kyse? Mediayhteiskunnassa erilaiset seksuaaliset sisällöt ovat helposti lasten- ja nuorten saatavilla, nähtävillä ja käytettävissä. Tällainen sisältö saattaa tarjota fiktiivisiä, stereotyyppisiä tai sukupuolittuneita kuvia seksuaalisuudesta ja seksistä. Median kautta saatava tieto ja kuvat seksuaalisuudesta voivat tarjota nuorille myös mahdollisuuksia pohtia, kokeilla ja tarkastella omaa sukupuoltaan, vartaloaan ja seksuaalisuuttaan. Media tarjoaa myös runsaasti mahdollisuuksia keskustella sellaisistakin asioista, joista

Digitaalinen media varhaisvuosien opetuksessa ja oppimisessa

Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan 1. vuoden varhaiskasvatuksen opiskelijat

Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoiden kurssityönä tuottama ”Digitaalinen media varhaisvuosien opetuksessa ja oppimisessa” -vinkkimateriaali on suunnattu mediakasvatusmateriaaliksi varhaiskasvatuksen arkeen. Digitaalista mediaa tarkastellaan sekä oppimisen kohteena että välineenä. Materiaali sisältää yksinkertaisia ohjeita digitaalisen median hyödyntämiseen varhaiskasvatustyön eri osa-alueilla musiikista matematiikkaan ja tunnekasvatukseen.  Mukana on myös menetelmäkuvauksia, joiden toteuttamiseen ei tarvita lainkaan digitaalisia välineitä. Tutustu materiaaliin täällä.

Digitaalisuus ja mobiilisovellukset opetuksessa

Koostanut mediakasvatusseura

Uudessa opetussuunnitelmassa ja koulupuheessa korostuvat juuri nyt digitaaliset taidot. Maailma muuttuu, ja koulu halutaan muutokseen mukaan. Lapset ja nuoret käyttävät paljon digitaalista mediaa ja älylaitteita vapaa-ajallaan, joten heille esimerkiksi tabletit ja muut mobiililaitteet ovat luonteva tiedonetsintäväline ja toiminta-alusta. Lapset ja nuoret eivät kuitenkaan opi käyttämään digilaitteita tai valikoimaan Internetin ihmemaailmasta kriittisesti informaatiota automaattisesti, ilman tukea ja opastusta. He

1 2 3 29