Yhteensä 411 materiaalia

Pedagogies of Media and Information Literacies

UNESCO IITE ja Mediakasvatusseura

Pedagogies of Media and Information Literacies on englanninkielinen käsikirja, jonka tarkoituksena on varustaa toisen asteen opettajat ja opettajaharjoittelijat tarvittavalla media- ja informaatiolukutaidolla sekä auttaa heitä edistämään sitä myös luokkahuoneissa. Käsikirja tarjoaa opettajille perustietoa media- ja informaatiolukutaidosta sekä keinoja niiden opettamiseen käytännössä. Julkaisun ovat laatineet suomalaiset mediakasvatuksen asiantuntijat. Mediakasvatusseura koordinoi käsikirjahankkeen UNESCOn IITE:n toimeksiannosta.

Mitä kuuluu? Ääni osana audiovisuaalista kerrontaa

AV-arkki - Suomalaisen mediataiteen levityskeskus

AV-arkin tuottama Mitä kuuluu? -opetuspaketti koostuu kirjallisesta opetusmateriaalista sekä Mediataide kasvattaa -palvelussa katsottavista videoista. Opetuspaketti perustuu kotimaisten eturivin mediataiteilijoiden teoksiin. Se käsittelee erityisesti äänen merkitystä osana audiovisuaalista kerrontaa. Audiovisuaalinen kerronta herättää tunteita, vaikuttaa niihin ja auttaa käsittelemään tunteita. Median parissa työskentely kehittää myös itseilmaisun taitoja sekä kykyä tulkita audiovisuaalista kerrontaa. Mediataide usein kyseenalaistaa hallitsevaa mediakuvastoa

Matkalla ajassa – menetelmäopas kulttuuriperinnöstä ja aikamatkoista

Taikalamppu -verkosto & Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK 2012

Kulttuuriperintökasvatus ja sen käytännön menetelmä ”Aikamatka” sopivat kaiken ikäisille. Aikamatka on draamaleikki, jossa opitaan leikkien kulttuurihistoriallisia tietoja ja taitoja. Aineisto opastaa aikamatka-konseptin tuotantoon, neuvoo tarvittavien tilojen ja välineiden hankinnassa sekä vinkkaa, kuinka aikamatkan saa eläväksi kaikille aisteille. Aikamatkan voi hyvin toteuttaa menneille media-aikakausille. Millaista media-arki on esimerkiksi ollut isoäidin tai vielä vanhemman sukupolven aikaan?  

Mediasta maahanmuuttajille

Turun ammattikorkeakoulu

Mediasta maahanmuuttajille on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen parissa työskenteleville opettajille, ohjaajille ja kouluttajille suunnattu oppimateriaali. Se käsittelee mediakasvatuksen ja mediataitojen opettamista aikuisille maahanmuuttajille. Teos perustuu kirjoittajien kokemuksiin aikuisille maahanmuuttajille järjestetyistä mediakasvatuskursseista ja niillä havaituista hyvistä käytännöistä. Kurssit järjestettiin osana ESR-rahoitteista Open Zone – Avoimen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden lähikirjastovyöhyke -hanketta vuosina 2008–2011.    

Tiedonhallinnan opas lukion opettajalle

Tieto haltuun -hanke

Tieto haltuun -hankkeessa on toteutettu Tiedonhallinnan opas opettajalle, jonka tarkoitus on palvella toisen asteen tiedonhankinnan opetuksen ja ohjauksen tavoitteita. Tiedonhallinnan opas opettajalle keskittyy muutamiin keskeisiin tiedonhakua ja -käsittelyä koskeviin kysymyksiin. Opas on suunnattu eri oppiaineiden lukio-opettajille helpottamaan tiedonhaun ja -hallinnan opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Opas sisältää lisäksi käytännön vinkkejä tiedonhaun opetukseen liittyen tehtävien laadintaan ja

Plan Globaalikoulu-oppimisympäristö

Plan Suomi

Kehitysyhteistyöjärjestö Plan Suomi on kehittänyt kasvattajien käyttöön globaalikasvatuksen verkkoympäristön. Verkkoympäristön tavoite on tuoda lasten oikeudet ja tasapainoinen kuva kehitysmaista helposti osaksi suomalaista opetusta ja oppimista. Kasvattajille suunnatun sivuston materiaalipankki tarjoaa monipuolisesti ja helposti oppimista tukevia materiaaleja, jotka on jaoteltu kouluasteen mukaan. Lisäksi sivustolla voi jakaa kokemuksia ja ajatuksia hyvistä käytänteistä ja globaalikasvatuksesta. Sivujen kautta voit

Kelaamo

Kelaamo

Kelaamo on Koulukino ry:n ylläpitämä yhteisö suomalaisille elokuvaharrastajille, -opiskelijoille ja nuorille, jotka haluavat jakaa töitään ja verkostoitua muiden tekijöiden kanssa. Sivusto sopii työn tueksi esimerkiksi: nuorisotyötä tekevälle, joka järjestää elokuvallista toimintaa (työpajoja, medialeirejä) yhdessä nuorten kanssa opettajalle, jonka oppilasryhmät tuottavat lyhytelokuvia kunnan kulttuuripalveluissa työskenteleville, jotka tekevät leffakerhoissa tai leireillä mediatuotoksia tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijöille, jotka

Onkohan toi tarua vai totta? Ideoita kuvamanipulaation käsittelyyn alakouluissa

Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, mediakasvatus 2012-13

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden tuottama mediakasvatusaineisto auttaa opettajaa käsittelemään kuvamanipulaatioiden tekemistä ja niiden merkityksiä oppilaiden kanssa. Aineiston vinkkien avulla voi itse kokeilla kuvamanipulaation tekemistä, pohtia mielikuvien syntymisen mekanismeja ja taiteilla omia nettimeemejä.

Mediapuuhaa perheille

Mediakasvatusseura ry

  Mediakasvatusseura käynnisti vuonna 2010 yhteistyön Meidän Perhe -lehden kanssa. Yhteistyö kiteytyi Mediapuuhaa perheille-blogiin, jota julkaistiin vuosina 2010–2012 Meidän Perhe- lehden verkkosivustolla. Blogiin kerättiin toimintaideoita ja vinkkejä vanhemmille mediakasvatuksen helpottamiseksi. Tähän materiaaliin on koottu blogissa julkaistuja vinkkejä ja tehtäviä, joita voi hyödyntää kodeissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Materiaali sopii hyvin esimerkiksi kerhonohjaajille sekä varhaiskasvattajille inspiraation lähteeksi.

Mediakasvatus esi- ja alkuopetuksessa

Kerhokeskus Koulutyön tuki

Esi- ja alkuopetuksen tulee sisältää mediakasvatusta. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan mediakasvatus on lapsen perusoikeus. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat tarttumaan aihepiiriin. Tämä opas avaa opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteita ja sisältöjä. Se esittelee mediakasvatuksen teoriaa, historiaa, keskeistä pedagogiikkaa ja opetushallinnon asettamia tavoitteita, mutta antaa myös ideoita ja materiaalivinkkejä käytännön työhön. Mediakasvatusta voi toteuttaa eri sisältöalueiden ja

1 36 37 38 39 40 42