Yhteensä 390 materiaalia

Mediametkaa! Osa 2 – Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan

Mediakasvatuskeskus Metka ry. / Leena Pentikäinen (toim.) – Anu Ruhala (toim.) – Hanna Niinistö (toim.)

Tämä kirja on matkaopas kaikille niille, jotka tekevät matkaa lasten kanssa mediamaailmassa. Kirjan tarkoitus on tarjota käytännön mediakasvattajalle opastusta, koordinaatteja ja rasteja lasten mediamaailmaan. Tavoitteena on lisätä kasvattajan tietoisuutta pienten lasten mediakasvatuksesta ja mediakulttuurista. Kirja on tuotettu Opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeen puitteissa.

Mediametkaa! Osa 3 – Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Mediakasvatuskeskus Metka ry / Anu Ruhala (toim.) – Mervi Ritokoski (toim.) – Hanna Niinistö(toim.)

Oppimateriaali auttaa kasvattajaa käsittelemään uskonnollisia ja eettisiä aiheita lasten kanssa mediaa apuna käyttäen. Kirja on ajankohtainen, koska Suomi on yhä monikulttuurisempi maa ja lapsiryhmissä on yhä enemmän eri uskontokuntien edustajia. Teos kuuluu Mediametkaa! -kirjasarjaan ja soveltuu varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetuksen alaluokille ja erilaisiin kerhoihin. Monia tehtäviä voi käyttää myös vanhempien lasten kanssa. Kirja on rahoitettu osittain Opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeen rahoituksella.

Mediakasvatus.kirjastot -sivusto

Kirjastot.fi

Mediakasvatus.kirjastot.fi on kirjastoammattilaisten ja kaikkien mediakasvatuksesta kiinnostuneiden käyttöön tarkoitettu Kirjastot.fi:n ylläpitämä sivusto, jossa on tarjolla monenlaisia työkaluja omaan työhön. Etusivulta löydät tiedot ajankohtaisista mediakasvatustapahtumista, uusimman tekijänoikeuskysymyksen ja uusimmat kommentit ja blogikirjoitukset. Tiedonhaku tarjoa vinkkejä ja neuvoja siihen, kuinka pääset paremmin haluamasi informaation äärelle ja kuinka voit hyödyntää sitä omassa työssäsi. Tekijänoikeus ja kirjastot –palvelu pyrkii

Pelipäiväkirja-nettipalvelu digipelaamisen hallintaan

Ehyt ry

Pelipäiväkirja on EHYT ry:n tarjoama nettipalvelu oman digipelaamisen tarkasteluun ja hallintaan. Palvelussa voit esimerkiksi pitää kirjaa peleihin käyttämästäsi ajasta, asettaa itsellesi rajoja pelaamisen suhteen tai laatia suunnitelman pelaamisen vähentämiseksi. Pelipäiväkirja kokoaa säännöllisesti raportin antamistasi tiedoista ja tekee niiden pohjalta suosituksia, joiden avulla voit päästä tavoitteeseesi. Pelipäiväkirjaa voi hyödyntää esimerkiksi oppilaanohjauksessa, nuorisotyössä ja tarjottaessa tietoa ja

Nettielämää – videosarja

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn tuottama videosarja Nettielämää koostuu neljästä lyhyestä tarinasta, jotka keskittyvät lasten ja nuorten elämään verkossa.

Lasten suojelu ja digitaalinen media

Helsingin sosiaaliviraston Lasten ja nuorten verkkososiaalipalvelut (Vespa) -hanke

Lasten suojelu ja digitaalinen media -oppaan tarkoitus on jakaa tietoa ja ymmärrystä digitaalisen median roolista lasten ja nuorten elämässä sekä kuvata lasten ja nuorten parissa tehtävää verkkotyötä lasten suojelun näkökulmasta. Lasten ja nuorten verkkomaailmaa käsitellään kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin tarkastellaan sitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa olevilta vahingoittavilta asioilta ja sisällöiltä. Toisekseen esitellään

Mediahyrrä -pelikortit

Mediakasvatusseura ry

Mediahyrrä-pelikortit ovat hauska ja toiminnallinen mediakasvatustyöväline päiväkoteihin, kerhoihin ja pienille alakoululaisille. Tulosta kortit kaksipuolisena siten, että toisella puolella on kuvat ja toisella tekstit. Leikkaa kortit irti toisistaan katkoviivoja mukaillen. Kun sinulla on korttipino, voit hyödyntää sitä kahdella tavalla: KUVAKORTIT Näytä kuvakorttia lapsille esimerkiksi aamupiirissä tai muun toiminnallisen tuokion yhteydessä. Voit kertoa heille kortin takaa löytyvän

Matkaopas toimittamiseen

Elisa Miinin

Nuorten Ääni -toimituksen lehtitoiminnan ohjaajan Elisa Miininin kirjoittama opas on tarkoitettu matkansa alussa oleville toimittajille, jotka haluavat muuttaa maailmaa ja kysyä yhä uudestaan: ”Miksi?” Materiaalin tuottajan tavoitteena on ollut omien kokemusten ja kirjallisten lähteiden kautta kuvata lehtijutun kirjoittamisen työvaiheet mahdollisimman käytännönläheisesti.  

Totta kai -oppimateriaali

Aikakausmedia / Aikakauslehti opinnoissa -toiminta

Mainonnan lukutaitoa käsittelevä Totta kai -oppimateriaali paneutuu aikakauslehtimainosten tehokeinoihin, vaikutustapoihin ja ilmenemismuotoihin. Oppimateriaali on suunnattu ala- ja yläkoululaisille, lukiolaisille ja heidän opettajilleen. Julkaisun tehtävät kannustavat lapsia ja nuoria analysoimaan mainoksia ja arvioimaan niiden asenteita ja arvoja. Harjoitukset ovat sovellettavissa kaiken ikäisille ja tasoisille oppilaille. Totta kai -oppimateriaali sisältää esimerkiksi tietoa aikakauslehtimainosten väreistä, muotokielestä ja tarinoista.

Lasten sivut

Lapsiasiavaltuutettu

Lasten sivuille on tehty monenlaisia toimintoja, jotka auttavat ymmärtämään lapsen oikeuksia paremmin sekä osallistumaan ja vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin. Sivustolla on myös osio, johon lapset voivat itse tuottaa sisältöä piirtämällä kuvia, kirjoittamalla ja osallistumalla keskusteluun. Seikkailu Sisunmaassa on peli lapsen oikeuksista.  

1 36 37 38 39