Yhteensä 403 materiaalia

Matkalla kohti medialukutaitoa -video

EAVI

European Association for Viewers Interestin eli EAVIn sekä Mediakasvatusseuran ja Otavan Opiston yhteistyönä tuotettu video johdattelee medialukutaidon käsitteen äärelle. Video sopii esimerkiksi aikuisten koulutustilaisuuksiin sekä vanhempainiltojen virikevideoksi. Videota voi käyttää myös opetuksessa. Video löytyy lukuisilla eri kielillä EAVIN YouTube-kanavalta.  

Lähiverkkotapahtuman järjestäjän käsikirja

SEUL ja Verke

Suomen elektronisen urheilun liitto – SEUL ry on tuottanut yhteistyössä Verken kanssa Tapahtumajärjestäjän käsikirjan. Tapahtumajärjestäjän käsikirja tarjoaa yksityiskohtaista tietoa lähiverkkotapahtuman eli ns. lanin järjestämisestä ja se on suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille, niin vasta-alkajille kuin kokeneemmille tapahtumajärjestäjille. Oppaaseen on kerätty suomalaisten tapahtumajärjestäjien tavallisimpia toimintatapoja verkkopelitapahtuman järjestämiseksi. Kirja on käyttökelpoinen apuväline esimerkiksi nuorisotyössä, nuorisotaloilla ja kouluissa tapahtumien

Mediakasvatus kuuluu kuvaan varhaiskasvatuksessa

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU

Kuuluu kuvaan oli Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn varhaiskasvatusyhteisöille suunnattu mediakasvatuksen pedagogisen kehittämisen hanke, joka toteutettiin vuonna 2012–2013. Hankkeessa työyhteisöt jäsensivät mediakasvatuksen merkitystä osana lasten hyvinvointia tukevaa kasvatusta. Tavoitteina oli lisätä kasvattajien tietoisuutta lasten media-arjesta ja kehittää käytäntöjä, jotka sitovat mediakasvatuksen osaksi kasvatustehtävää niin kodeissa kuin päivähoidossakin.

Mediametkaa! Osa 2 – Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan

Mediakasvatuskeskus Metka ry. / Leena Pentikäinen (toim.) – Anu Ruhala (toim.) – Hanna Niinistö (toim.)

Tämä kirja on matkaopas kaikille niille, jotka tekevät matkaa lasten kanssa mediamaailmassa. Kirjan tarkoitus on tarjota käytännön mediakasvattajalle opastusta, koordinaatteja ja rasteja lasten mediamaailmaan. Tavoitteena on lisätä kasvattajan tietoisuutta pienten lasten mediakasvatuksesta ja mediakulttuurista. Kirja on tuotettu Opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeen puitteissa.

Mediametkaa! Osa 3 – Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Mediakasvatuskeskus Metka ry / Anu Ruhala (toim.) – Mervi Ritokoski (toim.) – Hanna Niinistö(toim.)

Oppimateriaali auttaa kasvattajaa käsittelemään uskonnollisia ja eettisiä aiheita lasten kanssa mediaa apuna käyttäen. Kirja on ajankohtainen, koska Suomi on yhä monikulttuurisempi maa ja lapsiryhmissä on yhä enemmän eri uskontokuntien edustajia. Teos kuuluu Mediametkaa! -kirjasarjaan ja soveltuu varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetuksen alaluokille ja erilaisiin kerhoihin. Monia tehtäviä voi käyttää myös vanhempien lasten kanssa. Kirja on rahoitettu osittain Opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeen rahoituksella.

Mediakasvatus.kirjastot -sivusto

Kirjastot.fi

Mediakasvatus.kirjastot.fi on kirjastoammattilaisten ja kaikkien mediakasvatuksesta kiinnostuneiden käyttöön tarkoitettu Kirjastot.fi:n ylläpitämä sivusto, jossa on tarjolla monenlaisia työkaluja omaan työhön. Etusivulta löydät tiedot ajankohtaisista mediakasvatustapahtumista, uusimman tekijänoikeuskysymyksen ja uusimmat kommentit ja blogikirjoitukset. Tiedonhaku tarjoa vinkkejä ja neuvoja siihen, kuinka pääset paremmin haluamasi informaation äärelle ja kuinka voit hyödyntää sitä omassa työssäsi. Tekijänoikeus ja kirjastot –palvelu pyrkii

Pelipäiväkirja-nettipalvelu digipelaamisen hallintaan

Ehyt ry

Pelipäiväkirja on EHYT ry:n tarjoama nettipalvelu oman digipelaamisen tarkasteluun ja hallintaan. Palvelussa voit esimerkiksi pitää kirjaa peleihin käyttämästäsi ajasta, asettaa itsellesi rajoja pelaamisen suhteen tai laatia suunnitelman pelaamisen vähentämiseksi. Pelipäiväkirja kokoaa säännöllisesti raportin antamistasi tiedoista ja tekee niiden pohjalta suosituksia, joiden avulla voit päästä tavoitteeseesi. Pelipäiväkirjaa voi hyödyntää esimerkiksi oppilaanohjauksessa, nuorisotyössä ja tarjottaessa tietoa ja

Nettielämää – videosarja

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn tuottama videosarja Nettielämää koostuu neljästä lyhyestä tarinasta, jotka keskittyvät lasten ja nuorten elämään verkossa.

Lasten suojelu ja digitaalinen media

Helsingin sosiaaliviraston Lasten ja nuorten verkkososiaalipalvelut (Vespa) -hanke

Lasten suojelu ja digitaalinen media -oppaan tarkoitus on jakaa tietoa ja ymmärrystä digitaalisen median roolista lasten ja nuorten elämässä sekä kuvata lasten ja nuorten parissa tehtävää verkkotyötä lasten suojelun näkökulmasta. Lasten ja nuorten verkkomaailmaa käsitellään kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin tarkastellaan sitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa olevilta vahingoittavilta asioilta ja sisällöiltä. Toisekseen esitellään

Mediahyrrä -pelikortit

Mediakasvatusseura ry

Mediahyrrä-pelikortit ovat hauska ja toiminnallinen mediakasvatustyöväline päiväkoteihin, kerhoihin ja pienille alakoululaisille. Tulosta kortit kaksipuolisena siten, että toisella puolella on kuvat ja toisella tekstit. Leikkaa kortit irti toisistaan katkoviivoja mukaillen. Kun sinulla on korttipino, voit hyödyntää sitä kahdella tavalla: KUVAKORTIT Näytä kuvakorttia lapsille esimerkiksi aamupiirissä tai muun toiminnallisen tuokion yhteydessä. Voit kertoa heille kortin takaa löytyvän

1 37 38 39 40 41