Yhteensä 411 materiaalia

Media alle 3-vuotiaiden arjessa

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuottama keskusteluaineisto ja opas tukee vanhempia mediakasvatustyössä ja auttaa myös vanhempien kanssa työskenteleviä ammattilaisia esimerkiksi päiväkodeissa ottamaan media-asiat esiin keskusteluissa sekä vanhempaintapaamisissa.  

Sinä päätät – oppimateriaali tietoturvasta ja netin yksityisyydestä

Sinä päätät -aineisto pohjautuu norjalaiseen Du bestemmer -aineistoon. Aineisto käsittelee yksityisyyttä ja tietoturvaa netissä ja on suunnattu 9-17-vuotiaille. Se sisältää kustakin teemasta lyhyen ajatuksia herättävän videon, kysymyksiä keskustelun pohjaksi ja tehtäviä. Opettajan osio sisältää myös linkkilistan. Enemmän kuin sääntöjen esittämiseen, tämä aineisto on tarkoitettu keskustelun ja pohdinnan herättäjäksi.  Aineistoa voi hyödyntää myös vanhempainillassa ja nuorisotyössä. Monet

Pelit ja oppiminen

Sonja Ängeslevä

Tutkija Sonja Ängeslevä on tuottanut peleihin ja oppimiseen liittyvän aineiston, joka tukee opettajaa ottamaan huomioon pelit osana opetuksen suunnittelua ja oppimista. Ängeslevän aineiston ajatuksena ei ole niinkään tuoda pelejä kouluun vaan muovata opetuksen suunnittelua siten, että pelimäisyys ja pelillisyys otetaan huomioon ennen kaikkea rakenteena. Tällä tavoin koko luokka voidaan muuttaa peliksi ja tällöin motivoiva pelillisyys

Kopiokissa -sarjakuvat

Tarmo Toikkanen & Sanna Vilmusenaho

Kopiokissa kertoo tekijänoikeuksista nopeasti, viihdyttävästi ja oivalluttavasti, yhden sivun mittaisissa sarjakuvissa. Sarjakuvat soveltuvat sekä opettajille että heidän oppilailleen ja niitä saa käyttää vapaasti opetuksessa. Sarjakuvat julkaistaan yksi kerrallaan kevään 2013 aikana alkaen 18.1.2013. Sarjakuvan osat julkaistaan samanaikaisesti Opettaja-lehdessä ja netissä. Kukin osa valottaa yhtä opetuksessa relevanttia tekijänoikeussääntöä. Nettiversiossa sarjakuvan eri elementeistä aukeaa lisää näkökulmia ja

Vastuu on minun – fiksun netinkäytön opasvihko

Lions Club

Osana Lions Quest – yhdessä kasvamisen ohjelmaa, Lions-klubit jakavat klubien omana palveluaktiviteettina 10–11-vuotiaiden koululaisten (peruskoulun 4. luokka) perheille VASTUU ON MEIDÄN -opasvihkoa. Tarkoitus on auttaa perheitä kohtaamaan kotitietokoneen ja internetin käyttöön liittyviä haasteita ja huomioon otettavia seikkoja. Oppaasta löytyy konkreettista apua ongelmatilanteiden välttämiseen ja niistä selviämiseen. Oppaassa on myös tiivis Internetin käyttöä ja terminologian ymmärtämistä

Oppimispelit ja virtuaaliset ympäristöt

Peda.net -kouluverkko

Sivustolle on koottu pelejä, joita voidaan hyödyntää eri aineiden opetuksessa peruskoulussa sekä lukiossa. Pelit ja materiaalit on jaoteltu oppiaineittain ja luokka-asteittain, mutta jotkut pelit saattavat soveltua useampaan eri aineeseen. Opettajat ovat läpipelanneet kaikki sivuston oppimispelit, ja ne on varustettu opetussuunnitelmakytkennällä. Lisäksi sivuilta löytyy laajasti tietoa virtuaalimaailmojen opetuskäytöstä sekä oppiaineittain koottuja virtuaalisia oppimispaikkoja Second Life -maailmasta.Tavoitteena

Elokuva varhaiskasvatuksessa

Koulukino

Elokuva lumoaa kaikenikäiset ja on loistava pedagoginen väline myös varhaiskasvatuksessa. Esite ohjeistaa varhaiskasvattajia ensimmäiselle elokuvateatteriretkelle lasten kanssa ja vinkkaa muutamia pienille katsojille sopivia elokuvia. Lisää elokuvavinkkejä ja varhaiskasvatukseen sopivaa materiaalia löydät Koulukinon sivuilta.    

Hyvä paha media – käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon

Suomen Lasten ja Nuorten säätiö

Hyvä paha media on Suomen lasten ja nuorten säätiön tuottama käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon. Se sisältää niin pohdintaa, lyhyitä asiantuntijoiden puheenvuoroja ja tehtäviä. Oppaan mukaan kriittisesti medialukutaitoinen henkilö esittää käyttämilleen teksteille seuraavia kysymyksiä: Miksi tämä mediateksti on tehty ja kuka on sen tekijä? Millaisin keinoin juuri tämä mediateksti pyrkii herättämään mielenkiintoni? Miten minä ymmärrän tämän mediatekstin

Matkalla kohti medialukutaitoa -video

EAVI

European Association for Viewers Interestin eli EAVIn sekä Mediakasvatusseuran ja Otavan Opiston yhteistyönä tuotettu video johdattelee medialukutaidon käsitteen äärelle. Video sopii esimerkiksi aikuisten koulutustilaisuuksiin sekä vanhempainiltojen virikevideoksi. Videota voi käyttää myös opetuksessa. Video löytyy lukuisilla eri kielillä EAVIN YouTube-kanavalta.  

Lähiverkkotapahtuman järjestäjän käsikirja

SEUL ja Verke

Suomen elektronisen urheilun liitto – SEUL ry on tuottanut yhteistyössä Verken kanssa Tapahtumajärjestäjän käsikirjan. Tapahtumajärjestäjän käsikirja tarjoaa yksityiskohtaista tietoa lähiverkkotapahtuman eli ns. lanin järjestämisestä ja se on suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille, niin vasta-alkajille kuin kokeneemmille tapahtumajärjestäjille. Oppaaseen on kerätty suomalaisten tapahtumajärjestäjien tavallisimpia toimintatapoja verkkopelitapahtuman järjestämiseksi. Kirja on käyttökelpoinen apuväline esimerkiksi nuorisotyössä, nuorisotaloilla ja kouluissa tapahtumien

1 37 38 39 40 41 42