Yhteensä 387 materiaalia

Mediametkaa! – Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla

Mediakasvatuskeskus Metka ry. / Hanna Niinistö (toim.) – Anu Ruhala (toim.) – Annika Henriksson – Leena Pentikäinen

Mediakasvattaminen on normaalia kasvattajana toimimista houkuttelevan, hauskan ja hurjan mediatarjoilun keskellä. Sen työtavat ja menetelmät ovat aivan samoja kuin muussakin kasvatuksessa ja opetuksessa. Jos tarkastelee omaa toimintaansa kasvattajana, voi ilokseen huomata toimineensa tiedostamattaan mediakasvattajana. Tietoisuus omasta toiminnasta auttaa näkemään, miten itsessäkin asuu pieni mediakasvattaja, ja tekemään työskentelystä entistä tavoitteellisempaa. Tämä kirja on tarkoitettu mediakasvatuksen käsikirjaksi kaikille

”Musta on siistii kun luut murskautuu” – Oppitunteja mediaväkivallasta yläkouluun

Taikalamppu-verkosto / Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta / Anniina Lundvall

Mediaväkivallan olemassaoloa on vaikea oikeuttaa – miksi meidän pitäisi vapaaehtoisesti katsella kidutuksia ja murhia, kun maailma on niitä jo valmiiksi pullollaan? Useille mediaväkivallan katsominen aiheuttaa jopa fyysisesti pahan olon. Moni kieltäytyy kokonaan katsomasta väkivaltaisia ohjelmia. Mediaväkivallasta puhuminen koulussa on tärkeää juuri näiden heräävien tunteiden vuoksi. Opettajalta se vaatii kuitenkin tietoista avautumista kulttuurimme väkivaltaisuudelle ja asian

Koodi2016-opas ohjelmoinnin opettamiseen

Linda Liukas ja Juhani Mykkänen

Koodi2016-opas ja kertoo opettajille ja opetusalan päättäjille, miksi ohjelmointi on tärkeää ja miten sitä voi opettaa. Oppaan tarkoitus on johdatella aiheeseen ja antaa lisätietoa. Koodi2016-opas vastaa neljään asiaan: Mitä ohjelmointi on ja miksi sen opettaminen on niin tärkeää? Miten opetussuunnitelma muuttuu ja miksi? Miten ohjelmointia voi opettaa peruskoulussa? Mitä muut kuin koululaitos voivat tehdä? Opas

Me mediassa -kerhonohjaajan opas

Suomen 4H-liitto, Yhdessä verkkoon! -hanke 2013–2014

Me mediassa -ohjaajan opas on suunnattu 4H:n Me mediassa -teemakerhon ohjaajille. Oppaassa on valmiit sisältösuunnitelmat kahdeksalle kerhon tapaamiskerralle. Lisäksi oppaasta saa tukea lasten kanssa käytävään keskusteluun nettikiusaamisesta ja turvallisuudesta verkossa. Me mediassa -kerho tuo kuuluville lasten omaa ääntä, heidän omaa mediamaailmaansa ja -arkeaan sekä sitä, mitkä asiat mediassa ovat heille tärkeitä. Ohjaajan tehtävä on kannustaa

EU:n kouluverkoston materiaaleja opettajien täydennyskoulutukseen

CPDLab-projekti

Yleiseurooppalaisen kouluverkostohankkeen kurssimateriaalit on suunnattu perusopetuksen 5.-9. luokkien opettajille. Ne on suunniteltu asiantuntevien kouluttajien käyttöön, esim. opettajien kouluttajille (henkilöille ja organisaatioille), opettajajärjestöille ja paikallisille viranomaisille, jotka ovat kiinnostuneita opettajiensa ammatillisesta kehittämisestä.

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas

Kansalaisfoorumi ja OK-opintokeskus

Jokaisella meistä on mielessä asioista, joita haluaisi parantaa tai muuttaa. Kansalaisjärjestöt, poliittiset yhdistykset ja ammattiyhdistykset tarjoavat osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ja ottavat ilolla mukaan toimintaansa uusia ihmisiä. Yhdistykset tarjoavat myös hyvän paikan verkostoitua sekä saada uusia ystäviä ja tuttavia. Jos paikkakunnallasi ei ennestään toimi itsellesi sopivaa, voit myös perustaa sellaisen. Tämän oppaan tavoitteena on rohkaista

Meidän media – ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen

MLL

Materiaalin tehtävänä on toimia ohjaajan apuna: taustatietona sekä keskustelun, ajatusten ja käytännön toiminnan virikkeenä. Materiaali tarjoaa työkaluja pienten lasten mediakasvatukseen niin vanhempien kuin lasten itsensäkin kanssa. Media saattaa kasvattajista tuntua lapsia uhkaavalta kasvottomalta massalta, mutta juuri siksi on korkea aika ottaa haaste vastaan ja valjastaa mediatuotteet toimimaan perheiden hyväksi. Tämän aineiston tarkoituksena onkin nostaa esiin nimenomaan aikuisten ja lasten yhteinen tekeminen median parissa.

1 37 38 39