Yhteensä 404 materiaalia

Mediahyrrä -pelikortit

Mediakasvatusseura ry

Mediahyrrä-pelikortit ovat hauska ja toiminnallinen mediakasvatustyöväline päiväkoteihin, kerhoihin ja pienille alakoululaisille. Tulosta kortit kaksipuolisena siten, että toisella puolella on kuvat ja toisella tekstit. Leikkaa kortit irti toisistaan katkoviivoja mukaillen. Kun sinulla on korttipino, voit hyödyntää sitä kahdella tavalla: KUVAKORTIT Näytä kuvakorttia lapsille esimerkiksi aamupiirissä tai muun toiminnallisen tuokion yhteydessä. Voit kertoa heille kortin takaa löytyvän

Matkaopas toimittamiseen

Elisa Miinin

Nuorten Ääni -toimituksen lehtitoiminnan ohjaajan Elisa Miininin kirjoittama opas on tarkoitettu matkansa alussa oleville toimittajille, jotka haluavat muuttaa maailmaa ja kysyä yhä uudestaan: ”Miksi?” Materiaalin tuottajan tavoitteena on ollut omien kokemusten ja kirjallisten lähteiden kautta kuvata lehtijutun kirjoittamisen työvaiheet mahdollisimman käytännönläheisesti.  

Totta kai -oppimateriaali

Aikakausmedia / Aikakauslehti opinnoissa -toiminta

Mainonnan lukutaitoa käsittelevä Totta kai -oppimateriaali paneutuu aikakauslehtimainosten tehokeinoihin, vaikutustapoihin ja ilmenemismuotoihin. Oppimateriaali on suunnattu ala- ja yläkoululaisille, lukiolaisille ja heidän opettajilleen. Julkaisun tehtävät kannustavat lapsia ja nuoria analysoimaan mainoksia ja arvioimaan niiden asenteita ja arvoja. Harjoitukset ovat sovellettavissa kaiken ikäisille ja tasoisille oppilaille. Totta kai -oppimateriaali sisältää esimerkiksi tietoa aikakauslehtimainosten väreistä, muotokielestä ja tarinoista.

Lasten sivut

Lapsiasiavaltuutettu

Lasten sivuille on tehty monenlaisia toimintoja, jotka auttavat ymmärtämään lapsen oikeuksia paremmin sekä osallistumaan ja vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin. Sivustolla on myös osio, johon lapset voivat itse tuottaa sisältöä piirtämällä kuvia, kirjoittamalla ja osallistumalla keskusteluun. Seikkailu Sisunmaassa on peli lapsen oikeuksista.  

Elokuvapolku

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) elokuvakasvatuksen suurhanke Elokuvapolku, esittelee elokuvakerronnan perusteita. Elokuvapolku on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi. Se antaa opettajille ja kasvattajille konkreettisia keinoja havainnollistaa elokuvakerronnan tekniikoita ilmaisten näytteiden avulla. Nettipalvelu on tarkoitettu peruskoulu- ja lukioikäisille lapsille ja nuorille.

Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä

Verke

Verke toteutti keväällä 2013 kuntien nuorisotyöntekijöille kyselyn internetin käytöstä nuorten parissa tehtävässä työssä. Kyselyyn tuli kaikkiaan 888 vastausta yhteensä 249 kunnasta. Kuntakyselyn tulokset on nyt julkaistu raportin muodossa. Raportin on tuottanut Verken korkeakouluharjoittelija Sylvia Hyry.    

Opas lastensuojelun ammattilaisille median kohtaamiseen

Lastensuojelun Keskusliitto

Lastensuojelu ja julkisuus -oppaassa annetaan välineitä, joilla lastensuojelussa työskentelevät voivat edistää lastensuojelun avoimuutta ja julkisuusperiaatteen toteutumista sekä kertoa työstään, mistä koskaan ei voi kertoa kaikkea. Oppaan punaisena lankana kulkee ajatus, että lastensuojelussa on suhteessa julkisuuteen kaksi tasoa. Asiakassuhteen luottamuksellisuus ja vahvat salassapitosäännökset ovat ehdottomat ja perustuvat lainsäädäntöön. Muutoin lastensuojelu toimintana on julkista ja siihen kannustavat

Mediametkaa! – Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla

Mediakasvatuskeskus Metka ry. / Hanna Niinistö (toim.) – Anu Ruhala (toim.) – Annika Henriksson – Leena Pentikäinen

Mediakasvattaminen on normaalia kasvattajana toimimista houkuttelevan, hauskan ja hurjan mediatarjoilun keskellä. Sen työtavat ja menetelmät ovat aivan samoja kuin muussakin kasvatuksessa ja opetuksessa. Jos tarkastelee omaa toimintaansa kasvattajana, voi ilokseen huomata toimineensa tiedostamattaan mediakasvattajana. Tietoisuus omasta toiminnasta auttaa näkemään, miten itsessäkin asuu pieni mediakasvattaja, ja tekemään työskentelystä entistä tavoitteellisempaa. Tämä kirja on tarkoitettu mediakasvatuksen käsikirjaksi kaikille

”Musta on siistii kun luut murskautuu” – Oppitunteja mediaväkivallasta yläkouluun

Taikalamppu-verkosto / Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta / Anniina Lundvall

Mediaväkivallan olemassaoloa on vaikea oikeuttaa – miksi meidän pitäisi vapaaehtoisesti katsella kidutuksia ja murhia, kun maailma on niitä jo valmiiksi pullollaan? Useille mediaväkivallan katsominen aiheuttaa jopa fyysisesti pahan olon. Moni kieltäytyy kokonaan katsomasta väkivaltaisia ohjelmia. Mediaväkivallasta puhuminen koulussa on tärkeää juuri näiden heräävien tunteiden vuoksi. Opettajalta se vaatii kuitenkin tietoista avautumista kulttuurimme väkivaltaisuudelle ja asian

Koodi2016-opas ohjelmoinnin opettamiseen

Linda Liukas ja Juhani Mykkänen

Koodi2016-opas ja kertoo opettajille ja opetusalan päättäjille, miksi ohjelmointi on tärkeää ja miten sitä voi opettaa. Oppaan tarkoitus on johdatella aiheeseen ja antaa lisätietoa. Koodi2016-opas vastaa neljään asiaan: Mitä ohjelmointi on ja miksi sen opettaminen on niin tärkeää? Miten opetussuunnitelma muuttuu ja miksi? Miten ohjelmointia voi opettaa peruskoulussa? Mitä muut kuin koululaitos voivat tehdä? Opas

1 38 39 40 41