Yhteensä 411 materiaalia

Lasten sivut

Lapsiasiavaltuutettu

Lasten sivuille on tehty monenlaisia toimintoja, jotka auttavat ymmärtämään lapsen oikeuksia paremmin sekä osallistumaan ja vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin. Sivustolla on myös osio, johon lapset voivat itse tuottaa sisältöä piirtämällä kuvia, kirjoittamalla ja osallistumalla keskusteluun. Seikkailu Sisunmaassa on peli lapsen oikeuksista.  

Elokuvapolku

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) elokuvakasvatuksen suurhanke Elokuvapolku, esittelee elokuvakerronnan perusteita. Elokuvapolku on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi. Se antaa opettajille ja kasvattajille konkreettisia keinoja havainnollistaa elokuvakerronnan tekniikoita ilmaisten näytteiden avulla. Nettipalvelu on tarkoitettu peruskoulu- ja lukioikäisille lapsille ja nuorille.

Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä

Verke

Verke toteutti keväällä 2013 kuntien nuorisotyöntekijöille kyselyn internetin käytöstä nuorten parissa tehtävässä työssä. Kyselyyn tuli kaikkiaan 888 vastausta yhteensä 249 kunnasta. Kuntakyselyn tulokset on nyt julkaistu raportin muodossa. Raportin on tuottanut Verken korkeakouluharjoittelija Sylvia Hyry.    

Opas lastensuojelun ammattilaisille median kohtaamiseen

Lastensuojelun Keskusliitto

Lastensuojelu ja julkisuus -oppaassa annetaan välineitä, joilla lastensuojelussa työskentelevät voivat edistää lastensuojelun avoimuutta ja julkisuusperiaatteen toteutumista sekä kertoa työstään, mistä koskaan ei voi kertoa kaikkea. Oppaan punaisena lankana kulkee ajatus, että lastensuojelussa on suhteessa julkisuuteen kaksi tasoa. Asiakassuhteen luottamuksellisuus ja vahvat salassapitosäännökset ovat ehdottomat ja perustuvat lainsäädäntöön. Muutoin lastensuojelu toimintana on julkista ja siihen kannustavat

Mediametkaa! – Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla

Mediakasvatuskeskus Metka ry. / Hanna Niinistö (toim.) – Anu Ruhala (toim.) – Annika Henriksson – Leena Pentikäinen

Mediakasvattaminen on normaalia kasvattajana toimimista houkuttelevan, hauskan ja hurjan mediatarjoilun keskellä. Sen työtavat ja menetelmät ovat aivan samoja kuin muussakin kasvatuksessa ja opetuksessa. Jos tarkastelee omaa toimintaansa kasvattajana, voi ilokseen huomata toimineensa tiedostamattaan mediakasvattajana. Tietoisuus omasta toiminnasta auttaa näkemään, miten itsessäkin asuu pieni mediakasvattaja, ja tekemään työskentelystä entistä tavoitteellisempaa. Tämä kirja on tarkoitettu mediakasvatuksen käsikirjaksi kaikille

”Musta on siistii kun luut murskautuu” – Oppitunteja mediaväkivallasta yläkouluun

Taikalamppu-verkosto / Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta / Anniina Lundvall

Mediaväkivallan olemassaoloa on vaikea oikeuttaa – miksi meidän pitäisi vapaaehtoisesti katsella kidutuksia ja murhia, kun maailma on niitä jo valmiiksi pullollaan? Useille mediaväkivallan katsominen aiheuttaa jopa fyysisesti pahan olon. Moni kieltäytyy kokonaan katsomasta väkivaltaisia ohjelmia. Mediaväkivallasta puhuminen koulussa on tärkeää juuri näiden heräävien tunteiden vuoksi. Opettajalta se vaatii kuitenkin tietoista avautumista kulttuurimme väkivaltaisuudelle ja asian

Koodi2016-opas ohjelmoinnin opettamiseen

Linda Liukas ja Juhani Mykkänen

Koodi2016-opas ja kertoo opettajille ja opetusalan päättäjille, miksi ohjelmointi on tärkeää ja miten sitä voi opettaa. Oppaan tarkoitus on johdatella aiheeseen ja antaa lisätietoa. Koodi2016-opas vastaa neljään asiaan: Mitä ohjelmointi on ja miksi sen opettaminen on niin tärkeää? Miten opetussuunnitelma muuttuu ja miksi? Miten ohjelmointia voi opettaa peruskoulussa? Mitä muut kuin koululaitos voivat tehdä? Opas

Me mediassa -kerhonohjaajan opas

Suomen 4H-liitto, Yhdessä verkkoon! -hanke 2013–2014

Me mediassa -ohjaajan opas on suunnattu 4H:n Me mediassa -teemakerhon ohjaajille. Oppaassa on valmiit sisältösuunnitelmat kahdeksalle kerhon tapaamiskerralle. Lisäksi oppaasta saa tukea lasten kanssa käytävään keskusteluun nettikiusaamisesta ja turvallisuudesta verkossa. Me mediassa -kerho tuo kuuluville lasten omaa ääntä, heidän omaa mediamaailmaansa ja -arkeaan sekä sitä, mitkä asiat mediassa ovat heille tärkeitä. Ohjaajan tehtävä on kannustaa

EU:n kouluverkoston materiaaleja opettajien täydennyskoulutukseen

CPDLab-projekti

Yleiseurooppalaisen kouluverkostohankkeen kurssimateriaalit on suunnattu perusopetuksen 5.-9. luokkien opettajille. Ne on suunniteltu asiantuntevien kouluttajien käyttöön, esim. opettajien kouluttajille (henkilöille ja organisaatioille), opettajajärjestöille ja paikallisille viranomaisille, jotka ovat kiinnostuneita opettajiensa ammatillisesta kehittämisestä.

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas

Kansalaisfoorumi ja OK-opintokeskus

Jokaisella meistä on mielessä asioista, joita haluaisi parantaa tai muuttaa. Kansalaisjärjestöt, poliittiset yhdistykset ja ammattiyhdistykset tarjoavat osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ja ottavat ilolla mukaan toimintaansa uusia ihmisiä. Yhdistykset tarjoavat myös hyvän paikan verkostoitua sekä saada uusia ystäviä ja tuttavia. Jos paikkakunnallasi ei ennestään toimi itsellesi sopivaa, voit myös perustaa sellaisen. Tämän oppaan tavoitteena on rohkaista

1 39 40 41 42