Yhteensä 404 materiaalia

Me mediassa -kerhonohjaajan opas

Suomen 4H-liitto, Yhdessä verkkoon! -hanke 2013–2014

Me mediassa -ohjaajan opas on suunnattu 4H:n Me mediassa -teemakerhon ohjaajille. Oppaassa on valmiit sisältösuunnitelmat kahdeksalle kerhon tapaamiskerralle. Lisäksi oppaasta saa tukea lasten kanssa käytävään keskusteluun nettikiusaamisesta ja turvallisuudesta verkossa. Me mediassa -kerho tuo kuuluville lasten omaa ääntä, heidän omaa mediamaailmaansa ja -arkeaan sekä sitä, mitkä asiat mediassa ovat heille tärkeitä. Ohjaajan tehtävä on kannustaa

EU:n kouluverkoston materiaaleja opettajien täydennyskoulutukseen

CPDLab-projekti

Yleiseurooppalaisen kouluverkostohankkeen kurssimateriaalit on suunnattu perusopetuksen 5.-9. luokkien opettajille. Ne on suunniteltu asiantuntevien kouluttajien käyttöön, esim. opettajien kouluttajille (henkilöille ja organisaatioille), opettajajärjestöille ja paikallisille viranomaisille, jotka ovat kiinnostuneita opettajiensa ammatillisesta kehittämisestä.

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas

Kansalaisfoorumi ja OK-opintokeskus

Jokaisella meistä on mielessä asioista, joita haluaisi parantaa tai muuttaa. Kansalaisjärjestöt, poliittiset yhdistykset ja ammattiyhdistykset tarjoavat osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ja ottavat ilolla mukaan toimintaansa uusia ihmisiä. Yhdistykset tarjoavat myös hyvän paikan verkostoitua sekä saada uusia ystäviä ja tuttavia. Jos paikkakunnallasi ei ennestään toimi itsellesi sopivaa, voit myös perustaa sellaisen. Tämän oppaan tavoitteena on rohkaista

Meidän media – ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen

MLL

Materiaalin tehtävänä on toimia ohjaajan apuna: taustatietona sekä keskustelun, ajatusten ja käytännön toiminnan virikkeenä. Materiaali tarjoaa työkaluja pienten lasten mediakasvatukseen niin vanhempien kuin lasten itsensäkin kanssa. Media saattaa kasvattajista tuntua lapsia uhkaavalta kasvottomalta massalta, mutta juuri siksi on korkea aika ottaa haaste vastaan ja valjastaa mediatuotteet toimimaan perheiden hyväksi. Tämän aineiston tarkoituksena onkin nostaa esiin nimenomaan aikuisten ja lasten yhteinen tekeminen median parissa.

1 39 40 41