alakoululaiset

Materiaali 2016

Media ja teknologia -materiaalikokonaisuus

Yle Oppimisen materiaalipankin Media ja teknologia -osio antaa eväitä nykyajan tietotulvassa navigoimiseen. Sivusto tarjoaa välineitä mm. medialukutaidon, lähdekriittisyyden, teknologiaymmärryksen, monilukutaidon ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Medialukutaito-osion päämääränä on kehittää 7-9-luokkalaisten oppilaiden mediatajua, innostaa viestien arviointiin ja rohkaista omaan vaikuttamiseen median keinoin. Mediakompassin kuvakoulu on suunnattu kaikille elävän kuvan alkeista, kuvakerronnasta ja kuvaamisesta kiinnostuneille yli neljäsluokkalaisille. Pääosassa on

Materiaali 2009

Kuvaa, ääntä ja tekstiä – Medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

Kuvaa, ääntä & tekstiä – medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin – oppimateriaali on tarkoitettu alkuopetusikäisten opettajille, kerhonohjaajille ja muille kasvattajille. Tehtävät on tarkoitettu sovellettaviksi oman ryhmän tarpeisiin ja ne ovat helposti sovellettavissa myös vanhempien lasten opetukseen. Tehtävissä mediaa lähestytään kolmen rakennuspalikan – kuvan, äänen ja tekstin – kautta. Alussa tutustutaan lyhyesti medialukutaitoon sekä Viestintä ja

Materiaali

Koulukino

Koulukinon sivuilta löytyy oppimateriaaleja elokuvien katselun, analysoinnin ja elokuvakasvatustyön tueksi. Maksuttomia materiaaleja on tarjolla monista erilaisista elokuvista pienille lapsille, alakouluikäisille, yläkouluikäisille sekä lukiolaisille ja ammattikoululaisille. Aineistot soveltuvat hyvin myös nuorisotyöhön, esimerkiksi leffaillan tai elokuvakerhon ohjaajan tuki- ja virikemateriaaliksi. Elokuvalista päivittyy niin tuoreilla elokuvilla kuin vanhoilla klassikoillakin ja uusia materiaaleja laaditaan jatkuvasti. Sivut tarjoavat myös ohjeita

Materiaali 2012

Mediataidot

Yleisradion Mediataidot sivustolla on materiaaleja mediakasvatukseen: Näin tehtiin Avoin tarina – Avoin tarina on koululaisten kirjoituskampanjan pohjalta toteutettu tv-sarja. Videot, kuvat ja tekstit kertovat, kuinka käsikirjoituksen kohtauksesta syntyy valmis elokuvan kohtaus. Näin tehtiin Ekolokero – ohjelmasarja, jossa esiteltiin Suomen luontoa ja maata, erilaisia elinympäristöjä ja eliölajeja sekä luonnonilmiöitä. Ihmisten tarve pitää yhteyttä keskenään on vauhdittanut teknistä kehitystä.

Materiaali 2007

Tarinatehdas

Aamulehden ja Sanataideyhdistys Yöstäjän kehittämä Tarinatehdas on suunnattu esikouluryhmille ja 1.-2.-luokkalaisille mielikuvitusretkeilijöille. Miten tarinat syntyvät? Entäpä henkilöhahmot ja tapahtumapaikat? Tarinan kehitteleminen vaatii aikaa, valmistelua ja suunnittelua. Yhdessä lasten kanssa luodaan tarina kolmen oppitunnin aikana; keksitään satuhahmot, tapahtumapaikat ja lopuksi kirjoitetaan tarina yhdessä muistiin.  

Materiaali

Sanomalehti opetuksessa

Sanomalehti opetuksessa -toiminta on sanomalehtien tarjoama palvelu. Toiminnalla pyritään antamaan vinkkejä oppitunneille sekä tukemaan koulujen opettamaa mediataitoa. Toiminta kattaa esiopetuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen opetuksen. Tälle sivustolle on koottu kaikki Aamulehden koulumailman tarjoamat materiaalit, joita opettaja voi käyttää koulutyössä.  

Materiaali 2007

Mediametkaa! Osa 2 – Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan

Tämä kirja on matkaopas kaikille niille, jotka tekevät matkaa lasten kanssa mediamaailmassa. Kirjan tarkoitus on tarjota käytännön mediakasvattajalle opastusta, koordinaatteja ja rasteja lasten mediamaailmaan. Tavoitteena on lisätä kasvattajan tietoisuutta pienten lasten mediakasvatuksesta ja mediakulttuurista. Kirja on tuotettu Opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeen puitteissa.

Materiaali 2008

Mediametkaa! Osa 3 – Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Oppimateriaali auttaa kasvattajaa käsittelemään uskonnollisia ja eettisiä aiheita lasten kanssa mediaa apuna käyttäen. Kirja on ajankohtainen, koska Suomi on yhä monikulttuurisempi maa ja lapsiryhmissä on yhä enemmän eri uskontokuntien edustajia. Teos kuuluu Mediametkaa! -kirjasarjaan ja soveltuu varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetuksen alaluokille ja erilaisiin kerhoihin. Monia tehtäviä voi käyttää myös vanhempien lasten kanssa. Kirja on rahoitettu osittain Opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeen rahoituksella.

Materiaali 2013

Mediahyrrä -pelikortit

Mediahyrrä-pelikortit ovat hauska ja toiminnallinen mediakasvatustyöväline päiväkoteihin, kerhoihin ja pienille alakoululaisille. Tulosta kortit kaksipuolisena siten, että toisella puolella on kuvat ja toisella tekstit. Leikkaa kortit irti toisistaan katkoviivoja mukaillen. Kun sinulla on korttipino, voit hyödyntää sitä kahdella tavalla: KUVAKORTIT Näytä kuvakorttia lapsille esimerkiksi aamupiirissä tai muun toiminnallisen tuokion yhteydessä. Voit kertoa heille kortin takaa löytyvän

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat