21.2.2018Laura Sillanpää

Media Coach -koulutuskonseptointihanke

Aloituspäivä: 1.8.2017

Yhteyshenkilö: Hankekoordinaattori Laura Sillanpää, laura.sillanpaa@mediakasvatus.fi, +358505511088


 

Media Coach on laadukasta, laaja-alaista ja ammattirajat ylittävää mediataitojen tukemiseen valmentavaa koulutusta lasten ja nuorten parissa toimiville ja toimintaa suunnitteleville ammattilaisille.


 

MIKÄ?
Media Coach on Mediakasvatusseuran hanke, jonka aikana suunnitellaan uudenlainen laaja-alainen ja moniammatillinen koulutuskokonaisuus. Tuleva Media Coach -koulutus kehittää osallistujien valmiuksia tukea lasten ja nuorten mediataitojen vahvistumista ja käsitellä mediayhteiskunnan erilaisia ilmiöitä monipuolisesti oman työn näkökulmasta.

KENELLE?
Media Coach on suunnattu lasten ja nuorten parissa toimiville ja toimintaa suunnitteleville eri alojen ammattilaisille. Moniammatillinen ja vahvasti vertaisoppimiselle perustuva koulutus sopii kaikille, jotka kaipaavat ajankohtaista ja monipuolista oman ammatillisen osaamisen kehittämistä. Se tarjoaa osallistujille lisäksi mahdollisuuksia monipuolisempaan ajatusten ja ideoiden vaihtoon sekä yhteistyöhön kollegoiden ja oman työyhteisön ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

MIKSI?
Uudella koulutuskokonaisuudella vastataan ajankohtaiseen, akuuttiin ja kasvavaan kasvatukselliseen, koulutukselliseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen (1) vahvistaa monipuolista ymmärrystä lasten ja nuorten alati muuttuvasta mediakulttuurista sekä (2) kasvattaa ammattilaisten työkalupakkia eri mediaan liittyvien näkökulmien, kysymysten ja tarpeiden käsittelyä ja lasten ja nuorten mediataitojen vahvistamista varten.

MITEN?
Koulutuskokonaisuus konseptoidaan Media Coach -hankkeen aikana 2017–2018. Suunnittelu pohjautuu lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten aitoihin mediakasvatuksellisiin sekä koulutuksellisiin tarpeisiin ja realiteetteihin ja tehdään yhteistyössä Mediakasvatusseuran eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen aikana luodaan koulutuksen käsikirjoitus, ja koulutuksen käytännön toteutusta varten haetaan rahoitusta vuodelle 2019.

Lue suunnitteilla olevasta koulutuksesta lisää tarkemmasta hankekuvauksesta tai presentaatiosta Seuran Slidesharesta. Media Coachin omat nettisivut aukeavat kevään 2018 aikana.

Media Coach -koulutuskonseptointihanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriyksikkö.

 

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ:

Päivi Jokitalo, kirjastoammattilainen, kulttuuriyrittäjä, kouluttaja ja tietokirjailija

Sanna Lappalainen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk / Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Heikki Lauha, suunnittelija, Verke

Karri Mehtälä, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Maija Puska, tuottaja, Mediakasvatuskeskus Metka ry

Rauna Rahja, suunnittelija, MLL

Jere Rinne, Viestintäkonsultti, Ground Communications

Olli Vesterinen, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Hanna Vuojärvi, Hanna Vuojärvi, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto / Kasvatustieteiden tiedekunta

 

MUUT SUUNNITTELUUN OSALLISTUVAT YHTEISTYÖKUMPPANIT:

Espoon kaupunginkirjasto – Anna Pöyhönen, Nuortenkirjastotyö ja mediakasvatus

Gallen-Kallelan Museo – Salla Tiainen, museolehtori

Helsingin kaupunki / kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala – Heikki Marjomaa, Palvelukoordinaattori

Helsingin yliopisto / Koulutuksen arviointikeskus – Erika Perttuli-Borobio, projektisuunnittelija

Mansikkamäen koulu / Kouvolan kaupunki – Lea Olli, Luokanopettaja

Nuori Kirkko ry – Anita Ahtiainen, kouluttaja & Lasten kirkon päätoimittaja

Nuori Kirkko ry – Juha Kinanen, kouluttaja, webkoordinaattori, Jiipeenetin päätoimittaja

Suomen museoliitto – Pauliina Kinanen, projektikoordinaattori & koulutussuunnittelija

Suomen Partiolaiset – Mikko Lehtonen, hallintopäällikkö

Suomen valokuvataiteen museo – Erja Salo, intendentti (yleisötyö)

Vuoniityn peruskoulu – Arto Alho, Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori