Jäsenyys

Tue Mediakasvatusseuran toimintaa liittymällä seuran jäseneksi. Jäsenmaksut käytetään perustoimintamme tukemiseen, muun muassa julkaisutoimintaan, tapahtumien tuottamiseen ja viestinnällisten toimien kehittämiseen.

Mediakasvatusseuran jäsenenä sinulle on mahdollisuus saada kirja-alennuksia ajankohtaisista mediakasvatusalan julkaisuista sekä osallistua seuran järjestämin tapahtumiin maksutta tai alennetuin jäsenhinnoin.

Jäsenenä sinulla on myös oikeus osallistua Mediakasvatusseuran vuosikokoukseen, asettua ehdolle luottamustehtävään, tuoda omia ideoita seuran käsiteltäväksi sekä tarjota materiaaleja seuran käyttöön. Jäsenenä sinulla on velvollisuus maksaa jäsenmaksu, jonka suuruus päätetään vuosittain kevään vuosikokouksessa. Alla löydät jäsenyyttä koskevia kysymyksiä ja vastauksia. Ongelmatilanteissa ja muissa kysymyksissä, ota yhteyttä.Kuka voi liittyä Mediakasvatusseuran jäseneksi?

Mediakasvatusseuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa mediakasvatuksesta kiinnostunut henkilö tai yhteisö. Mediakasvatusseuralla on kolmenlaisia jäseniä: henkilöjäseniä, opiskelijajäseniä ja yhteisöjäseniä. Jäsenyys edellyttää jäsenmaksun maksamista.

Jäseninämme on mm. opettajia, lastentarhanopettajia, kirjastonhoitajia, nuorisotyöntekijöitä, kulttuuri- sosiaali- ja media-alan työntekijöitä. Yhteisöjäseninä seuralla on mm. elokuvakeskuksia, media-alan liittoja, yrityksiä sekä alan muita järjestöjä.

Takaisin ylös.Miten liityn jäseneksi?

Jäseneksi haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakijalle lähetetään seuraavien arkipäivien aikana kuittaus sähköpostitse saapuneesta hakemuksesta. Jäsenet hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen jäsenille lähetetään ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi ja yleistä tietoa jäsenyydestä.

Takaisin ylös.Jäsensäännöt

Jokaisella seuran jäsenellä on oikeus:

  • käyttää puhe- ja äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa ja asettua ehdolle luottamustehtäviin
  • saada tietoa seuran toiminnasta
  • tarjota ideoita seuran käsiteltäväksi
  • käyttää seuran tarjoamia etuuksia
  • tarjota materiaalejaan ja tuotoksiaan seuran käyttöön

Jäsenillä on velvollisuus maksaa jäsenmaksu ajallaan, toimia seuran sääntöjen puitteissa ja olla vahingoittamatta yhdistystä omilla toimillaan.

Seura perii jäseniltään jäsenmaksua toimintansa kehittämiseksi ja kehittyvien toimintojen turvaamiseksi. Jäsenmaksut käytetään muun muassa julkaisutoimintaan ja tapahtumien tuottamiseen.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroilmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse koordinaattorille mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi. Eroanomus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Jos jäsen haluaa anoa vapautusta jäsenmaksusta määräajaksi, on anomus tehtävä kirjallisesti seuran hallitukselle.

Yhdistyksen säännöt:
Mediakasvatusseuran säännöt (PDF)

Otamme mielellämme vastaan palautetta, ehdotuksia ja toiveita liittyen seuran toimintaan. Seura on jatkuvasti kehittyvä yhdistys ja toimintamme vasta muovautumassa, joten nyt on hyvä tilaisuus olla vaikuttamassa toimintaamme!

Takaisin ylös.Jäsenmaksun suuruus

Seura perii jäseniltään jäsenmaksua toimintansa kehittämiseksi ja kehittyvien toimintojen turvaamiseksi. Jäsenmaksut käytetään muun muassa julkaisutoimintaan. Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain kevätkokouksessa. Jäsenmaksun suuruudet vuonna 2017 ovat seuraavat:

Henkilöjäsen 25 euroa
Opiskelijajäsen 7 euroa
Yhteisöjäsen: 0-4 työntekijän yhteisöjen jäsenmaksun suuruus 100 euroa, 5 työntekijän tai sitä suuremman yhteisön kohdalla jäsenmaksun suuruus 200 euroa.

Takaisin ylös.Opiskelijan jäsenmaksu

Opiskelijoilta peritään alennettua jäsenmaksua. Kun opiskelut ovat päätöksessä, voi asiasta ilmoittaa osoitteseen mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi. Siirrämme tiedot opiskelijarekisteristä henkilöjäsenten listalle.

Takaisin ylös.Yhteisöjäsenen jäsenmaksu ja sen kattavuus

Yhteisöjäseneksi voi liittyä yhdistys, yritys, järjestö tai oppilaitos, joka haluaa tulla mukaan edistämään mediakasvatusta valtakunnallisen mediakasvatusyhdistyksen kanssa. Yhteisöjäsen voi tukea toimintaa haluamallaan summalla, kuitenkin vähintään 100 eurolla (yli 5 hengen organisaatioiden vähimmäissumma on 200 euroa). Laskutamme yhteisöjäsenet paperilaskulla kevään aikana.

Yhteisöjäsenmaksu kattaa yhteisöjäsenen yhteyshenkilön jäsenmaksun eli yhteisöjäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen yhteyshenkilö on oikeutettu lähettämään jäsentiedotteen sisältöjä eteenpäin muille mediakasvatusta edistäville / aiheen parissa toimiville henkilöille yhteisöjäsenen toimipaikassa.

Epäselvissä tilanteissa ottakaa yhteys: mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi.

Takaisin ylös.Miten jäsenyys hyödyttää? Mitä jäsenmaksuille tehdään?

Mediakasvatusseura tarjoaa paljon vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia jäsenilleen. Kutsumme jäseniä tapahtumiin ja keskustelemaan mediakasvatuksen edistämisestä. Mediakasvatusseuran jäsenenä olet mukana edistämässä tärkeää asiaa osana kasvavaa joukkoa! Lähetämme jäsenille uutiskirjeen, joka tiedottaa tapahtumista, uutisista ja kilpailuista aina ensimmäisenä. Meillä on myös vaihtuvia etuja (alennuksia kirjoista ja tapahtumista), jotka on tarkoitettu vain Mediakasvatusseuran jäsenille.

Mediakasvatusseuran jäsenmaksuja käytetään monenlaiseen toimintaan. Niiden avulla tuotetaan julkaisuja (esim. Lapset netissä -artikkelikokoelma tuotettiin jäsenmaksujen turvin), järjestetään tapahtumia kuten vuosittainen Mediakasvatus.nyt -seminaari, tuetaan Mediakasvatusseuran korkeakouluharjoittelijoiden työtä ja edistetään alueellisia mediakasvatushankkeita esimerkiksi tarjoamalla kokoustiloja työn helpottamiseksi.

Takaisin ylös.Jäsenmaksun maksaminen

Jos sinulla on kysyttävää laskutuksesta, ota yhteyttä mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi. Lähetämme jäsenillemme paperisen laskun vuosikokouksen jälkeen. Jäsenmaksun maksettuasi kannattaa maksusta tulostaa kuitti omaan arkistoon. Voimme myös tarkistaa maksun tilanteen tililiikenteestämme.

Huom! Jos jäsenmaksun maksaa joku muu kuin jäsen itse (esim. kaupunki, kunta, työnantaja), pyydämme ilmoittamaan asiasta sähköpostitse mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi. Sähköpostissa ilmoitetaan jäsenen nimi sekä maksajan nimi. Näin vältämme epäselvyydet tilinhoidossa.

Takaisin ylös.Mitä tapahtuu, jos jäsenmaksua ei maksa?

Tarkastamme jäsenmaksun maksaneiden listan säännöllisesti. Muistutamme puuttuvasta maksusta ja jos toistuvasta muistutuksesta huolimatta jäsen ei maksa jäsenmaksuaan, tiputamme henkilön pois jäsenlistalta ja siirrämme hänet pois postituslistaltamme. Tämä tapahtuu automaattisesti kahden vuoden maksamattomien jäsenmaksujen jälkeen.

Takaisin ylös.Miten eroan Mediakasvatusseurasta?

Mediakasvatusseurasta voi erota lähettämällä kirjallisen eropyynnön hallitukselle, sähköinen ilmoitus riittää. Eronpyyntö lähetetään joko osoitteeseen mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi tai postitse Mediakasvatusseura, Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki. Hallitus hyväksyy eropyynnön seuraavassa kokouksessaan.

Takaisin ylös.