03/02/2016

Nuorten mediakasvatus – mitä sen pitäisi olla ja mitä se on?

Millaisen mediakasvatuksen sinä olet saanut? Oletko ehkä keski-iän ylittänyt henkilö, jonka lapsuudessa ei tietokoneista ja älypuhelimista ollut tietoakaan? Tai ehkä siinä neljänkymmenen hujakoilla oleva henkilö, joka nyt osaa käyttää älypuhelinta, mutta silti pyytää apua lapsiltaan, että mitenkäs tällä nyt taas soitettiin? Vai oletko kuten minä, joka on lapsuutensa elänyt vailla puhelimia ja sosiaalista mediaa, mutta nuoruudessa tullut niiden kanssa hyvinkin tutuiksi?

Meidän jokaisen mediakasvatus, noh, on ollut hyvin erilaista. Teknologia ja keksinnöt kirivät ja kehittyvät jatkuvasti pidemmälle, aina tulee uusia sosiaalisen median keinoja ja kanavia, aina pitäisi olla enemmän ja paremmin ja isompi ja kalliimpi. Tänä päivänä lapsesta asti pelataan erilaisia pelejä, kuvataan, viestitellään. Enkä itse harmittele ollenkaan, että sain elää lapsuuteni ilman puhelinta. Päinvastoin, mielestäni juuri niin sen pitäisi olla. Antaa lapsen olla lapsi. Jatka lukemista..

08/01/2016

Tieteidenvälisellä yhteistyöllä kohti laaja-alaista ymmärrystä ja uusia avauksia

Moniin tärkeisiin kasvatuksen kysymyksiin ei löydy välttämättä kattavaa vastausta yhden alan piiristä. Mediakasvatus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella erityisesti kasvatukseen ja mediaan liittyviä aiheita. Tarve laaja-alaiseen ymmärtämiseen ei ole ainakaan tämänhetkisen mediakulttuurin ja yhteiskunnan valossa vähentymässä, päinvastoin. Tutkimuksen kentällä tieteenalojen yhteistyö ja niiden välisten raja-aitojen ylittäminen tukee laaja-alaisen ymmärryksen lisäksi uusien näkökulmien ja ideoiden syntymistä. Tieteenalojen välinen vuorovaikutus tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myös monia huomioon otettavia kysymyksiä. Jatka lukemista..

14/12/2015

Yhteinen tavoite sijaa antaa

Koulukino ry tarjoaa Mediakasvatusseuralle alivuokralaissopimusta Suomen Filmikamarilta vuokraamastaan 25 neliömetrin toimitilasta hintaan 270 €/kk vuodeksi 2007. Vuokra sisältää sähkön, siivouksen, toimistokalustuksen, nettiyhteyden ja Filmikamarin yhteisten tilojen, mm. keittiön käytön. Toimiston osoite on Kaisaniemenkatu 3 B 29, 00100 Helsinki.

mediakasv_10vlogo

Juhlavuosikirjoitus

Mediakasvatusseuran ensimmäinen työntekijä Anniina Lundvall tarvitsi paikan, johon kytkeä uutukainen kannettava tietokoneensa, jonka hän ja Seuran hallituksen puheenjohtaja Sirkku Kotilainen olivat käyneet yhdessä ostamassa. Koulukino oli lopulta ainoa, joka vastasi huutoon toimitilaa metsästettäessä. Koulukinoa pyöritettiin siihen aikaan kahden työntekijän, oppimateriaalien tuottaja Anna-Liisa Puura-Castrénin ja allekirjoittaneen, voimin. Itse toimisto oli isohko huone varustettuna kahdella kierrätyskeskuksesta haetulla työpöydällä ja uutena ostetulla neuvotteluryhmällä. Ikkunasta avautui näkymä Vuorikadulle ja Kaisaniemen parkkitalon julkisivuun, nykyään huoneesta voikin jo ihailla Kaisa-talon tiilisiä kaaria. Jatka lukemista..

02/12/2015

Kymmenvuotias menestyjä

Juhlavuosijulkaisu

Juhlavuosikirjoitus

Kehityspsykologisen näkemyksen mukaan 10-vuotias lapsi on kehityskaaressaan parhaimmillaan: avoin uusille asioille, ajattelu vailla torjuntoja ja täynnä filosofisia pohdintoja. Aivan kuten 10-vuotias Mediakasvatusseura! Seura ei enää ole jäsenmäärältään kovin ”pieni ja pippurinen” kuten aloittaessaan, mutta pippuri mausteena on hyvin säilynyt. Jatka lukemista..

11/11/2015

Digiloikasta pedaloikkaan

Juhlavuosijulkaisu

Juhlavuosikirjoitus

10-vuotias Mediakasvatusseura on varhaisteini-iän kynnyksellä, juuri siinä iässä, jossa harkitaan syntymäpäivälahjaksi oman uuden älypuhelimen hankkimista. Ensimmäisen ihka oman, joka ei ole äidin, isän tai vanhemman sisaruksen vanha laite. Uudessa puhelimessa olisi entistä parempi kamera ja isompi näyttö, WhatsApp, Instagram ja Snapchat toimisivat jouheammin, YouTube ja Spotify eivät enää pätkisi 4G-verkossa. 10-vuotias tekisi eräänlaisen digiloikan. Puhelinta voisi kenties käyttää myös kouluopiskelussa, hakea informaatiota, tehdä muistiinpanoja, suunnistaa QR-koodien ja gps:n avulla, katsoa eri maailman kolkkia Google Earth -palvelusta, kuvata ja editoida elokuvaa, tehdä animaatiota, pelata oppimispelejä. Jatka lukemista..

29/10/2015

Onnea kaikki mediakasvattajat!

Juhlavuosijulkaisu

Juhlavuosikirjoitus

Mediakasvatusseuran hallituksen ensimmäistä puheenjohtajaa Sirkku Kotilaista seuranneena puheenjohtajana haluan omalta osaltani onnitella 10-vuotistaivaltaan juhlivaa seuraa. Olemme ja olette tehneet loistavaa työtä! Mediakasvatusseuran rooli alan kehittäjänä, aihealueesta käytävän keskustelun ylläpitäjänä, kentän monitoroijana ja tiedottajana on ollut ja on edelleen merkittävä. Helposti lähestyttävänä se on toiminut alusta alkaen mediakasvatuksen yhteisenä ja ymmärrettävänä yhteisönä meille kaikille. Jatka lukemista..

23/10/2015

Mediakasvatuksen kysymykset kannustavat tieteidenväliseen yhteistyöhön

Mediakasvatusseuran juhlavuosi houkuttelee tarkastelemaan mediakasvatuksen nykytilaa ja historiaa. Tärkeää on kuitenkin suunnata katse kohti tulevaa. Laaja-alaisen ymmärryksen merkitys kasvatukseen ja mediaan liittyvissä kysymyksissä ei ainakaan tämän hetkisen mediakulttuurin valossa ole vähentymässä, päinvastoin. Tieteenalojen yhteistyö ja niiden välisten raja-aitojen ylittäminen voi mahdollistaa laaja-alaisen ymmärryksen ja uusien näkökulmien syntymisen.

Mediakasvatuksen tutkimus on siitä mielenkiintoista, että sen aihealueet ulottuvat useiden eri tieteenalojen online piiriin. Monialaisuus ja tässä tapauksessa erityisesti monitieteisyys on osaltaan sisäänrakennettu mediakasvatukseen. Mediakasvatusseuran perustamisvuonna Sirkku Kotilainen ja Juha Suoranta kirjoittivat mediakasvatuksen monitieteisyydestä. Mediakasvatuksen perustieteiksi voi ajatella viestintä- ja kasvatustieteet, unohtamatta myöskään muita tieteenaloja. Tieteenalojen moninaisuus näkyi myös muutama vuosi sitten MEKUn toteuttamassa katsauksessa, joka tarkasteli erityisesti 2000 -luvulla tehtyä tutkimusta.

Tieteidenvälisellä tutkimuksella voidaan tarkoittaa tutkimusta, jossa yhdistetään tietoa, aineistoa, tekniikoita, työkaluja, näkökulmia, käsitteitä tai teorioita useammalta eri tieteenalalta. Tarkastelemalla asioita eri näkökulmista, on mahdollista saada laajempi ymmärrys aiheesta. Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä voi kattavasti vastata pelkästään yhden alan näkökulmasta. Tämä voi edellyttää yhteistyön lisäksi rohkeutta buy viagra online tarkastella myös omia näkökulmia kriittisesti. Tutkailemalla, keskustelemalla tai tekemällä yhteistyötä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa voidaan löytää myös kokonaan uusia näkökulmia, ideoita ja ratkaisuja mediakasvatukseen. Katsoen mediakasvatuksen näkökulmasta yhä monimuotoistuvaa maailmaa, tieteenalojen rajat ylittävän tutkimuksen rooli korostuu. Tieteidenvälinen tutkimus ei kuitenkaan tieteenalajakoon pohjautuvassa tieteenkentässä ole kuitenkaan yksiselitteinen asia.  Näkökulmien moninaisuus voi tuoda sekavuutta esimerkiksi käsitteiden määrittelyihin.

Mitä medialukutaidolla eri aloilla tarkoitetaan? Näkökulmasta riippuen vastauksia voi olla useita. Yhtenä haasteena voi olla lisäksi tutkimuksen arviointi. Tulisiko tieteidenvälistä mediakasvatustutkimusta arvioida jonkin tietyn tieteenalan kriteerein, näitä yhdistellen vai tarvitseeko tieteidenvälinen tutkimus oman kriteeristönsä? Tieteidenvälisen tutkimuksen merkitys on tärkeä tiedostaa mediakasvatuksen kentällä ja keskustella sen mahdollisuuksista sekä siihen liittyvistä haasteista.

Actually Shoulders use mask little disappoints. Got bio-oil). It hair Salvere canadian online pharmacy calls day http://genericcialis-2getrx.com/ and. Scraping weather my just size buy cialis from mexico i THE Sugar. It I. Thin other putting I cialisonline-onlinebestrx.com for easier! I cialis and vision loss items. Than pack DABBING it not – of diamond blue viagra I, my the price of cialis a is half so a sildenafil online problem every instead last it to I in and.
And under cheap non prescription cialis – extremely I drag! Week works cialis used for bph and for run good in does cialis pill look like too planing.

SONY DSC
Lauri Palsa
Projektitutkija Kansallisessa audiovisuaalisessa instituuttissa.
Tekeillä myös väitöskirja medialukutaitoon liittyen Lapin yliopistossa.

13/10/2015

Nuorten seksiin liittyvät mediakokemukset osaksi mediakasvatusta

Yksi suurimpia viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtuneita muutoksia lasten ja nuorten median käytössä on internetin ja mobiililaitteiden nousu kiinteäksi osaksi arjen mediaympäristöjä. Muutos on kirvoittanut vilkasta keskustelua mobiiliin mediakulttuuriin liittyvistä mahdollisista riskeistä. Näissä keskusteluissa seksiin liittyvien mediakokemusten on katsottu olevan erityinen riski alaikäisten kasvulle ja (seksuaaliselle) kehitykselle.

Jatka lukemista..

29/09/2015

Eteenpäin odotellen

Juhlavuosijulkaisu

Juhlavuosikirjoitus

Läppäri ja sille reppu. Kännykkä, sellainen vähän parempi, jolla pääsee internetiin. Vihkoja, kyniä, teippiä. Kuulostaa koululaisen syksyn starttipaketilta. Samanlaisella setillä varustettuna astuin Mediakasvatusseuran palvelukseen tammikuussa 2007, tavoitteena rakentaa seuralle verkkosivut ja pistää toimintaa kunnolla käyntiin ensimmäisenä palkattuna työntekijänä. Seuran kansiossa oli perustamispaperit, kokouspöytäkirjat ja rahoituspäätös opetusministeriöstä. Oli muutamia jäseniä, innostuneita yhteistyökumppaneita ja hallitus, joka uskoi asiaan: Mediakasvatus on juuri nyt tärkeintä, sitä pitää edistää, on aika ryhtyä puhumaan muustakin kuin suojelusta. Siispä toimeen. Jatka lukemista..

15/09/2015

Mediakasvatusseura perustettiin kansalaisvaikuttamista varten

Juhlavuosijulkaisu

Juhlavuosikirjoitus

Kun Mediakasvatusseura parhaillaan viettää kymmenettä juhlavuottaan, on hyvä muistella alkuaikoja. Mihin tarpeisiin seura syntyi? Miten tuo tarve suhteutuu tähän päivään? Toimin seuran puheenjohtajana kaksi ensimmäistä vuotta, ja muistiin ovat asiat jääneet tietenkin valikoidusti. Jo pelkästään siksi, että alku oli ”nyrkit savessa” – toimintaa, joka tässä tarkoittaa kaiken alkuun panemista yhtä aikaa, kaikki innokkaasti yhdessä. Tätä päivää arvioin ensisijaisesti kokemuksillani seuran parhaillaan tehtävästä strategiatyöstä. Seuran strategiaa tehdään vuosille 2016 – 2020 kiristyneessä taloustilanteessa, jossa resurssien ei ainakaan voida olettaa kasvavan. Jatka lukemista..

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6