05/05/2015

Mediakasvatuksella vahvistetaan lasten ymmärrystä mielentiloista

Vierailuni Espoon varhaiskasvattajien seminaarissa maaliskuussa sai minut mietteliääksi. Pohdin jos ja millä tavalla mediakasvatuksella voisi olla yhteys lasten sosiokognitiiviseen kehitykseen ja sitä kautta sosiaaliseen kompetenssiin.

Aikakausmedian varhaiskasvattajille tarkoitettu julkaisu ”Omppu-oravan ja Jätski-jäniksen lehtiretket” sisältää kuvan[1] , jonka taustalla Jätski-jänis pelaa ruskean jäniksen ja ketun kanssa palloa ja Omppu-orava istuu yksin etualalla ja itkee. Kuvaan liittyvä kysymys lapselle on ”Miksi Omppua harmittaa?” Jatka lukemista..

21/04/2015

Musta tulee isona MasterChef!

Sara-Peltola_TAT   Media luo mielikuvia ja välittää tietoa. Nämä molemmat puolet vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin: niin maitohyllyllä tehtyihin ostovalintoihin kuin koulutus- ja urapolun valintaankin.

Kysyin pari vuotta sitten kokkiopiskelijoilta, kuinka monen alan valintaan oli vaikuttanut television lukuisten kokkiohjelmien tapittaminen. Kukaan ei moista ajatusta tunnistanut. Jatka lukemista..

01/04/2015

Mediakasvatusseuran hallituksen uusi puheenjohtaja

Mediakasvatusseuralla on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Seuran yhtenä keskeisenä tehtävänä on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehdä aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi. Parhaimmillaan seura onkin mediakasvatuksen edelläkävijä ja ”uusien tuulien” julkiseen keskusteluun nostaja. Uutena puheenjohtajana haluan nostaa esille teemoja, joita pohdin tällä hetkellä erityisesti oman työni kautta: yhteistyön ja kumppanuuden merkitys sekä eriarvoisuuden lisääntyminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Jatka lukemista..

24/02/2015

Muistan kun…

Muistan kun mediakasvatus asui koloissa. Yhden kolon tutkijat tarkoitti sillä yhtä, toiset toista. Vielä jatko-opintojeni alussa operoin itsekin oman tutkimukseni kanssa pienessä kolossa. Mediakasvatusseura on alusta asti ollut myös tieteellinen seura, joka tuo välillä fyysisesti mutta ainakin henkisesti tutkijoita yhteen. Kuinka hienoa onkaan, että kohta 10-vuotiaan Mediakasvatusseuran tukemana on saatu nähdä kehitystä, jossa päät ovat nousseet koloista. Mediakasvatuksen moninaisuutta ymmärretään, se jopa koetaan tärkeäksi – niin tutkimuksessa kuin käytännössäkin. Nyt myös mediakasvatuksen tutkijamme ymmärtävät, että teoretisointimme tulisi olla hahmotettavissa laajemminkin Suomessa ja maailmalla. Kiitos tästä kuuluu osaltaan Mediakasvatusseuralle. Jatka lukemista..

10/02/2015

Katselusta omaan tuottamiseen – videot lisäävät ilmaisumahdollisuuksia myös kasvatuksessa

MEKU:n viestintäkäyttöön. MEKU:lla kuvaan jatkuva ja vapaa käyttöoikeus. Söin aivan mielettömän hyviä kevätrullia ja haluaisin tehdä niitä itse. Ostin uuden puhelimen, mutta en saa sen takakantta auki. Haluaisin oppia kätevän tavan laittaa hiukset edestä letille. Kun nämä ajatukset tai pulmat nousevat esiin, kirjoitan sanoja hakukoneeseen. Tekstien ja kuvien sijaan päädyn yhä useammin katselemaan aiheista tehtyjä videoita. Huomaan, että aika monella muullakin oli hankaluuksia uuden puhelinmallin kanssa, ja takakannen avaava niksi on kuvattu kymmenille eri videoille. Leteissä löytyy valtavasti valinnanvaraa ja ”spring rolls” –hakusana tuottaa YouTubessa 189 000 tulosta, joista ainakin ensimmäiset 13 sivua näyttävät oikeasti liittyvän ruokaan. Ohjeita ja vinkkejä annetaan nyt erityisesti videoiden muodossa. Jatka lukemista..

02/12/2014

Moniammatillinen yhteistyö kansalaisjärjestöissä on mediakasvatuksen kivijalka

Mediakasvatus on käsite, joka pitää minut hereillä öisin. En tiedä mitä se perimmiltään tarkoittaa, koska se pitää sisällään kaksi suurta, joltain osin vastakkaista asiakokonaisuutta: media ja kasvatus. Helpotusta tuskaani tuo jako kahteen määritelmään: mediakasvatus on kasvatusta mediasta sekä kasvatusta median avulla. Tavoitteena on medialukutaito. Olkoon määritelmät teoreettisesti kuinka kiisteltyjä tahansa niiden puitteissa mediakasvatusta toteutetaan. Määritelmät eivät sulje toisiaan pois, vaan täydentävät olemassa olollaan toinen toistaan. Tästä on kyse myös mediakasvatuksen toteuttamisesta kansalaisjärjestöissä. On media-alojen ammattilaisia ja on kasvatusalan ammattilaisia. He tekevät yhteistyötä tietoisuuden lisäämiseksi. Jatka lukemista..

30/10/2014

Miksi mediakasvatus kuuluu media-ammattilaisille?

Kenelle mediakasvatus kuuluu? Onko se jotain joka tapahtuu kouluissa vai onko se myös media-alan ammattilaisen velvollisuus? Osallistuin kuluvana syksynä Mediakasvatusseuran toteuttamaan media-alan oppilaitoksille tarkoitetulle koulutuskiertueelle, jossa pohdimme muun muassa näitä kysymyksiä. Koulutuksen tarkoituksena oli tarjota tuleville media-alan ammattilaisille näkökulmia mediakasvatukseen ja ajatuksia kenties oman mediakasvattavuuden löytämisessä. Kohtasimme usean kouluttajan voimin alan opiskelijoita Turun ja Lahden ammattikorkeakouluissa, Helsingin ja Tampereen yliopistoissa sekä Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Jatka lukemista..

14/10/2014

Media-avain – mitä kasvattajan tulisi tietää?

Koulukinossa ollaan uuden edessä. Olemme tähän asti palvelleet pääsääntöisesti opettajia, mutta vuoden alusta tarjoamme elokuvakasvatustietoutta kaikille kasvattajille. Elokuvista puhuttaessa painopiste on usein siinä, mikä on pelottavaa tai väkivaltaista. Elokuvien positiiviset sisällöt jäävät keskustelussa vähemmälle huomiolle. Koulukinon Media-avain-palvelu kääntää katseen siihen, mitä hyvää elokuva voi tarjota lapsille ja nuorille. Jatka lukemista..

30/09/2014

Mediatuottamista kehiin

Verkkoon tuotetaan tauotta sisältöä hurjia määriä. Mediakasvatuksen näkökulmasta on suuri tarve saada ensinnäkin ihmiset löytämään paremmin se mitä kulloinkin etsitään ja tarvitaan. On tarve saada työkaluja, joilla sisältöä saadaan mielekkäästi suodatettua. On myös tarve oppia itse hallitsemaan niitä sisältövirtoja, joita olemme alkaneet seurata esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Mutta sisällöntuotannon hanoja ei kannata sulkea. Tavaraa mahtuu verkkoon ja se usein merkityksellistyy muille ennalta arvaamattomalla tavalla. Sisällön tuottamisessa pitää vain nostaa rimaa niin oman ajattelun kirkastamisessa kuin mediaesityksen taiteellisessa ja teknisessä hionnassa. Jatka lukemista..

10/09/2014

Kuinka monta mediakasvattajaa tarvitaan rakentamaan uusi Mediakasvatus.fi?

Olipa kerran Mediakasvatus.fi -portaali. Eräänä aamuna se oli kuin ihmeen kaupalla uudistunut. Olihan?

Tämä on se aamu jota moni mediakasvattaja onkin jo odottanut melkein vuoden ajan: uudistetun Mediakasvatus.fi -sivuston ensimmäiset hetket päivänvalossa. Koodaajat luotsaavat meitä vielä päämaj(ak)oistaan tovin jottemme eksyisi pimeyden tullen liian myrskyisille internetvesille. Mediakasvatuslaiva on rakennettu ja olemme jo aloittaneet sen lastauksen mitä mielenkiintoisimmilla materiaaleilla ja varsin jännittävillä uutisilla. Mietitte varmaan: Mitä kaikkea tämä mediakasvatuspaketti sitten tuo tullessaan? Jatka lukemista..

1 3 4 5
1 3 4 5