26/08/2015

Yhteisöllisyyden kokemus tärkeää nuorisotyöllisessä mediakasvatuksessa

Nuorten mediankäyttö näkyy ja kuuluu nuorisotyössä monin tavoin. Käsitykset mediakasvatuksesta ja mediakasvatuksellisesta toiminnasta ovat nuorisotyössä kuitenkin hyvin vaihtelevia, kuten Mediakasvatusseuran raportti osoittaa. Moni nuorisotyöntekijä jopa vierastaa koko mediakasvatuksen käsitettä, koska katsoo sen keskittyvän pikemminkin yksilölliseen oppimisprosessiin kuin nuorisotyölle ominaiseen kollektiiviseen toimintaan. Toisaalta Verken tuoreen selvityksen mukaan jopa kolmasosa kuntien nuorisotyöntekijöistä haluaa kehittää ammatillista osaamistaan erityisesti mediakasvatuksessa ja nuorten mediataitojen tukemisessa, mikä osoittaa, että mediakasvatukselle on nuorisotyössä tilausta. Jatka lukemista..

15/06/2015

Miten digitaalista mediaa käytetään nuorisotyössä kymmenen vuoden päästä?

mediakasv_10vlogo

Juhlavuosikirjoitus

Tämä teksti on julkaistu myös VERKEn Viikon näkökulma -blogissa.

Viime viikkoina olen pohtinut paljon vuotta 2025. Nuorisotyö ja teknologia -aiheisia tulevaisuusvisioita on heitelty ilmaan muun muassa SomeCampintyöpajassa, Kalliolan Setlementin koulutuspäivillä ja Mediakasvatusseuran 10-vuotisjuhlien suunnittelutyöryhmässä. Lentäviä autoja ja automatisoituja nuorisotiloja ei ehkä kuitenkaan ole tiedossa vielä kymmenen vuoden päästä, vaikka teknologinen kehitys ottaakin tällä hetkellä todella suuria harppauksia. Se on varmaa, että vuonna 2025 erilaiset teknologiset vempaimet ovat yleistyneet ja esineiden internet on arkipäiväistynyt.

Jatka lukemista..

20/05/2015

Datorspel1 och lärande ur ett genusperspektiv

Spel är något som intresserat mig så länge jag kan minnas. Det var i tonåren jag insåg att jämnåriga flickor, åtminstone inte öppet, spelade så ofta som jag eller den typ av spel som jag föredrog. Jag fortsatte att spela men diskuterade inte saken förutom med de närmaste. Det var först under mitt tredje studieår vid klasslärarutbildningen jag öppet började diskutera mitt spelintresse i och med att jag skrev min kandidatavhandling om spel och lärande. Inom den forskning jag bekantade mig med under processen med kandidatavhandlingen blev jag provocerad av att flickors spelande sällan noterades, och om det nämndes, antogs flickor spela väldigt könsstereotypa spel. Därför valde jag att i min magisteravhandling undersöka datorspel och lärande ur ett genusperspektiv. Avhandlingen i sin helhet kan du läsa här. Jatka lukemista..

05/05/2015

Mediakasvatuksella vahvistetaan lasten ymmärrystä mielentiloista

Vierailuni Espoon varhaiskasvattajien seminaarissa maaliskuussa sai minut mietteliääksi. Pohdin jos ja millä tavalla mediakasvatuksella voisi olla yhteys lasten sosiokognitiiviseen kehitykseen ja sitä kautta sosiaaliseen kompetenssiin.

Aikakausmedian varhaiskasvattajille tarkoitettu julkaisu ”Omppu-oravan ja Jätski-jäniksen lehtiretket” sisältää kuvan[1] , jonka taustalla Jätski-jänis pelaa ruskean jäniksen ja ketun kanssa palloa ja Omppu-orava istuu yksin etualalla ja itkee. Kuvaan liittyvä kysymys lapselle on ”Miksi Omppua harmittaa?” Jatka lukemista..

21/04/2015

Musta tulee isona MasterChef!

Sara-Peltola_TAT   Media luo mielikuvia ja välittää tietoa. Nämä molemmat puolet vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin: niin maitohyllyllä tehtyihin ostovalintoihin kuin koulutus- ja urapolun valintaankin.

Kysyin pari vuotta sitten kokkiopiskelijoilta, kuinka monen alan valintaan oli vaikuttanut television lukuisten kokkiohjelmien tapittaminen. Kukaan ei moista ajatusta tunnistanut. Jatka lukemista..

01/04/2015

Mediakasvatusseuran hallituksen uusi puheenjohtaja

Mediakasvatusseuralla on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Seuran yhtenä keskeisenä tehtävänä on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehdä aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi. Parhaimmillaan seura onkin mediakasvatuksen edelläkävijä ja ”uusien tuulien” julkiseen keskusteluun nostaja. Uutena puheenjohtajana haluan nostaa esille teemoja, joita pohdin tällä hetkellä erityisesti oman työni kautta: yhteistyön ja kumppanuuden merkitys sekä eriarvoisuuden lisääntyminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Jatka lukemista..

24/02/2015

Muistan kun…

Muistan kun mediakasvatus asui koloissa. Yhden kolon tutkijat tarkoitti sillä yhtä, toiset toista. Vielä jatko-opintojeni alussa operoin itsekin oman tutkimukseni kanssa pienessä kolossa. Mediakasvatusseura on alusta asti ollut myös tieteellinen seura, joka tuo välillä fyysisesti mutta ainakin henkisesti tutkijoita yhteen. Kuinka hienoa onkaan, että kohta 10-vuotiaan Mediakasvatusseuran tukemana on saatu nähdä kehitystä, jossa päät ovat nousseet koloista. Mediakasvatuksen moninaisuutta ymmärretään, se jopa koetaan tärkeäksi – niin tutkimuksessa kuin käytännössäkin. Nyt myös mediakasvatuksen tutkijamme ymmärtävät, että teoretisointimme tulisi olla hahmotettavissa laajemminkin Suomessa ja maailmalla. Kiitos tästä kuuluu osaltaan Mediakasvatusseuralle. Jatka lukemista..

10/02/2015

Katselusta omaan tuottamiseen – videot lisäävät ilmaisumahdollisuuksia myös kasvatuksessa

MEKU:n viestintäkäyttöön. MEKU:lla kuvaan jatkuva ja vapaa käyttöoikeus. Söin aivan mielettömän hyviä kevätrullia ja haluaisin tehdä niitä itse. Ostin uuden puhelimen, mutta en saa sen takakantta auki. Haluaisin oppia kätevän tavan laittaa hiukset edestä letille. Kun nämä ajatukset tai pulmat nousevat esiin, kirjoitan sanoja hakukoneeseen. Tekstien ja kuvien sijaan päädyn yhä useammin katselemaan aiheista tehtyjä videoita. Huomaan, että aika monella muullakin oli hankaluuksia uuden puhelinmallin kanssa, ja takakannen avaava niksi on kuvattu kymmenille eri videoille. Leteissä löytyy valtavasti valinnanvaraa ja ”spring rolls” –hakusana tuottaa YouTubessa 189 000 tulosta, joista ainakin ensimmäiset 13 sivua näyttävät oikeasti liittyvän ruokaan. Ohjeita ja vinkkejä annetaan nyt erityisesti videoiden muodossa. Jatka lukemista..

02/12/2014

Moniammatillinen yhteistyö kansalaisjärjestöissä on mediakasvatuksen kivijalka

Mediakasvatus on käsite, joka pitää minut hereillä öisin. En tiedä mitä se perimmiltään tarkoittaa, koska se pitää sisällään kaksi suurta, joltain osin vastakkaista asiakokonaisuutta: media ja kasvatus. Helpotusta tuskaani tuo jako kahteen määritelmään: mediakasvatus on kasvatusta mediasta sekä kasvatusta median avulla. Tavoitteena on medialukutaito. Olkoon määritelmät teoreettisesti kuinka kiisteltyjä tahansa niiden puitteissa mediakasvatusta toteutetaan. Määritelmät eivät sulje toisiaan pois, vaan täydentävät olemassa olollaan toinen toistaan. Tästä on kyse myös mediakasvatuksen toteuttamisesta kansalaisjärjestöissä. On media-alojen ammattilaisia ja on kasvatusalan ammattilaisia. He tekevät yhteistyötä tietoisuuden lisäämiseksi. Jatka lukemista..

30/10/2014

Miksi mediakasvatus kuuluu media-ammattilaisille?

Kenelle mediakasvatus kuuluu? Onko se jotain joka tapahtuu kouluissa vai onko se myös media-alan ammattilaisen velvollisuus? Osallistuin kuluvana syksynä Mediakasvatusseuran toteuttamaan media-alan oppilaitoksille tarkoitetulle koulutuskiertueelle, jossa pohdimme muun muassa näitä kysymyksiä. Koulutuksen tarkoituksena oli tarjota tuleville media-alan ammattilaisille näkökulmia mediakasvatukseen ja ajatuksia kenties oman mediakasvattavuuden löytämisessä. Kohtasimme usean kouluttajan voimin alan opiskelijoita Turun ja Lahden ammattikorkeakouluissa, Helsingin ja Tampereen yliopistoissa sekä Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Jatka lukemista..

1 3 4 5 6
1 3 4 5 6