13/10/2016

Poimintoja vuoden 2016 mediakasvatuksellisista pro graduista ja väitöskirjoista

Vuonna 2016 kotimaisissa yliopistoissa on julkaistu monia kiinnostavia mediakasvatuksellisia pro graduja ja väitöskirjoja, joista Mediakasvatusseuran koostama kooste tarjoaa poimintoja. Koosteen lopuksi antaa vinkkejä, miten eri yliopistoissa tehtyjä mediakasvatukseen liittyviä opinnäytteitä voi etsiä verkosta. Mikäli sinulla on vinkata listalle sopivia julkaisuja, saa niitä ilomielin lähettää osoitteeseen mediakasvatus@medikasvatus.fi.

Tutustu koosteeseen täällä.

06/10/2016

Ruutuaikaviikko 10.-14.10.2016

ruutuaikabanneri

Ruutuaikaviikkoa vietetään 10.-14.10.2016.
Osallistu keskusteluun ja viikkohaasteeseen!

 

Onko ruutuaikakonsepti vanhentunut? Jos on, niin millaisia suosituksia lasten ja nuorten mediankäytölle tulisi olla? Entä aikuisten?

Mediakasvatusseura järjestää 10.-14.10.2016 Ruutuaika-teemaviikon. Viikon taustalla on mediankäytön tapojen ja mediaympäristöjen muutoksen luoma tarve yhteisille, päivitetyille normeille ja suosituksille kasvatustyön tueksi sekä lasten ja nuorten mediakulttuurin kohtaamiseksi: parin tunnin ruutuaikasuositus ei enää riitä mediakasvatukseksi.

– Teemaviikon ajatuksena on monipuolistaa keskustelua lasten ja nuorten mediakulttuuriin liittyvistä suosituksista ja siirtää fokusta median äärellä vietetystä ajasta kohti kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa, sanoo Mediakasvatusseuran kehityspäällikkö Isabella Holm.

Kokonaisvaltaisuus heijastuu myös Ruutuaviikon aikana julkaistavissa asiantuntijateksteissä ja -kommenteissa, joissa käsitellään aihetta eri näkökulmista. Aiheeseen ottavat kantaa mm. liikunta-alan, peli-, elokuva- ja varhaiskasvatuksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaiset. Kirjoitukset julkaistaan Mediakasvatusseuran blogissa ja niissä pohditaan esimerkiksi sitä, miksi tietyt mediankäytön tavat ovat hyväksytympiä kuin toiset, miten ruutuaika ja osallisuus liittyvät toisiinsa ja ruutuaika lapsen oikeuksien näkökulmasta.

– Kirjoitukset tuovat omalta osaltaan esiin sen, että ruutuaika -termi herättää paljon erilaisia ajatuksia: joillekin käsite näyttäytyy sopivan konkreettisena keskustelunavaajana, kun se taas muiden silmissä tuntuu pikemminkin haitalliselta kuin hyödylliseltä sen yksinkertaistavuuden takia, Holm kertoo. Jatkalukemista..

15/08/2016

Educa 2017 – mukaan mediakasvatuksen torille?

Valtakunnallinen opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa järjestetään 27.1.-28.1.2017. Vuoden 2017 teemana on Suomi 100 vuotta – Oppimista ja sivistystä. Mukana messuilla on tänäkin vuonna mediakasvatusalan ammattilaisten järjestämä Mediakasvatuksen tori, jossa suomalaisen mediakasvatuksen kärkeä voi tulla tapaamaan. Torin iloiselta ja asiantuntevalta mediakasvatusväeltä saat vinkit uusimpiin media- ja elokuvakasvatuksen työkaluihin ja koulutuksiin, ideoita paikalliseen mediakasvatusyhteistyöhön sekä tietoa tekijänoikeuksista ja koulujen mediakasvatustyötä helpottavista lisensseistä.

Torille mahtuu vielä mukaan, joukossa ovat jo Mediakasvatusseura, KAVI, Koulukino, TTVK, M&M Viihdepalvelut, AV-arkki, IhmeFilmi ja EspooCiné. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Isabella Holmiin sähköpostitse (isabella.holm(a)mediakasvatus.fi) tai soittamalla numeroon 050 501 7330. Sitova ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 31.8.2016. Hyppää mukaan hyvään remmiimme!

09/03/2016

Digitaalisuus ja mobiilisovellukset opetuksessa -kooste

Mistä hyviä sovelluksia opetuskäyttöön? Ovatko nykylapset diginatiiveja, jotka luonnostaan hallitsevat internetin ja mobiilisovellukset?

Opetuksen digitaalisuus ja mediataidot puhuttavat ja herättävät myös kysymyksiä. Mediakasvatusseuran laatimassa ”Digitaalisuus ja mobiilisovellukset opetuksessa” -koosteen materiaaleissa on vinkkejä hyvistä sovelluksista opetuksen tueksi, apua tabletin käyttöön, tietoa internetin avoimista sisällöistä ja tekijänoikeuksista sekä media-ajan käyttäjälähtöisistä kulttuureista. Koosteen löydät täältä.

04/02/2016

Samling av mediekunskap till grundskollärare publicerat

Sällskapet för mediefostran har publicerat en materialsamling i mediefostran för grundskollärare. I samlingen kan man hitta publikationer, guidebroschyrer och lektionstips så väl som allmän information om multilitteracitet och den nya läroplanen. Den nya läroplanen 2016 betonar vikten av multilitteracitet, digitala kunskaper samt undervisning som överskrider ämnesgränser. Mediefostran passar utmärkt till en sådan undervising. Den hjälper också att anknyta undervisningen till elevernas vardag. Enligt den nya läroplanen är det också viktigt i sig att barn och unga lär sig navigera i den mångfacetterade och digitala medievärlden.

Vårt samhälle är starkt medierat och medierna påverkar människornas, också barns och ungas, identitet och världsbild betydligt. Därför är det viktigt att behandla medierelaterade saker och väcka en informerad syn på medietexter och -representationer under skolåren. Sällskapet för mediefostran har nu skapat en materialsamling som hjälper grundskollärarnas arbete i det här. Kolla samlingen här och få inspiration till mediefostran!

28/01/2016

Mediakasvatusseuran materiaaleja Educa-messuilla

Mediakasvatusseura tarjoilee yhteistyökumppaneineen Educa-messuilla 29.–30.1.2016 runsaasti mediakasvatuksellisia materiaaleja. Mediakasvatusseuran pisteeltä, messuosastolta 6f71, löytyy muun muassa opas alueelliseen mediakasvatustyöhön. Alueellisen mediakasvatustyön hyvät käytänteet -oppaassa opastetaan ja innostetaan yhteisölliseen mediakasvatustyöhön omalla toimialueella. Siinä kerrotaan alueen mediakasvattajien kartoittamisesta ja mediakasvatusverkoston luomisesta sekä yhteisen toimintalinjan etsimisestä. Oppaassa on myös konkreettisia vinkkejä alueellisten hankkeiden rahoitusmahdollisuuksiin ja mediakasvatukseen liittyvään tiedotukseen.

Messuilla jaetaan pyydettäessä myös tuoreinta julkaisuamme, Mediakasvatusseuran 10-vuotisjuhlan kunniaksi tehtyä Minne menet, mediakasvatus? -kirjaa. Siitä löytyy niin tulevaisuuden mediakasvatusta kartoittaneen eDelfoi-paneelin tuloksia ja niiden analysointia kuin Mediakasvatusseuran entisten ja nykyisten toimijoiden kirjoituksia. Lisäksi Mediakasvatusseuran osastolla kerrotaan mediakasvatus.fi -verkkopalvelusta ja sen käyttämisestä sekä jaetaan sivuston flaijereita. Mediakasvatusseuran osastolta saa myös hakea itselleen Mediakasvattajan muistilistan, joka on kätevä kiinnittää vaikkapa oman työpisteen seinälle.

Educa-messujen kunniaksi Mediakasvatusseura julkaisi myös kaksi materiaalikoostetta helpottamaan opettajien työtä. Kooste alakoulujen mediakasvatukseen löytyy täältä ja vastaava kooste yläkouluille täältä. Koosteet sisältävät materiaaleja ja vinkkejä uuden opetussuunnitelman ja ilmiölähtöisen opetuksen toteuttamiseen mediakasvatuksellisin keinoin.

Tavataan siis Mediakasvatuksen torilla Educa-messuilla 29.–30.1.2016!

27/01/2016

Koosteet ylä- ja alakoulujen mediakasvatukseen

Mediakasvatusseura on tehnyt vuoden 2016 Educa-messuviikon kunniaksi mediakasvatukselliset koosteet sekä ala- että yläkoulun opettajille. Koosteista löytyy mediakasvatuksellisia oppimateriaaleja ja tehtäväpaketteja eri teemoihin opetuksessa käytettäväksi, ja niistä saa ideoita monien aineiden ja ennen kaikkea ainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen. Koosteet tarjoilevat myös napakan tietoiskun uudesta opetussuunnitelmasta ja opetuksen ilmiölähtöisyydestä sekä lisälähteitä aiheeseen perehtymiseen. Koosteen materiaalit käsittelevät muun muassa lehdistöä, koodausta, videota, elokuvaa, kuvanlukutaitoa ja monilukutaitoa yleisesti.

Tästä pääset alakoulun opettajille räätälöityyn koosteeseen. Yläkoulun opettajien materiaalipaketin löydät puolestaan täältä.

12/01/2016

Kooste mediakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa

Mediakasvatusseura on koostanut varhaiskasvattajille oman materiaalipaketin helpottamaan sekä ammattikasvattajien että alle kouluikäisten lasten vanhempien mediakasvatustyötä. Mediakasvatus on ajankohtaista varhaiskasvatuksessa, sillä mediamaailmaa on osa lapsen maailmaa ja sosiaalista ympäristöä jo varhain. Median avulla harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja sekä opitaan osallistumaan ja tuomaan esille omaa ääntä.  Myös looginen ajattelu ja abstraktien rakenteiden ymmärrys rakentuu mediamaailmassa, esimerkiksi elektronisen askartelun tai pelillisten tehtävien muodossa. Media ja sen tarinat ovat oppimisen lisäksi myös tärkeä elämysten lähde.

Lapsia ei voi suojella eristämällä pois mediamaailmasta. Sen sijaan on tärkeää, että lasta tuetaan ja hänen kanssaan jaetaan mediakokemuksia. Koska vanhempien ja kasvattajien mediaympäristö omassa lapsuudessa on ollut erilainen, on hyvä saada tukea ja vinkkejä mediakasvatukseen nyt.

Mediakasvatusseuran materiaalikoosteesta löytyy niin käytännön oppaita, tehtäväideoita kuin tieteellistä tutkimustakin. Tutustu koosteeseen täällä.

03/12/2015

Minne menet, mediakasvatus? -julkaisu ja seminaari luotaavat tulevaisuuteen

Juhlavuosijulkaisu

Millaista on media ja mediakasvatus vuonna 2025? Mitä tapahtui pilvipalveluille, tablettikonevillitykselle ja muille vuoden 2015 hiteille? Onko mediakasvatus jo oma oppiaineensa? Millaista teknologiaa on vuonna 2025?

Mediakasvatusseura juhlii kymmenvuotista taivaltaan luotaamalla katseen menneen sijaan tulevaisuuteen. Juhlavuoden kunniaksi Seura on teettänyt mediakasvatuksen tulevaisuutta käsittelevän internetpaneelin.

Paneeli toteutettiin eDelfoi­-palvelussa syyskuussa 2015. Palvelussa julkaistiin kymmenen päivän ajan uusi väite, joihin vastaajat ottivat kantaa kahdella akselilla: väitteen toteutumisen todennäköisyys ja sen toivottavuus. Väitteitä sai myös kommentoida ja niistä voi käydä keskustelua anonyymisti palvelussa. Kaikkiaan väitteisiin ja keskusteluun otti osaa 159 henkilöä.

Vastaajien mukaan virtuaalitodellisuutta tulee olemaan yhä vaikeampaa erottaa fyysisestä todellisuudesta. Virtuaaliympäristöjen kehitystä pidettiin melko todennäköisenä, mutta ei kovin toivottavana. Vastaajat pitivät myös todennäköisenä sitä, että vuonna 2025 puolet 15­-25­ -vuotiaista elää ’yksityisessä kuplassa’. Enemmistö vastaajista oli huolissaan siitä, että miten kaikille voitaisiin tulevaisuudessa turvata tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia sekä mediakriittisyyttä että media-ilmaisua. Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen uskottiin muuttuvan. Kuitenkaan ihmisten toisilleen tekemän sisällön määrän ei uskottu vähenevän, vaan päinvastoin kasvavan tulevaisuudessa.

Saimme eDelfoin avulla koottua todella upean kommenttisaaliin mediakasvatusasiantuntijoilta. Tällaiseen dialogiin perustuvan vastaamisen vahvuutena on, että asiantuntijoiden tärkeänä pitävät teemat nousevat toistuvasti esiin, jolloin ne tulevat konkreettisesti nähdyksi. Silloin myös kasvavat mahdollisuudet toteuttaa useiden mahdollisten tulevaisuuksien osalta sellaista, joka on haluttu ja merkityksellinen alan toimijoille ja sitä kautta koko yhteiskunnalle, toteaa projektin vetäjä Jere Rinne Otavan Opiston osuuskunnasta.

Tulevaisuuspaneelin tuloksista ja eri tahojen mediakasvatuksellisista puheenvuoroista koostuva Minne menet, mediakasvatus? on Mediakasvatusseuran 10-vuotisjulkaisu, joka julkaistaan juhlaseminaarissa 3.12. Julkaisuun voi tutustua myös netissä täällä.

Mediakasvatusseuran 10-­vuotisjuhlaseminaari järjestetään Teatterimuseolla Helsingissä torstaina 3. joulukuuta klo 11.30-­17.30. Tilaisuutta voi seurata myös netistä Mediakasvatusseuran Youtube-kanavalta.

Tilaisuudessa on luvassa keskustelua teknologiakasvatuksesta, tulevaisuuden kommunikaation muodoista ja medialukutaidon eri merkityksistä. Mukana keskustelemassa mm. kansanedustaja Jyrki Kasvi, vuoden 2015 tiedonjulkistamispalkinnon saanut Tiina Raevaara, Demos Helsingin tulevaisuustutkimukseen erikoistunut Johannes Koponen, mediakasvatusasiantuntija Anniina Lundvall ja kriittistä teknologiakasvatustutkimusta tutkiva Minna Saariketo. Seminaari on loppuunmyyty, mutta tilaisuutta on mahdollista seurata striimin välityksellä – lisätietoja ja suora linkki lähetetään parin päivän sisällä. Lisätietoja seminaarista täällä.

Yhteiskunnassa on tärkeää pitää yllä keskustelua siitä, mitä mediakasvatus, mitä sillä tavoitellaan ja mihin arvoihin se kytkeytyy. Mediakasvatusseura pyrkii toiminnallaan tukemaan lapsi- ja nuorilähtöistä mediakasvatusta.

Eriarvoisuuden lisääntyessä yhteiskunnassa esimerkiksi lapset eivät kuitenkaan pääse kehittämään mediataitojaan yhdenvertaisesti omassa lähiympäristössään, ja siksi mediakasvatukseen panostaminen erilaiset kohderyhmät huomioiden on tärkeää, sanoo Mediakasvatusseuran koordinaattori Isabella Holm.

Mediakasvatusseura ry – Sällskapet för mediefostran rf on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Seuraan kuuluu yli 50 yhteisöjäsentä (mm. järjestöjä ja yrityksiä) sekä yli 200 henkilöjäsentä (opetus­ ja kasvatusalan sekä media-­alan ammattilaisia, tutkijoita ja eri alojen opiskelijoita).

Lisätietoja:

Juhlavuoteen liittyen:
Isabella Holm, Mediakasvatusseuran koordinaattori
isabella.holm(at)mediakasvatus.fi
puh. (+358)50 501 7330

Tulevaisuusraporttiin liittyen:
Jere Rinne, Otavan Opiston Osuuskunnan toiminnanjohtaja, Mediakasvatusseuran hallituksen jäsen
jere.rinne(at)otavanopisto.fi
puh. (+358)44 7945 708

05/10/2015

Kooste mediakasvatuksesta nuorisotyössä

Nuoret käyttävät medioita monipuolisesti, ja digitaalisesta mediasta on kehittynyt nuorille keskeinen toiminta- ja kasvuympäristö. Vaikka nuorten tekniset taidot karttuvat nopeasti ja mediakulttuuri kehittyy huimaa vauhtia, kasvu vahvaksi, kriittiseksi ja aktiiviseksi tietoyhteiskunnan kansalaiseksi etenee askel kerrallaan ja vaatii aikuisten tukea ja aikaa. Nuorisotyöllä on tärkeä rooli nuorten mediakasvatuksessa, ja mediakasvatuksen avulla nuorta voidaan auttaa löytämään oikeat kanavat itsensä ilmaisemiseen, omien ajatusten esille tuomiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Jotta nuorisotyötä tekevillä olisi paremmat mahdollisuudet hahmottaa ja  toteuttaa mediakasvatusta arkisessa työssään, on Mediakasvatusseura luonut koosteen, joka pyrkii avaamaan mediakasvatuksen roolia nuorisotyössä ja tarjoamaan välineitä nuorten kanssa toteutettavaan mediakasvatukseen. Voit tutustua koosteeseen täällä.

1 2 3