17/03/2017

Mediakasvatusseura hakee hankekoordinaattoria

Oletko kiinnostunut mediaympäristön muutoksista sekä lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatusvalmiuksien kehittämisestä? Mediakasvatusseura etsii koulutuskonseptointihankkeelleen toteuttajaa!
seuran-logoMediakasvatusseura on valtakunnallinen kaksikielinen yhdistys, joka kokoaa mediakasvatuksen toimijat yhteistyöhön. Toimintaamme rahoittaa pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriö. Seuralla on noin 200 henkilöjäsentä ja yli 50 yhteisöjäsentä ympäri Suomen.

Välitämme tutkimustietoa, julkaisemme, tiedotamme ja koulutamme. Teemme vaikuttamistyötä mediakasvatuksen edistämiseksi. Toimimme edelläkävijänä osana kansainvälistä ympäristöä ja kansainvälisiä verkostoja. Mediakasvatusseuran toiminnan painopisteisiin voi tutustua esimerkiksi Mediakasvatusseuran strategian kautta.

 

Millaisesta työnkuvasta on kyse?

Haemme vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen hankekoordinaattoria, jonka pääasiallisena tehtävänä on konseptoida lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille suunnattu Media Coach -koulutuskokonaisuus. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Moniammatillisen koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kehittää ammattilaisten omaa mediakasvattajuutta ja mediakasvatustietoisuutta. Hankkeen puitteissa pääset suunnittelemaan suomalaiseen mediakasvatuskenttään sopivan koulutuskonseptin, luomaan yhteistyökumppanuuksia ja perehtymään jatkorahoituksen hakemiseen.
Ketä etsimme?

Hankekoordinaattorilta toivomme luovaa mutta järjestelmällistä työotetta sekä mediakasvatuskentän tarpeiden tuntemusta. Olet osaava, rohkea ja analyyttinen tekijä, joka pystyy omaksumaan laajoja kokonaisuuksia ja soveltamaan osaamistasi tilanteeseen kuin tilanteeseen. Toivomme, että olet kerännyt kokemusta ammattilaisten kouluttamisesta tai koulutushankkeiden toteuttamisesta. Hyvät vuorovaikutustaitosi ovat sinulle suuri ylpeydenaihe. Puhut ja kirjoitat sujuvasti suomen ja englannin kieltä. Järjestön ollessa kaksikielinen, ruotsin kielen taidosta on haussa myös etua. Sinulla on alaan ja tehtävänkuvaan soveltuva korkeakoulututkinto.
Mitä tarjoamme?

Hankekoordinaattorina pääset toteuttamaan ainutlaatuista, kentän tarpeet huomioivaa uutta konseptia Suomeen. Mediakasvatusseura on aitiopaikka alati muuttuvalle ja kehittyvälle mediakasvatuksen kentälle, ja vahvat sidosryhmäverkostot tukevat työn toteutumista. Työyhteisössä panostamme avoimeen kommunikaatioon ja tuemme jatkuvasti toistemme työtä ja osaamisen kehittymistä. Seura on toimii mediakasvatuksen asiantuntijajärjestönä, joka tarjoaa työntekijöilleen monipuoliset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan ja vaikuttaa omaan työnkuvaan.
Hakuprosessi

Lähetä hakemuksesi (CV ja vapaamuotoinen hakemuskirje) Mediakasvatusseuran kehityspäällikkö Isabella Holmille (isabella.holm@mediakasvatus.fi) 2.4.2017 mennessä. Merkitse viestin aiheeksi “Hankekoordinaattori” ja nimesi. Haastattelemme osaa hakijoista huhtikuussa ja toivomme että voisit aloittaa jo tämän kevään aikana.

Lisätietoja paikasta saa Isabella Holmilta puhelimitse (050 501 7330) 22.3. klo 14-16, 24.3. klo 14-16 ja 30.3. klo 10-12.

17/03/2017

Mediakasvatusseura hakee suunnittelijaa

Oletko kiinnostunut mediaympäristön muutoksista ja mediakasvatuksen yhteiskunnallisesta kehittämisestä? Haemme medialukutaidon edistämiseen perehtynyttä ja yhteistyökykyistä asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen.

 
seuran-logoMediakasvatusseura on valtakunnallinen kaksikielinen yhdistys, joka kokoaa mediakasvatuksen toimijat yhteistyöhön. Toimintaamme rahoittaa pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriö. Seuralla on noin 200 henkilöjäsentä ja yli 50 yhteisöjäsentä ympäri Suomen.
Välitämme tutkimustietoa, julkaisemme, tiedotamme ja koulutamme. Teemme vaikuttamistyötä mediakasvatuksen edistämiseksi. Toimimme edelläkävijänä osana kansainvälistä ympäristöä ja kansainvälisiä verkostoja.

Toimintamme painopisteisiin voi tutustua esimerkiksi Mediakasvatusseuran strategian kautta.

 
Millaisesta työnkuvasta on kyse?

Haemme vakituiseen työsuhteeseen suunnittelijaa mediakasvatuksen asiantuntijatehtäviin Helsinkiin. Toimit osana pientä ketterää tiimiämme Helsingissä. Tehtäviisi kuuluu osallistuminen seuran toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, kehittämiseen ja seurantaan. Mediakasvatusseura järjestää vuosittain ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä tapahtumia, tuottaa koulutuksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi materiaalintuotantoa, tiedotustehtäviä ja sidosryhmäviestintää, kouluttamista ja esiintymisiä, tapahtumatuotantoa sekä toiminnan raportointia ja rahoitushakemusten laatimista.

 
Ketä etsimme?

Sinulla on tuntemusta mediakasvatuskentästä ja mediakasvatusalan ajankohtaisista kysymyksistä. Toivomme sinulta valmiuksia tarttua monenlaisiin tehtäviin jotka liittyvät mediakasvatusotteen vahvistamiseen eri ammattiryhmissä. Etsimme vahvat kommunikaatio- ja verkostoitumistaidot omaavaa asiantuntijaa, joka innostuu tehtävien monimuotoisuudesta ja joka osaa soveltaa osaamistaan hyvinkin erilaisiin työssään kohtaamiin tilanteisiin. Olet kielitaitoinen – vahvan suullisen ja kirjallisen suomen kielen taidon lisäksi toivomme että voit toimia myös englanniksi. Järjestön ollessa kaksikielinen, ruotsin kielen taidosta on haussa myös etua. Sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja olet kiinnostunut oman ammattiosaamisen kehittämisestä myös jatkossa.

 
Mitä tarjoamme?

Mediakasvatusseura on aitiopaikka alati muuttuvalle ja kehittyvälle mediakasvatuksen kentälle. Seura on toimii mediakasvatuksen asiantuntijajärjestönä, joka tarjoaa työntekijöilleen monipuoliset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan ja vaikuttaa omaan työnkuvaan. Mediakasvatusseuran työyhteisö on keskusteleva ja yhteisöllinen – hyvä ilmapiiri on meille tärkeää ja kahvitauoista ei tingitä. Pääset toimimaan yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden äärellä järjestössä, jossa uskalletaan kokeilla uusia lähestymistapoja. Lähes jokainen projektimme toteutetaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa, joten työ toimii alan näköalapaikkana, jossa pääsee paneutumaan medialukutaidon kehittämiseen liittyvään toimintaan hyvin laajasti.

 
Hakuprosessi

Lähetä hakemuksesi (CV ja vapaamuotoinen hakemuskirje) Mediakasvatusseuran kehityspäällikkö Isabella Holmille (isabella.holm@mediakasvatus.fi) 2.4.2017 mennessä. Merkitse viestin aiheeksi “Suunnittelija” ja nimesi. Haastattelemme osaa hakijoista huhtikuussa ja toivomme että voisit aloittaa jo tämän kevään aikana.

Lisätietoja paikasta saa Isabella Holmilta puhelimitse (050 501 7330) 22.3. klo 14-16, 24.3. klo 14-16 ja 30.3. klo 10-12.

13/03/2017

Mediakasvatusseura ry:n vuosikokous 2016

Hyvät Mediakasvatusseuran henkilö-, opiskelija- sekä yhteisöjäsenet, tervetuloa vuosikokoukseen! Mediakasvatusseura ry:n vuosikokous pidetään torstaina 23.3.2017 klo 12.30 Lapinlahden Lähteen auditoriossa Helsingin Lapinlahden vanhassa sairaalassa. Ennen varsinaista vuosikokousta saamme tutustua Lapinlahden vanhan sairaalan historiaan opastetulla kierroksella. Vuosikokouksessa on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Jatkalukemista..

13/10/2016

Poimintoja vuoden 2016 mediakasvatuksellisista pro graduista ja väitöskirjoista

Vuonna 2016 kotimaisissa yliopistoissa on julkaistu monia kiinnostavia mediakasvatuksellisia pro graduja ja väitöskirjoja, joista Mediakasvatusseuran koostama kooste tarjoaa poimintoja. Koosteen lopuksi antaa vinkkejä, miten eri yliopistoissa tehtyjä mediakasvatukseen liittyviä opinnäytteitä voi etsiä verkosta. Mikäli sinulla on vinkata listalle sopivia julkaisuja, saa niitä ilomielin lähettää osoitteeseen mediakasvatus@medikasvatus.fi.

Tutustu koosteeseen täällä.

06/10/2016

Ruutuaikaviikko 10.-14.10.2016

ruutuaikabanneri

Ruutuaikaviikkoa vietetään 10.-14.10.2016.
Osallistu keskusteluun ja viikkohaasteeseen!

 

Onko ruutuaikakonsepti vanhentunut? Jos on, niin millaisia suosituksia lasten ja nuorten mediankäytölle tulisi olla? Entä aikuisten?

Mediakasvatusseura järjestää 10.-14.10.2016 Ruutuaika-teemaviikon. Viikon taustalla on mediankäytön tapojen ja mediaympäristöjen muutoksen luoma tarve yhteisille, päivitetyille normeille ja suosituksille kasvatustyön tueksi sekä lasten ja nuorten mediakulttuurin kohtaamiseksi: parin tunnin ruutuaikasuositus ei enää riitä mediakasvatukseksi.

– Teemaviikon ajatuksena on monipuolistaa keskustelua lasten ja nuorten mediakulttuuriin liittyvistä suosituksista ja siirtää fokusta median äärellä vietetystä ajasta kohti kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa, sanoo Mediakasvatusseuran kehityspäällikkö Isabella Holm.

Kokonaisvaltaisuus heijastuu myös Ruutuaviikon aikana julkaistavissa asiantuntijateksteissä ja -kommenteissa, joissa käsitellään aihetta eri näkökulmista. Aiheeseen ottavat kantaa mm. liikunta-alan, peli-, elokuva- ja varhaiskasvatuksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaiset. Kirjoitukset julkaistaan Mediakasvatusseuran blogissa ja niissä pohditaan esimerkiksi sitä, miksi tietyt mediankäytön tavat ovat hyväksytympiä kuin toiset, miten ruutuaika ja osallisuus liittyvät toisiinsa ja ruutuaika lapsen oikeuksien näkökulmasta.

– Kirjoitukset tuovat omalta osaltaan esiin sen, että ruutuaika -termi herättää paljon erilaisia ajatuksia: joillekin käsite näyttäytyy sopivan konkreettisena keskustelunavaajana, kun se taas muiden silmissä tuntuu pikemminkin haitalliselta kuin hyödylliseltä sen yksinkertaistavuuden takia, Holm kertoo. Jatkalukemista..

15/08/2016

Educa 2017 – mukaan mediakasvatuksen torille?

Valtakunnallinen opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa järjestetään 27.1.-28.1.2017. Vuoden 2017 teemana on Suomi 100 vuotta – Oppimista ja sivistystä. Mukana messuilla on tänäkin vuonna mediakasvatusalan ammattilaisten järjestämä Mediakasvatuksen tori, jossa suomalaisen mediakasvatuksen kärkeä voi tulla tapaamaan. Torin iloiselta ja asiantuntevalta mediakasvatusväeltä saat vinkit uusimpiin media- ja elokuvakasvatuksen työkaluihin ja koulutuksiin, ideoita paikalliseen mediakasvatusyhteistyöhön sekä tietoa tekijänoikeuksista ja koulujen mediakasvatustyötä helpottavista lisensseistä.

Torille mahtuu vielä mukaan, joukossa ovat jo Mediakasvatusseura, KAVI, Koulukino, TTVK, M&M Viihdepalvelut, AV-arkki, IhmeFilmi ja EspooCiné. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Isabella Holmiin sähköpostitse (isabella.holm(a)mediakasvatus.fi) tai soittamalla numeroon 050 501 7330. Sitova ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 31.8.2016. Hyppää mukaan hyvään remmiimme!

09/03/2016

Digitaalisuus ja mobiilisovellukset opetuksessa -kooste

Mistä hyviä sovelluksia opetuskäyttöön? Ovatko nykylapset diginatiiveja, jotka luonnostaan hallitsevat internetin ja mobiilisovellukset?

Opetuksen digitaalisuus ja mediataidot puhuttavat ja herättävät myös kysymyksiä. Mediakasvatusseuran laatimassa ”Digitaalisuus ja mobiilisovellukset opetuksessa” -koosteen materiaaleissa on vinkkejä hyvistä sovelluksista opetuksen tueksi, apua tabletin käyttöön, tietoa internetin avoimista sisällöistä ja tekijänoikeuksista sekä media-ajan käyttäjälähtöisistä kulttuureista. Koosteen löydät täältä.

04/02/2016

Samling av mediekunskap till grundskollärare publicerat

Sällskapet för mediefostran har publicerat en materialsamling i mediefostran för grundskollärare. I samlingen kan man hitta publikationer, guidebroschyrer och lektionstips så väl som allmän information om multilitteracitet och den nya läroplanen. Den nya läroplanen 2016 betonar vikten av multilitteracitet, digitala kunskaper samt undervisning som överskrider ämnesgränser. Mediefostran passar utmärkt till en sådan undervising. Den hjälper också att anknyta undervisningen till elevernas vardag. Enligt den nya läroplanen är det också viktigt i sig att barn och unga lär sig navigera i den mångfacetterade och digitala medievärlden.

Vårt samhälle är starkt medierat och medierna påverkar människornas, också barns och ungas, identitet och världsbild betydligt. Därför är det viktigt att behandla medierelaterade saker och väcka en informerad syn på medietexter och -representationer under skolåren. Sällskapet för mediefostran har nu skapat en materialsamling som hjälper grundskollärarnas arbete i det här. Kolla samlingen här och få inspiration till mediefostran!

28/01/2016

Mediakasvatusseuran materiaaleja Educa-messuilla

Mediakasvatusseura tarjoilee yhteistyökumppaneineen Educa-messuilla 29.–30.1.2016 runsaasti mediakasvatuksellisia materiaaleja. Mediakasvatusseuran pisteeltä, messuosastolta 6f71, löytyy muun muassa opas alueelliseen mediakasvatustyöhön. Alueellisen mediakasvatustyön hyvät käytänteet -oppaassa opastetaan ja innostetaan yhteisölliseen mediakasvatustyöhön omalla toimialueella. Siinä kerrotaan alueen mediakasvattajien kartoittamisesta ja mediakasvatusverkoston luomisesta sekä yhteisen toimintalinjan etsimisestä. Oppaassa on myös konkreettisia vinkkejä alueellisten hankkeiden rahoitusmahdollisuuksiin ja mediakasvatukseen liittyvään tiedotukseen.

Messuilla jaetaan pyydettäessä myös tuoreinta julkaisuamme, Mediakasvatusseuran 10-vuotisjuhlan kunniaksi tehtyä Minne menet, mediakasvatus? -kirjaa. Siitä löytyy niin tulevaisuuden mediakasvatusta kartoittaneen eDelfoi-paneelin tuloksia ja niiden analysointia kuin Mediakasvatusseuran entisten ja nykyisten toimijoiden kirjoituksia. Lisäksi Mediakasvatusseuran osastolla kerrotaan mediakasvatus.fi -verkkopalvelusta ja sen käyttämisestä sekä jaetaan sivuston flaijereita. Mediakasvatusseuran osastolta saa myös hakea itselleen Mediakasvattajan muistilistan, joka on kätevä kiinnittää vaikkapa oman työpisteen seinälle.

Educa-messujen kunniaksi Mediakasvatusseura julkaisi myös kaksi materiaalikoostetta helpottamaan opettajien työtä. Kooste alakoulujen mediakasvatukseen löytyy täältä ja vastaava kooste yläkouluille täältä. Koosteet sisältävät materiaaleja ja vinkkejä uuden opetussuunnitelman ja ilmiölähtöisen opetuksen toteuttamiseen mediakasvatuksellisin keinoin.

Tavataan siis Mediakasvatuksen torilla Educa-messuilla 29.–30.1.2016!

27/01/2016

Koosteet ylä- ja alakoulujen mediakasvatukseen

Mediakasvatusseura on tehnyt vuoden 2016 Educa-messuviikon kunniaksi mediakasvatukselliset koosteet sekä ala- että yläkoulun opettajille. Koosteista löytyy mediakasvatuksellisia oppimateriaaleja ja tehtäväpaketteja eri teemoihin opetuksessa käytettäväksi, ja niistä saa ideoita monien aineiden ja ennen kaikkea ainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen. Koosteet tarjoilevat myös napakan tietoiskun uudesta opetussuunnitelmasta ja opetuksen ilmiölähtöisyydestä sekä lisälähteitä aiheeseen perehtymiseen. Koosteen materiaalit käsittelevät muun muassa lehdistöä, koodausta, videota, elokuvaa, kuvanlukutaitoa ja monilukutaitoa yleisesti.

Tästä pääset alakoulun opettajille räätälöityyn koosteeseen. Yläkoulun opettajien materiaalipaketin löydät puolestaan täältä.

1 2 3