09/03/2016

Digitaalisuus ja mobiilisovellukset opetuksessa -kooste

Mistä hyviä sovelluksia opetuskäyttöön? Ovatko nykylapset diginatiiveja, jotka luonnostaan hallitsevat internetin ja mobiilisovellukset?

Opetuksen digitaalisuus ja mediataidot puhuttavat ja herättävät myös kysymyksiä. Mediakasvatusseuran laatimassa ”Digitaalisuus ja mobiilisovellukset opetuksessa” -koosteen materiaaleissa on vinkkejä hyvistä sovelluksista opetuksen tueksi, apua tabletin käyttöön, tietoa internetin avoimista sisällöistä ja tekijänoikeuksista sekä media-ajan käyttäjälähtöisistä kulttuureista. Koosteen löydät täältä.

04/02/2016

Samling av mediekunskap till grundskollärare publicerat

Sällskapet för mediefostran har publicerat en materialsamling i mediefostran för grundskollärare. I samlingen kan man hitta publikationer, guidebroschyrer och lektionstips så väl som allmän information om multilitteracitet och den nya läroplanen. Den nya läroplanen 2016 betonar vikten av multilitteracitet, digitala kunskaper samt undervisning som överskrider ämnesgränser. Mediefostran passar utmärkt till en sådan undervising. Den hjälper också att anknyta undervisningen till elevernas vardag. Enligt den nya läroplanen är det också viktigt i sig att barn och unga lär sig navigera i den mångfacetterade och digitala medievärlden.

Vårt samhälle är starkt medierat och medierna påverkar människornas, också barns och ungas, identitet och världsbild betydligt. Därför är det viktigt att behandla medierelaterade saker och väcka en informerad syn på medietexter och -representationer under skolåren. Sällskapet för mediefostran har nu skapat en materialsamling som hjälper grundskollärarnas arbete i det här. Kolla samlingen här och få inspiration till mediefostran!

28/01/2016

Mediakasvatusseuran materiaaleja Educa-messuilla

Mediakasvatusseura tarjoilee yhteistyökumppaneineen Educa-messuilla 29.–30.1.2016 runsaasti mediakasvatuksellisia materiaaleja. Mediakasvatusseuran pisteeltä, messuosastolta 6f71, löytyy muun muassa opas alueelliseen mediakasvatustyöhön. Alueellisen mediakasvatustyön hyvät käytänteet -oppaassa opastetaan ja innostetaan yhteisölliseen mediakasvatustyöhön omalla toimialueella. Siinä kerrotaan alueen mediakasvattajien kartoittamisesta ja mediakasvatusverkoston luomisesta sekä yhteisen toimintalinjan etsimisestä. Oppaassa on myös konkreettisia vinkkejä alueellisten hankkeiden rahoitusmahdollisuuksiin ja mediakasvatukseen liittyvään tiedotukseen.

Messuilla jaetaan pyydettäessä myös tuoreinta julkaisuamme, Mediakasvatusseuran 10-vuotisjuhlan kunniaksi tehtyä Minne menet, mediakasvatus? -kirjaa. Siitä löytyy niin tulevaisuuden mediakasvatusta kartoittaneen eDelfoi-paneelin tuloksia ja niiden analysointia kuin Mediakasvatusseuran entisten ja nykyisten toimijoiden kirjoituksia. Lisäksi Mediakasvatusseuran osastolla kerrotaan mediakasvatus.fi -verkkopalvelusta ja sen käyttämisestä sekä jaetaan sivuston flaijereita. Mediakasvatusseuran osastolta saa myös hakea itselleen Mediakasvattajan muistilistan, joka on kätevä kiinnittää vaikkapa oman työpisteen seinälle.

Educa-messujen kunniaksi Mediakasvatusseura julkaisi myös kaksi materiaalikoostetta helpottamaan opettajien työtä. Kooste alakoulujen mediakasvatukseen löytyy täältä ja vastaava kooste yläkouluille täältä. Koosteet sisältävät materiaaleja ja vinkkejä uuden opetussuunnitelman ja ilmiölähtöisen opetuksen toteuttamiseen mediakasvatuksellisin keinoin.

Tavataan siis Mediakasvatuksen torilla Educa-messuilla 29.–30.1.2016!

27/01/2016

Koosteet ylä- ja alakoulujen mediakasvatukseen

Mediakasvatusseura on tehnyt vuoden 2016 Educa-messuviikon kunniaksi mediakasvatukselliset koosteet sekä ala- että yläkoulun opettajille. Koosteista löytyy mediakasvatuksellisia oppimateriaaleja ja tehtäväpaketteja eri teemoihin opetuksessa käytettäväksi, ja niistä saa ideoita monien aineiden ja ennen kaikkea ainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen. Koosteet tarjoilevat myös napakan tietoiskun uudesta opetussuunnitelmasta ja opetuksen ilmiölähtöisyydestä sekä lisälähteitä aiheeseen perehtymiseen. Koosteen materiaalit käsittelevät muun muassa lehdistöä, koodausta, videota, elokuvaa, kuvanlukutaitoa ja monilukutaitoa yleisesti.

Tästä pääset alakoulun opettajille räätälöityyn koosteeseen. Yläkoulun opettajien materiaalipaketin löydät puolestaan täältä.

12/01/2016

Kooste mediakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa

Mediakasvatusseura on koostanut varhaiskasvattajille oman materiaalipaketin helpottamaan sekä ammattikasvattajien että alle kouluikäisten lasten vanhempien mediakasvatustyötä. Mediakasvatus on ajankohtaista varhaiskasvatuksessa, sillä mediamaailmaa on osa lapsen maailmaa ja sosiaalista ympäristöä jo varhain. Median avulla harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja sekä opitaan osallistumaan ja tuomaan esille omaa ääntä.  Myös looginen ajattelu ja abstraktien rakenteiden ymmärrys rakentuu mediamaailmassa, esimerkiksi elektronisen askartelun tai pelillisten tehtävien muodossa. Media ja sen tarinat ovat oppimisen lisäksi myös tärkeä elämysten lähde.

Lapsia ei voi suojella eristämällä pois mediamaailmasta. Sen sijaan on tärkeää, että lasta tuetaan ja hänen kanssaan jaetaan mediakokemuksia. Koska vanhempien ja kasvattajien mediaympäristö omassa lapsuudessa on ollut erilainen, on hyvä saada tukea ja vinkkejä mediakasvatukseen nyt.

Mediakasvatusseuran materiaalikoosteesta löytyy niin käytännön oppaita, tehtäväideoita kuin tieteellistä tutkimustakin. Tutustu koosteeseen täällä.

03/12/2015

Minne menet, mediakasvatus? -julkaisu ja seminaari luotaavat tulevaisuuteen

Juhlavuosijulkaisu

Millaista on media ja mediakasvatus vuonna 2025? Mitä tapahtui pilvipalveluille, tablettikonevillitykselle ja muille vuoden 2015 hiteille? Onko mediakasvatus jo oma oppiaineensa? Millaista teknologiaa on vuonna 2025?

Mediakasvatusseura juhlii kymmenvuotista taivaltaan luotaamalla katseen menneen sijaan tulevaisuuteen. Juhlavuoden kunniaksi Seura on teettänyt mediakasvatuksen tulevaisuutta käsittelevän internetpaneelin.

Paneeli toteutettiin eDelfoi­-palvelussa syyskuussa 2015. Palvelussa julkaistiin kymmenen päivän ajan uusi väite, joihin vastaajat ottivat kantaa kahdella akselilla: väitteen toteutumisen todennäköisyys ja sen toivottavuus. Väitteitä sai myös kommentoida ja niistä voi käydä keskustelua anonyymisti palvelussa. Kaikkiaan väitteisiin ja keskusteluun otti osaa 159 henkilöä.

Vastaajien mukaan virtuaalitodellisuutta tulee olemaan yhä vaikeampaa erottaa fyysisestä todellisuudesta. Virtuaaliympäristöjen kehitystä pidettiin melko todennäköisenä, mutta ei kovin toivottavana. Vastaajat pitivät myös todennäköisenä sitä, että vuonna 2025 puolet 15­-25­ -vuotiaista elää ’yksityisessä kuplassa’. Enemmistö vastaajista oli huolissaan siitä, että miten kaikille voitaisiin tulevaisuudessa turvata tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia sekä mediakriittisyyttä että media-ilmaisua. Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen uskottiin muuttuvan. Kuitenkaan ihmisten toisilleen tekemän sisällön määrän ei uskottu vähenevän, vaan päinvastoin kasvavan tulevaisuudessa.

Saimme eDelfoin avulla koottua todella upean kommenttisaaliin mediakasvatusasiantuntijoilta. Tällaiseen dialogiin perustuvan vastaamisen vahvuutena on, että asiantuntijoiden tärkeänä pitävät teemat nousevat toistuvasti esiin, jolloin ne tulevat konkreettisesti nähdyksi. Silloin myös kasvavat mahdollisuudet toteuttaa useiden mahdollisten tulevaisuuksien osalta sellaista, joka on haluttu ja merkityksellinen alan toimijoille ja sitä kautta koko yhteiskunnalle, toteaa projektin vetäjä Jere Rinne Otavan Opiston osuuskunnasta.

Tulevaisuuspaneelin tuloksista ja eri tahojen mediakasvatuksellisista puheenvuoroista koostuva Minne menet, mediakasvatus? on Mediakasvatusseuran 10-vuotisjulkaisu, joka julkaistaan juhlaseminaarissa 3.12. Julkaisuun voi tutustua myös netissä täällä.

Mediakasvatusseuran 10-­vuotisjuhlaseminaari järjestetään Teatterimuseolla Helsingissä torstaina 3. joulukuuta klo 11.30-­17.30. Tilaisuutta voi seurata myös netistä Mediakasvatusseuran Youtube-kanavalta.

Tilaisuudessa on luvassa keskustelua teknologiakasvatuksesta, tulevaisuuden kommunikaation muodoista ja medialukutaidon eri merkityksistä. Mukana keskustelemassa mm. kansanedustaja Jyrki Kasvi, vuoden 2015 tiedonjulkistamispalkinnon saanut Tiina Raevaara, Demos Helsingin tulevaisuustutkimukseen erikoistunut Johannes Koponen, mediakasvatusasiantuntija Anniina Lundvall ja kriittistä teknologiakasvatustutkimusta tutkiva Minna Saariketo. Seminaari on loppuunmyyty, mutta tilaisuutta on mahdollista seurata striimin välityksellä – lisätietoja ja suora linkki lähetetään parin päivän sisällä. Lisätietoja seminaarista täällä.

Yhteiskunnassa on tärkeää pitää yllä keskustelua siitä, mitä mediakasvatus, mitä sillä tavoitellaan ja mihin arvoihin se kytkeytyy. Mediakasvatusseura pyrkii toiminnallaan tukemaan lapsi- ja nuorilähtöistä mediakasvatusta.

Eriarvoisuuden lisääntyessä yhteiskunnassa esimerkiksi lapset eivät kuitenkaan pääse kehittämään mediataitojaan yhdenvertaisesti omassa lähiympäristössään, ja siksi mediakasvatukseen panostaminen erilaiset kohderyhmät huomioiden on tärkeää, sanoo Mediakasvatusseuran koordinaattori Isabella Holm.

Mediakasvatusseura ry – Sällskapet för mediefostran rf on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Seuraan kuuluu yli 50 yhteisöjäsentä (mm. järjestöjä ja yrityksiä) sekä yli 200 henkilöjäsentä (opetus­ ja kasvatusalan sekä media-­alan ammattilaisia, tutkijoita ja eri alojen opiskelijoita).

Lisätietoja:

Juhlavuoteen liittyen:
Isabella Holm, Mediakasvatusseuran koordinaattori
isabella.holm(at)mediakasvatus.fi
puh. (+358)50 501 7330

Tulevaisuusraporttiin liittyen:
Jere Rinne, Otavan Opiston Osuuskunnan toiminnanjohtaja, Mediakasvatusseuran hallituksen jäsen
jere.rinne(at)otavanopisto.fi
puh. (+358)44 7945 708

05/10/2015

Kooste mediakasvatuksesta nuorisotyössä

Nuoret käyttävät medioita monipuolisesti, ja digitaalisesta mediasta on kehittynyt nuorille keskeinen toiminta- ja kasvuympäristö. Vaikka nuorten tekniset taidot karttuvat nopeasti ja mediakulttuuri kehittyy huimaa vauhtia, kasvu vahvaksi, kriittiseksi ja aktiiviseksi tietoyhteiskunnan kansalaiseksi etenee askel kerrallaan ja vaatii aikuisten tukea ja aikaa. Nuorisotyöllä on tärkeä rooli nuorten mediakasvatuksessa, ja mediakasvatuksen avulla nuorta voidaan auttaa löytämään oikeat kanavat itsensä ilmaisemiseen, omien ajatusten esille tuomiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Jotta nuorisotyötä tekevillä olisi paremmat mahdollisuudet hahmottaa ja  toteuttaa mediakasvatusta arkisessa työssään, on Mediakasvatusseura luonut koosteen, joka pyrkii avaamaan mediakasvatuksen roolia nuorisotyössä ja tarjoamaan välineitä nuorten kanssa toteutettavaan mediakasvatukseen. Voit tutustua koosteeseen täällä.

23/09/2015

Kuinka käsitellä kriisejä, konfliktiuutisointia ja vihapuhetta lasten ja nuorten kanssa?

Uutisissa poliisi käyttää kyynelkaasua ihmisjoukkoja vastaan, pääministeri puhuu televisiossa pakolaistulvasta ja sosiaalisessa mediassa leviävät niin kuvat hukkuneesta lapsesta kuin monikulttuurisuutta vastustavat kirjoituksetkin. Samaan aikaan Yle uutisoi rasistisen käytöksen lisääntymisestä lasten ja nuorten keskuudessa. Konfliktit, pakolaiset, vihapuhe ja eriarvoisuus eivät ole ainoastaan osa aikuisten maailmaa, vaan ne ovat läsnä myös lasten ja nuorten arjessa.

Myös yhteiskuntamme nuorimmat ovat vahvasti kiinni ajan ilmiöissä, he ottavat vaikutteita, vaikuttavat itse ja pohtivat näkemäänsä, kokemaansa ja lukemaansa. Jotta erityisesti ammattikasvattajilla olisi välineitä käsitellä kriisejä, konfliktiuutisointia ja vihapuhetta opetus- ja kasvatustyössään, Mediakasvatuseura on koonnut yhteen materiaaleja, jotka tarjoavat mediakasvatuksellisia välineitä mediassa esiin nousevien ilmiöiden tarkasteluun yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Materiaalikooste keskittyy pakolaiskysymyksen, eriarvoisuuden, rasismin ja vihapuheen käsittelemiseen.

Mediakasvatusseuran laatima kooste sisältää materiaaleja eri ikäisten lasten ja nuorten parissa työskentelyn tueksi. Materiaalikoosteen avulla voidaan tukea lasten ja nuorten kuvanlukutaidon ja mediakriittysyyden kehittymistä sekä lisätä lasten ymmärrystä kriiseistä, lasten oikeuksista ja pakolaisista. Kooste auttaa opettajia ja muita kasvattajia käsittelemään vihapuhetta, kriisejä ja eriarvoisuutta niin koulujärjestelmässä kuin sen ulkopuolellakin. Materiaalikoosteeseen kuuluuvat teokset sisältävät artikkeleita, harjoituksia, tehtäviä ja kysymyksenasetteluita, joita voi käyttää tukena vaikeidenkin aiheiden käsittelemisessä lasten, nuorten – ja miksi ei aikuisten – kanssa.

Medikasvatusseuran materiaalikoosteeseen kuuluu Plan Suomi Säätiön Kuvien tarinat – artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta -teos sekä media- ja taidekasvatusopas Lapset kriisien kuvissa. Lisäksi koosteessa on mukana Ei vihapuheelle -liikkeen Käsikirja verkon vihapuheen torjumiseen, YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n nettipohjainen Kovat kertoimet –peli sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton Haitalliset mediasisällöt sivusto. Koosteeseen sisältyy myös Koulukinon oppimateriaali elokuvaan Leijapoika, Pelastakaa Lapset ry:n Rasismia vastaan sivusto ja Satu Kannisen ja Heli Markkulan teos R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta.

Voit tutustua materiaalikoosteeseen täällä.

(Päivitetty 25.9.2015)

08/06/2015

Mediakasvatusseura hakee viestintäharjoittelijoita

MEDIAKASV_LOGO_YMP

Mediakasvatusseura ry hakee/ Sällskapet för mediefostran rf. söker en

VIESTINTÄHARJOITTELIJAA / KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT

Oletko kiinnostunut mediaympäristön muutoksista, kasvavasta digikuilusta ja mediakasvatuksen yhteiskunnallisesta kehittämisestä? Onko sinulla sitä paitsi hyvä kielikorva ja kiinnostusta toimia viestintätehtävissä? Då är du personen vi söker!

Mediakasvatusseura on valtakunnallinen kaksikielinen yhdistys, joka kokoaa mediakasvatuksen toimijat yhteistyöhön.

Edistämme mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa ja toimintaamme rahoittaa pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriö. Seuralla on noin 200 henkilöjäsentä ja yli 50 yhteisöjäsentä. Nyt haemme viestintäharjoittelijaa työmme tueksi. Sinulta toivomme hyviä kieli- ja viestintätaitoja. Varsinkin ruotsinkielentaidoista saa tällä hakukierroksella plussaa, mutta myös englanninkielen osaamisesta on toimistomme arjessa hyötyä. Opiskelet korkeakoulussa esimerkiksi viestintää, mediakasvatusta, kulttuurintuottamista tai yhteiskuntatieteitä – kehotamme kuitenkin muidenkin alojen osaajia lähettämään hakemuksen. Toivomme, että pystyt työskentelemään järjestelmällisesti ajoittain hektisessä työympäristössä. Sosiaalisen silmän ja hyvien yhteistyötaitojen omaaminen on työssä oleellista.

Ensisijaisesti haemme nyt harjoittelijoita syksylle 2015, mutta rekrytoimme samalla harjoittelijoita myös keväälle ja kesälle 2016. Syksylle haemme kahta harjoittelijaa, joista toivomme ensimmäisen aloittavan työt 1.9.2015 ja toisen 1.12.2015. Syyskuussa aloittavan harjoittelijan paikan täytämme heti sopivan ehdokkaan löytyneen,

Viestintäharjoittelijan tehtäviin kuuluu mm.
– sisällöntuottaminen Mediakasvatusseuran ylläpitämiin verkkopalveluihin mediakasvatus.fi, mediekunskap.fi ja mediaeducation.fi (kielitaitojen mukaan),
– some-kanavien sisältöjen tuottaminen ja suunnitteleminen,
– uutiskirjeiden suunnitteleminen ja kirjoittaminen
– Mediakasvatusseuran joulukuussa 2015 järjestettävän juhlaseminaarin tapahtumatuotantoon osallistuminen
– muiden tapahtumien tuottaminen ja yhteistyökumppaneiden tapahtumiin osallistuminen

Tarjoamme dynaamisen, joustavan työympäristön, jossa pääset toteuttamaan ideoitasi. Seuran harjoittelijana pääset seuraamaan mediakasvatuksen alaa aitiopaikalta, sillä yhteistyökumppaneihimme kuuluu mm. media-, nuoriso-, kulttuuri- ja kasvatusalojen toimijoita.

Kiinnostuitko? Lähetä siinä tapauksessa vapaasti muotoiltu hakemuskirje ja cv osoitteeseen mediakasvatus@mediakasvatus.fi viimeistään 21.6.2015. Varsinkin syksyn harjoittelupaikkojen suhteen kannattaa olla nopea – rekrytoimme syksyn harjoittelijat heti sopivien ehdokkaiden löydyttyä. Muistathan myös kertoa meille jos sinulla on mahdollisuus saada harjoitteluapuraha korkeakoulustasi ja milloin toivoisit harjoittelun alkavan. Kysymyksissä voit olla suoraan yhteydessä koordinaattori Isabella Holmiin, isabella.holm@mediakasvatus.fi, 050 501 7330 (arkisin klo 10-12, paitsi 10.6. ja 11.6.).

05/05/2015

Mediakasvatusseuralle avustus Kulturfondetilta

Svenska kulturfonden jakaa tänä keväänä 17,4 milj euroa marraskuun 2014 hakemuskierroksen hakijoille. Hakemuksia tuli 3860, joista 1950 sai tukea. Mediakasvatusseuralle myönnettiin 8000 €:n tuki ruotsinkielisen materiaalin tuottamiseen.

1 2 3