07/04/2015

Hallituksen uudet jäsenet esittelyssä

Mediakasvatusseura sai vuosikokouksessa 26.3.2015 uuden hallituksen. Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä, joiden esittelyt voit lukea alta: Jatkalukemista..

07/04/2015

Mediakasvatusseuran vuosikokous 2015 ja uusi hallitus

Mediakasvatusseura ry:n vuosikokous pidettiin torstaina 26.3.2015 klo 12.30 alkaen Ylen Isossa Pajassa Helsingissä.

Kokous alkoi kahvitarjoiluilla ja tutustumisella Yle Uutisluokan Mediabussin toimintaan.

Mediakasvatusseuran vuosikokouksessa käytiin läpi muun muassa vuoden 2014 tilinpäätöstä, vuosikertomusta sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet päätettiin vuodelle 2015, jotka pysyivät samoina. Lopuksi valittiin hallituksen uusi puheenjohtaja ja jäsenet.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tiina Salmio Lastenoikeusjärjestö Planista. Uuden hallituksen kokoonpano on seuraava:

 1. Koordinaattori Jaana Fedotoff, Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus
 2. Toiminnanjohtaja Outi Freese, Koulukinoyhdistys
 3. Opetusneuvos Mikko Hartikainen,Opetushallitus
 4. Toiminnanjohtaja Tapio Kujala,Kansanvalistusseura
 5. Viestinnänsuunnittelija Päivi Litmanen-Peitsala, Kirjastot.fi
 6. Yliopistolehtori Päivi Rasi, Lapin yliopisto
 7. Toimitusjohtaja Jere Rinne, Otavan Opiston Osuuskunta
 8. Tuottaja Mika Salomaa, Yleisradio

Varajäsenet:

 1. Dokumenttielokuvan linjanjohtaja Harald Antskog, Folkhögskolan Axxell
 2. Toimittaja Pauliina Grönholm
 3. Professori, dosentti Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopisto/ Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto
 4. Tutkija, Riitta Perälä, Aalto-yliopisto
 5. Projektipäällikö Suvi Tuominen, Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus

Hallituksen jäsenten esittelyt näet täältä. Kahden uuden jäsenen (Päivi Rasi ja Riitta Perälä) esittelyt näet täältä.

Vuosikokouksen jälkeen seuran jäsenille tarjoutui mahdollisuus osallistua Noin viikon uutiset -ohjelman kuvauksiin.

23/02/2015

Mediakasvatusseuran vuosiavustus 2015

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt 3 002 000 euroa valtakunnallisille nuorisotyötä tekeville järjestöille. Veikkausvoittovaroista myönnetyn avustuksen sai 66 järjestöä.

Mediakasvatusseuralle nuorisoyksikön tukea myönnettiin vuosiavustuksena 57 000 €. Rahoituksen turvin Mediakasvatusseuran perustyötä lasten ja nuorten kanssa toimivien palvelevana ja tukevana järjestönä voidaan jatkaa. Lue lisää: Myönnetyt avustukset 2015.

Avustusta saavat järjestöt, joiden toiminnasta osa on nuorisotyötä, kattavat laajasti kansalaisyhteiskunnan eri osa-alueita. Mukana on mm. vammais-, yleisen harrastetoiminnan, mediakasvatusalan ja sosiaalialan järjestöjä.

Vuosiavustuksen lisäksi seuran toiminnan mahdollistaa OKM:n myöntämä, vuosittain jaettava mediakasvatuksen kehittämisavustus sekä jäsentulot.

30/12/2014

Mediakasvatusseuran kansainvälinen vuorovaikutus kehittyy

Mediakasvatusseura liittyi vuoden 2014 lopulla kansainvälisen Media & Learning Associationin jäseneksi.

Media & Learning Association (MEDEA) on vuonna 2005 perustettu kansainvälinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää median tarkoituksenmukaista ja luovaa käyttöä kouluissa opetuksen ja oppimisen tukena kaikilla luokka-asteilla. Jäsenmaita Suomen lisäksi ovat Italia, Ranska, Belgia, Irlanti, Viro, Espanja, Hollanti, Itävalta, Saksa, Puola, Kroatia, Serbia, Ruotsi, Englanti ja Sveitsi. MEDEA:n jäsenet saavat erilaisia neuvontapalveluita, työpajaohjausta, apua verkostoitumiseen, tietoa tiedotuksesta ja kansainvälisestä yhteistoiminnasta sekä pääsyn vuosittaiseen Media and Learning -konferenssiin.

Vuoden 2014 Media and Learning -konferenssisa Brysselissä Mediakasvatusseuran koordinaattori Rauna Rahja luennoi teemalla Current approaches and policies in Finnish Media Literacy. Rahjan luentodiat ovat luettavissa Mediakasvastusseuran Slide Share -sivuilta.

28/08/2014

Tapaaminen ruotsinkielisen mediakasvatusalan toimijoille 22.10.2014

Kuuluuko sinun tai kolleegasi työhön ruotsinkielistä mediakasvatustoimintaa? Tai kaipaako organisaatiosi tietoa ruotsinkielisten mediakasvatustoimijoiden toiminnasta ja tarpeista?

Tervetuloa osallistumaan ruotsinkielisen mediakasvatusverkoston ensimmäiseen tapaamiseen Helsingin Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6) keskiviikkona 22.10.2014 klo 14-16. Mediakasvatusseura on keväällä ja kesällä 2014 kartoittanut ruotsinkielistä mediakasvatuskenttää Suomessa. Kartoituksen ajatuksena oli saada yleiskuva ruotsinkielisen mediakasvatuskentän tilasta Suomessa. Verkoston perustamisen tarkoituksena on toimia lähtölaukauksena lähemmälle yhteistyölle eri toimijoiden kesken. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet täällä (ruotsiksi).

Aiheeseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Mediakasvatusseuran koordinaattoriin Isabella Holmiin joko puhelimitse 050 501 7330 tai sähköpostitse isabella.holm(at)mediakasvatus.fi.

17/07/2014

IPR University Center hyväksyttiin yhteisöjäseksi

Seuran uusi yhteisöjäsen on IPR Univeristy Center. IPR University Center on neljän yliopiston yhteinen erillislaitos: Hankenin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston. Hallinnollisesti se on Hankenin yhteydessä. IPR University Centerin tehtävänä on edistää immateriaalioikeuksien tutkimusta, koulutusta ja tiedonjakoa.

Vuodesta 2010 instituutilla on ollut käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Operight-hanke, jonka pyrkimyksenä on vahvistaa opettajien tuntemusta työhönsä liittyvissä tekijänoikeusasioissa.

17/07/2014

Suomalaisten ja korealaisten nuorten medialukutaidon arviointi

Mediakasvatusseuran kevään selvitys on jatkoa mediataitojen arviointikeskustelulle

Medioilla on nuorille tärkeä merkitys kansalaisuuden, oppimisen ja tulevaisuuden osaamisen näkökulmista. Teknologiasta ja siihen liittyvästä kulttuurisesta osaamisesta aikaisempia sukupolvia riippuvaisemmat nuoret tarvitsevat riittävät mediataidot pärjätäkseen koulutus- ja työmarkkinoilla. Suomi ja Korean tasavalta ovat molemmat esimerkkimaita, joissa nuorten koulutukseen ja mediataitojen tukemiseen on panostettu viime vuosina esimerkiksi lisäämällä teknologiaa kouluihin ja sisällyttämällä medialukutaidon vaatimuksia opetusta ja kasvatusta ohjaaviin asiakirjoihin. Molemmat maat ovat myös PISA-mittauksissa korkealla sijoilla eli nuoret ovat lähtökohtaisesti taitavia esimerkiksi lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Mediataitojen kohdalla kuitenkin taitojen arviointia on tehty vasta vähän (kts. Kupiainen, 2013; Kotilainen & Kupiainen, 2012). Se ei ole ihme, sillä niiden arviointi on haastavaa. Mediataitojen kohdalla puhutaan monipuolisista lukemisen, tuottamisen, analyysin ja kriittisyyden taidoista sekä myös turvataidoista. Niiden laajamittainen arviointi ja sen myötä mediakasvatuksen laadun mittaaminen on yhteinen, pitkäjänteisyyttä ja testausta vaativa tehtävä.

Tutkimusasetelmasta
Mediakasvatusseuran korealainen harjoittelija Sol Baek on tuottanut yhdessä Mediakasvatusseuran avainhenkilöistä koostuvan työryhmän kanssa selvityksen suomalaisten ja korealaisten nuorten mediataidoista luoden itsearviointiin perustuvan kyselyn. Lisäksi Baek tuottaa vertailevan analyysin maiden välisistä yhteneväisyyksistä, eroista ja kehittämitarpeista. Kyselytutkimus on toteutettu avoimena verkkokyselynä hyödyntäen SurveyMonkey-kyselytyökalua. Kysely on ollut suomeksi ja koreaksi ja siihen on pyydetty vastaamaan 16-22-vuotiaita nuoria.

Kyselylomakkeessa arvioitiin esteettisiä ja luovia mediataitoja, vuorovaikutustaitoja, kriittisen analyysin taitoja, turvataitoja sekä taitoja, jotka liittyvät tiedonhallintaan (kts. UNESCO 2012). Lisäksi nuoria pyydettiin kertomaan, millaisiin aktiviteetteihin he ovat osallistuneet liittyen taitojen toteuttamiseen. Kyselylomakkeeseen saatiin vastaajia hyödyntämällä laajamittaisesti Mediakasvatusseuran kotimaisia verkostoja ja Koreassa puolestaan käännyttiin mm. koulutusta tukevien nuorisojärjestöjen verkostojen puoleen. Tavoitteena oli saada 100 vastaajaa molemmista maista.

Keskeisiä kyselytutkimuksen avulla selvitettäviä asioita olivat:

 • Millaisia taitoja suomalaisilla ja korealaisilla nuorilla on? Miten he arvioivat niitä?
 • Millaisia samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kahden ryhmän väliltä voidaan löytää?
 • Millaisia vahvuuksia ja heikkouksia mediataitojen osalta voidaan löytää molemmissa maissa? Kuinka niitä voisi kehittää?

Jatkalukemista..

22/05/2014

Mediakasvatusseuran hallituksen jäsenet esittelyssä

Mediakasvatusseuran hallitus:

Harald Antskog, Axxell

Jag är utbildad medianom YH-. Jag arbetar som ansvarig lärare för dokumentärfilmslinjen och Indiefilmlinjen på folkhögskolan Axxell. Under mina år som lärare på folkhögkola har jag varit med och utvecklat ett flertal medieutbildningar med olika inriktningar. Hur människor och samhället påverkas av olika former av media och då inte minst sociala medier upplever jag som mycket intressant. Som ny suppleant i styrelsen vill jag det närmaste året framför allt bekanta mig med sällskapet för mediefostrans verksamhet från insidan och vill i första hand arbeta för de svenskspråkiga intressena i organisationen.

Tiina Salmio, Plan Suomi Säätiö

Koulutukseltani olen valtiotieteen lisensiaatti, ja työskentelen kehitysyhteistyöjärjestö Plan Suomi säätiön kotimaan yksikössä lasten osallisuus ja mediakasvatuksen ohjelmapäällikkönä. Vastaan työssäni muun muassa Lastenhallituksen toiminnan koordinoinnista, lasten osallisuushankkeista, osallistavasta vaikuttamistyöstä ja kotimaan työn mediakasvatushankkeista. Plan Suomi näkee mediakasvatuksen yhtenä globaalikasvatuksen osana. Plan Suomen mediakasvatuksen johtotähtenä on YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja sen tunnetuksi tekeminen. Mediakasvatuksen välineillä tehdään YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja kehitysmaiden lasten arkea tunnetuksi sekä edistetään sopimuksen toteutumista. Mediakasvatus on ensisijaista muun muassa lasten ja nuorten kehitysmaakuvan monipuolistamiseksi. Toisaalta Plan pyrkii saamaan lasten omaa ääntä kuuluviin mediassa, erityisesti lasten ja nuorten omia lasten oikeuksia ja kehitysmaita koskevia viestejä. Uutena hallituksen jäsenenä toivon tuovani uusia näkökulmia seuran yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja osallistamiseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön.

Päivi Litmanen-Peitsala, Kirjastot.fi

Olen FM, viestinnänsuunnittelija Kirjastot.fi:ssä, joka on kaikkien kirjastojen yhteinen palvelu. Olen mukana lukuisissa valtakunnallisissa projekteissa ja työryhmissä, jotka edistävät kansalaisten digitaitoja ja mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen. Työtaustani on toimittajan ja mainonnan suunnittelijan. Koulutan digitaitoja ja pyrin solmimaan yhteyksiä kumppaneihin, joiden kanssa kirjastot voivat paremmin toimia nyky-yhteiskunnassa tehtäväänsä toteuttaen.

Mika Salomaa, Yleisradio

Työskentelen Ylellä mm. yle.fi/oppiminen -palvelun tuottajana. 17 Yle-vuoden aikana olen harjoitellut tuottamista televisiossa, radiossa ja nyt netin puolella. On tullut hääräiltyä juontajana, toimittajana, ohjaajana, kuvaajana ja milloin minäkin. Välillä olen hommaillut viestinnän opettajana ja välillä kouluttajana. Kaikenlaiset mediasisällöt sekä niihin liittyvät tekniset härpäkkeet ovat intohimoni monessakin suhteessa, erityisesti nykyään kun media on meissä ja me olemme osa sitä.

Mikko Hartikainen, Opetushallitus

Työskentelen Opetushallituksessa yleissivistävän koulutuksen kehittämistehtävissä taide-, kulttuuri- ja mediakasvatuksen asiantuntijana. Olen koulutukseltani kuvataideopettaja (TaM). Nykyisiin virkatehtäviini kuuluu erityisesti kuvataiteen opetuksen kehittäminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa. Lisäksi toimin myös taito- ja taideaineiden lukiodiplomien kehittämisen asiantuntijatyöryhmän vetäjänä. Työnkuvaani kuuluu myös taiteeseen, mediaan ja visuaaliseen kulttuurikasvatukseen kytkeytyvät kehittämishankkeet, koulutusten suunnittelu ja kouluttajana toimiminen. Mediakulttuureilla on merkittävä rooli työssäni ja vapaa-ajallani. Opetussuunnitelmauudistuksessa minua on pohdituttanut ennen kaikkea laajaan tekstikäsitykseen pohjautuva monilukutaito ja kulttuurisen moninaisuuden kysymykset. Haluan olla kehittämässä opetusta eheyttävää ja osallistavaa mediapedagogista lähestymistapaa, jossa oppijat tutkivat yhdessä kohtaamiaan kulttuurisia ilmiöitä kaikkien oppiaineiden ja oppiainerajat rajat ylittävässä opetuksessa.

Outi Freese,Koulukino,

Jaana Fedotoff, Koordinaatti,

Pauliina Grönholm, toimittaja

Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopisto,

Tapio Kujala, Kansanvalistusseura,

Hanna Niinistö, Turun yliopisto,

Jere Rinne, Otavan opiston osuuskunta

Suvi Tuominen, Verke.

22/05/2014

Mediakasvatusseuran vuosiavustus 2014

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt kolme miljoonaa euroa valtakunnallisille nuorisotyötä tekeville yleisjärjestöille vuoden 2014 toimintaan. Avustussumma pysyi leikkauspaineista huolimatta lähestulkoon samana kuin viime vuonna. Mediakasvatusseuralle nuorisoyksikön tukea myönnettiin vuosiavustuksena 50 000 €. Rahoituksen turvin Mediakasvatusseuran perustyötä lasten ja nuorten kanssa toimivien palvelevana ja tukevana järjestönä voidaan jatkaa. Lue lisää: Myönnetyt avustukset 2014.

Vuosiavustuksen lisäksi seuran toiminnan mahdollistaa OKM:n myöntämä, vuosittain jaettava mediakasvatuksen kehittämisavustus sekä jäsentulot. Lisäksi vuonna 2014 seuralle on myönnetty erillinen tapahtumarahoitus Alfred Kordelinin säätiöltä.

1 2 3