Yhteisöjäsenet

Tärkeä osa Mediakasvatusseuraa ovat yhteisöjäsenet. Yhteisöjäsenet voivat toimia tiiviisti seuran rinnalla ja ottaa osaa hankkeisiin ja tapahtumiin. Yhteisöjäsenten edustajia on myös mukana yhdistyksen hallituksessa.

Yhteisöjäsenten kanssa:

 • tuotetaan yhteisiä tapahtumia
 • julkaistaan yhteisesitteitä ja tietopaketteja
 • tehdään yhteisiä kannanottoja mediakasvatuksen edistämiseksi
 • levitetään tietoisuutta mediakasvatuksesta.

Yhteisöjäsenen jäsenmaksu määräytyy organisaation koon mukaan: alle 5 hengen organisaatioiden jäsenmaksu on 100 euroa, sitä suuremmille maksun suuruus on 200 euroa. Yhteisöjäsen voi tukea yhdistystä myös suuremmalla summalla. Maksu kattaa yhteisöjäsenen yhteyshenkilön jäsenmaksun.

Liity yhteisöjäseneksi tästä!

YHTEISÖJÄSENET (2017)

 1.     Aikakauslehtien liitto / Aikakausmedia
 2.     AV-arkki / Suomalaisen mediataiteen levityskeskus
 3.     Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry
 4.     DocPoint ry
 5.     Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 6.     Haapaveden opisto
 7.     Hyvinkään nuorisopalvelut
 8.     IhmeFilmi ry
 9.     IPR University Center
 10.     Jyväskylän ammattiopisto, Hyvinvointi ja kulttuuri, av-viestintä
 11.     Kainuun Sanomat
 12.     Kansallinen audiovisuaalinen insituutti (KAVI)
 13.     Kansanvalistusseura
 14.     Kehittämiskeskus Opinkirjo
 15.     Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV
 16.     Koulukino – Skolbio ry
 17.     Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry
 18.     Kulttuuritalo Valve – Valveen elokuvakoulu
 19.     Kuvataideopettajat ry. –  Bildkonstlärarna rf.
 20.     Käsityökoulu Robotti ry
 21.     Lapin yliopisto, KTK, Mediapedagogiikkakeskus
 22.     Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX
 23.     M&M Viihdepalvelu / Elokuvalisenssi
 24.     Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 25.     Media & Education in the Digital Age – MEDA
 26.     Mediakasvatuskeskus Metka ry
 27.     Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry
 28.     Metropolia ammattikorkeakoulu
 29.     Nuori Kirkko ry
 30.     Nuorten Akatemia
 31.     Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma / MediaVimma
 32.     Otavan opisto
 33.     Oulun Elokuvakeskus ry
 34.     Pelastakaa Lapset ry
 35.     Plan Suomi Säätiö
 36.     Päivälehden museo
 37.     Saimaan mediakeskus
 38.     Sanomalehtien Liitto
 39.     Seinäjoen kaupunkikirjasto-maakuntakirjasto
 40.     SPECIA – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry
 41.     Suomen kirjastoseura
 42.     Suomen Kustannusyhdistys / Suomen Kirjasäätiö
 43.     Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry
 44.     Suomen Lukukeskus
 45.     Suomen Vanhempainliitto
 46.     TIEKE – Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus
 47.     Vantaan nuorisopalvelut / Korso-Koivukylän palvelualue
 48.     Videootit ry
 49.     Yle Uutisluokka
 50.     Yleisradio: Oppiminen ja tiede
 51.     Äidinkielen Opettajain Liitto ry

 Yhteisöjäsenesittelyjä

Aikakausmedia

Aikakausmedian Aikakauslehti opinnoissa -toiminta tukee lasten ja nuorten medialukutaidon kehittämistä sekä myönteistä suhtautumista aikakauslehtiin. Järjestämme vuosittain mm. Koulujen Aikakauslehtiviikon, tuotamme mediakasvatuksellisia oppimateriaaleja,  ja tarjoamme verkkosivuillamme monipuolista materiaalia ja ilmaisia verkko-ohjelmia opetuksen tueksi. Lisäksi myönnämme Vuoden Mediakasvattaja -palkinnon mediakasvatuksessa ansioituneelle opettajalle.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Mediakasvatustyö, jota teemme on kaksisuuntaista: toisaalta kannustamme kasvatusalan toimijoita hyödyntämään aikakauslehtiä opetuksessa, toisaalta välitämme aikakauslehtikustantajille tietoa opetusalasta ja tuemme heidän mediakasvatustyötään.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Eräs tärkeä asia on panostaa tulevaisuuden kasvattajien mediakasvatusosaamiseen. Opettajien, varhaiskasvattajien ja nuorisotyöntekijöiden koulutukseen tulisi sisällyttää enemmän mediakasvatusopintoja. Toinen ajankohtainen asia on media-alan toimijoiden rooli mediakasvattajina. Mikä tuo rooli voisi olla? On tärkeää, että myös eri medioiden edustajat kantavat mediakasvatuksellista vastuuta.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Kaikki ihmiset. Myös me mediakasvattajat!


 

AV-arkki

AV-arkki on suomalaisen mediataiteen levityskeskus, jonka toiminnan tarkoituksena on levittää ja promotoida jäsentensä mediataidetta. AV-arkki pyrkii edistämään mediataiteen ja -kulttuurin asemaa yleisesti.

AV-arkin päätehtävä on levittää suomalaista mediataidetta ja kokeellista elokuvaa erityisesti kansainvälisille festivaaleille, tapahtumiin, museoihin, gallerioihin ja oppilaitoksiin. Yhdistys tarjoaa tapahtumiin yksittäisten taiteilijoiden teoksia, kuratoituja kokonaisuuksia sekä asiantuntemusta yhteistyöprojekteihin. AV-arkki toimii levitysarkistona, joka on avoinna kuraattoreille, tutkijoille, opettajille, kriitikoille ja taiteilijoille – kaikille mediataiteesta kiinnostuneille.


 

Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry

Tuotos ry on av- ja elokuvatuottajien tekijänoikeusyhdistys. Hallinnoimme ja valvomme av-tuottajien oikeuksia. Edustamme yli 400 Suomessa toimivaa tuotantoyhtiötä. Jäsenjärjestöjämme ovat Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry ja Musiikkituottajat – IFPI Finland ry.

Tehtäviimme kuuluu sopia tuottajien puolesta av-tallenteiden käytöstä silloin, jos tallennekohtainen sopiminen on hankalaa. Neuvottelemme teosten käyttöehdot, keräämme korvaukset ja tilitämme ne tuottajille.  Sovimme tuottajien puolesta muun muassa av-teosten opetuskäytöstä. Tv-ohjelmien käytöstä olemme sopineet Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa koulujen puolesta. Elokuvien esittämiseen koulussa tarvitaan kuitenkin aina lupa. Meiltä koulut voivat hankkia opetuskäyttölupia kotimaisten elokuvien katsomista varten. Tarjoamme myös neuvontaa av-aineistojen käyttäjille ja tuottajille.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Helpotamme elokuvien käyttöä opetuksessa tarjoamalla kouluille kotimaisten elokuvien opetuskäyttölupaa. Kannustamme opettajia keskustelemaan elokuvista oppilaiden kanssa. Audiovisuaalisiin aineistoihin liittyvissä tekijänoikeuskysymyksissä neuvominen on myös osa mediakasvatuksellista rooliamme.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Keskustelevuus: tulkinta, konteksti ja rivien välistä lukeminen on mediatuotteiden käsittelyssä a ja o. Ajattelun avautuminen: se, että nuorten nettikäyttäytymistä ja monimediallisuutta pyrittäisiin ymmärtämään uudenlaisena mediankäyttötapana ja mahdollisuutena eikä ongelmana. Lähdekriittisyys: internetin sisältöjä selaillessa on koko ajan vaikeampaa erottaa totta tarusta – oli kyse sitten uutisesta tai mukadokumenttielokuvasta.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Me kaikki tarvitsemme sitä. Mediamaailman muuttuessa ja pirstaloituessa ei perinteinen medianlukutaito riitä – on opittava erottamaan esimerkiksi mielipide lähteeseen pohjaavasta uutisesta ja pystyttävä kanavoimaan lyhytkestoisten ja nopeasti vaihtuvien viestien maailmassa.


 

Docpoint/Dokkino

Dokkino on DocPointin järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, joka kiertää vuosittain ympäri Suomea. DOKKINO-elokuvat ovat nuorille suunnattuja lyhytdokumentteja, jotka on koottu vuosittain vaihtuvan teeman ympärille näytöskokonaisuuksiksi. Sarjoja on kaksi: alakoululaisille (4.-6. luokkalaisille) ja yläkoululaisille on omat sarjansa. DOKKINOn vuosi saa alkunsa Helsingistä, jossa vuoden elokuvat saavat ensi-iltansa. Tämän jälkeen DOKKINO lähtee kiertueelle ympäri Suomea.


 

EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassaja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Päihteisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää digitaalisen pelaamisen osalta myönteistä pelikulttuuria ja pelikasvatusta.

EHYT ry:n Internet- ja mobiilityön yksikkö järjestää ohjattuja päihde- ja hyvinvointiteemaisia verkkokeskusteluja (keskustelufoorumi, chat) yhteistyössä sivuston palveluntarjoajan kanssa. Yksikkö tuottaa päihde- ja hyvinvointiteemaisia oppimispelejä puhelimeen ja internetiin.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Käymme nuorten kanssa verkkokeskusteluja mediakasvatuksen ja mediakriittisyyden teemoista. Teemoja ovat esimerkiksi teknologia/tietoyhteiskunta, nettikiusaaminen, alkoholimainonta tai pelaaminen.

Pelaamiseen liittyvissä asioissa Pelitaito-kouluttajamme kiertävät kouluissa ja oppilaitoksissa puhumassa teemasta laaja-alaisesti niin lapsille ja nuorille kuin heidän vanhemmilleen.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä kehityskohteina mediakasvatuksessa juuri nyt?
Digitaalinen pelaaminen kuuluu osaksi mediakasvatusta, koska se kuuluu lähes kaikkien lasten ja nuorten elämään. On hyvä avata teemaa lapsille ja nuorille, mutta tärkeää on ”mediakasvattaa” myös aikuisia eli tukea heitä pelikasvattajina.

Tärkeää on olla läsnä turvallisena aikuisena nuorten suosimissa sosiaalisen median paikoissa. Kehityskohteena on mediasivistyksen edistäminen, jotta internetin ja sosiaalisen median hyödyt saadaan valjastettua ja haitallinen sisältö otettua hallintaan. Lasten ja vanhempien välinen mediakeskustelu on tärkeää, koska sukupolvien mediatodellisuus on erilainen, ja tähän tulee tarjota tietoa ja välineitä. Tällainen väline voi olla esimerkiksi sosiaalisen median huoneentaulu.


Haapaveden opisto

Haapaveden Opisto on yksityinen ja sitoutumaton kansanopisto, joka tarjoaa ammatillista, vapaan sivistystyön sekä aikuisten ja maahanmuuttajien koulutusta. Opiston toiminta sekä oppilaitoksena että työyhteisönä perustuu elämänlaajuiseen oppimiseen, yhteisöllisyyteen, kulttuurien vuorovaikutukseen sekä vahvaan ammatti- ja toimintataitoon.


Hyvinkään nuorisopalvelut

Hyvinkään nuorisopalvelut toteuttaa yhdessä nuorten kanssa erilaisia vapaa-aikapalveluita, edistää nuorten osallisuutta itseään koskevassa päätöksenteossa sekä tarjoaa tukea ja neuvontaa. Toiminnan kohderyhmänä ovat pääosin 13–17-vuotiaat nuoret. Nuorisotyötä tehdään nuorisotaloilla ja -tiloissa, kouluilla, eri verkko- ja sosiaalisen median palveluissa sekä tapahtumissa – siellä missä nuoret liikkuvat. Lisäksi tuemme nuorisojärjestöjä ja nuorten omia toimintaryhmiä.


IhmeFilmi ry

IhmeFilmi ry on nuorille suunnatun, valtakunnallisen IhmeFilmi-hankkeen vetäjä. Hanke toimii toimii Suomen kulttuurirahaston hanketuen turvin. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajana toimii Jörn Donner.


IPR University Center

IPR University Center on kuuden yliopiston yhteinen erillislaitos: Hankenin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Lapin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston. Hallinnollisesti se on Hankenin yhteydessä. IPR University Centerin tehtävänä on edistää immateriaalioikeuksien tutkimusta, koulutusta ja tiedonjakoa. Vuodesta 2010 instituutilla on ollut käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Operight-hanke, jonka pyrkimyksenä on vahvistaa opettajien tuntemusta työhönsä liittyvissä tekijänoikeusasioissa.


 

Jyväskylän ammattiopisto, Hyvintointi ja kulttuuri, av-viestintä

Jyväskylän ammattiopisto on monialainen nuorten ammatillinen oppilaitos, jolla on tutkintoon johtavaa koulutusta kolmessa yksikössä: Tekniikka ja liikenne, Kauppa ja palvelut sekä Hyvinvointi ja kulttuuri. Jokaisessa yksikössä on noin 1 500 opiskelijaa. Lisäksi oppilaitoksessa toimivat Yhteisten opintojen yksikkö ja Opiskelijapalvelut-yksikkö. Ammattiopistoa johtaa rehtori ja ammattiopiston yksiköitä yksikönjohtajat yhdessä koulutuspäälliköiden kanssa.


Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

KAVI säilyttää kotimaista elokuva-, televisio- ja radiokulttuuria. KAVI on opetusministeriön alainen valtion laitos, jonka toiminta perustuu lainsäädäntöön. KAVI:n ensisijainen tarkoitus on kotimaisen audiovisuaalisen kulttuuriperinnön pelastaminen ja säilyttäminen jälkipolville.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?

KAVI järjestää kouluille ja oppilaitoksille suunniteltuja elokuvanäytöksiä. Yhteistyössä eri mediakasvatustoimijoiden kanssa KAVI järjestää näytöksiin liittyen oppimateriaaleja ja työpajoja.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Mediakasvatuksessa on tällä hetkenä trendinä mediakriittisen ja monipuolisesti mediataitavan kuluttajan kasvattaminen. Se ei onnistu ilman audiovisuaalisen kulttuurin ja historian avaamista.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?

Kaikki. KAVIn mediakasvatuksen painopisteessä ovat kuitenkin tällä hetkellä lapset ja nuoret.


 

Kansanvalistusseura

Kansanvalistusseura tukee ja kehittää elinikäistä oppimista ja oppivaa elämäntapaa asiantuntijana ja palvelujen tuottajana. Kansanvalistusseura luo edellytyksiä oppimiselle ja opiskelulle, itsensä kehittämiselle, syrjäytymisen ehkäisylle, nuorisotakuun toteutumiselle ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Säätiö painottaa työssään sivistyksen itseisarvoa ja laaja-alaista sivistysnäkemystä. Kansanvalistusseuran keskeistä toiminta-aluetta ovat vaikuttamisviestintä ja julkaisutoiminta, koulutus, mediasivistys sekä kansainvälinen toiminta aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön eurooppalaisessa kentässä.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Kansanvalistusseura palvelee toiminnallaan laajaa vapaan sivistystyön ja aikuiskasvatuksen kenttää Suomessa ja maailmalla. Mediakasvatus näkyy läpileikkaavana teemana sekä koulutus- että julkaisutoiminnassamme. Etenkin aikuisväestön ja ikääntyvien pääsy osaksi mediayhteiskunnan kehitystä on tärkeää.

Seura lisää osaltaan tietoa nuorten ja aikuisten mediataidoista julkaisemalla alan tutkimustietoa ja uutisia kansainvälisessä LLinE (Lifelong Learning in Europe) -verkkolehdessä ja vapaan sivistystyön verkkomediassa Sivistyksessä. Kansalaistaitoja sekä aikuisväestön kasvatuksellisia kysymyksiä tarkastellaan Aikuiskasvatus-tiedelehdessä. Euroopan aikuiskasvatusliitto EAEA:n (European Association for the Education of Adults) tiedotusvastuullisena Kansanvalistusseura tavoittaa myös aikuiskasvatuksen eurooppalaiset järjestöt ja verkostot. Kansanvalistusseuran ylläpitämä Etäkoulu Kulkuri on ulkomailla asuvien oppilaiden koulu, jossa noudatetaan suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmaa, mihin kuuluu myös mediakasvatus.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä kehityskohteina mediakasvatuksessa juuri nyt?
Kansanvalistusseura haluaa herätellä yhteiskunnallista keskustelua mediasivistyksestä. Millaisia ovat aikuisväestön taidot tiedonhakijoina ja -tuottajina? Miten sivistynyt kansalainen toimii mediayhteiskunnan verkostoissa ja arvioi kriittisesti eri tietolähteitä?

Viestintä- ja mediataidot ovat merkittäviä kansalaistaitoja, joihin kasvaminen alkaa jo lapsena. Sivistynyt kansalainen pystyy tietoisesti kehittämään itseään ja oppimaan uutta läpi elämän. Mediasivistyneisyyden voi saavuttaa koulutuksesta tai iästä riippumatta: se on uteliaisuutta, suvaitsevaisuutta ja kykyä elää vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

140-vuotisjuhlavuonnaan 2014 Kansanvalistusseura järjestää tapahtuman Suuri sivistyskeskustelu ‒ tietoyhteiskunnasta kohuyhteiskuntaan. Tilaisuudessa kysytään maan johtavilta mediavaikuttajilta, poliitikoilta ja tutkijoilta, missä tulevaisuuden sivistysteot tehdään.


 

Kehittämiskeskus Opinkirjo

Opinkirjo on oppivan yhteisön ja yhteisöllisyyden rakentamisen asiantuntija ja tukija. Opinkirjo on alallaan tunnettu ja vaikuttava toimija, kehitystä edistäviä verkostoja kokoava voima ja muutosaaltojen lähde. Opinkirjon palvelut ja tuotteet koetaan korkealaatuisina, arjen työtä käytännössä helpottavina työkaluina ja ne kohtaavat kaikki kohderyhmiin kuuluvat käyttäjät.


Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on edistää kuluttajamarkkinoiden toimivuutta. Keinoina ovat valvonta, vaikuttaminen ja viestintä.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Yksi tehtävistämme on edistää koulujen kuluttajakasvatusta, jonka toinen avainteema on media- ja teknologialukutaito. Verkkosivuillamme on sekä suoraan mediakasvatukseen liittyvää oppimateriaalia että runsaasti muuta aineistoa, joita opettajat voivat hyödyntää opetuksessa.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Pidämme tärkeänä sitä, että kaikki kuluttajat – eivät ainoastaan koululaiset ja opiskelijat – ovat tietoisia kaupallisesta vaikuttamisesta ja uusista markkinointikeinoista. Heidän on myös osattava toimia median kuluttajina ja huolehtia median käyttöön liittyvistä sopimuksista. Kaiken uuden oppimisen pohjalla on kuitenkin oltava tieto omista oikeuksista ja vastuista.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Kaikki, koska teknologia ja vaikuttamisen muodot kehittyvät koko ajan. Painotus riippuu tietysti kuluttajan lähtötasosta. Lapset esimerkiksi voivat olla kiinnostuneempia ja teknisesti taitavampia kuin vanhempansa, mutta elämänkokemuksen vähäisyydestä johtuen myös alttiimpia riskeille.


 

Koulukino – Skolbio ry

Koulukino on valtakunnallinen, voittoa tuottamaton elokuvakasvatusyhdistys. Koulukino tuottaa kouluille teatterilevityksessä olevista elokuvista oppimateriaaleja, jotka tukevat elokuvan käyttöä oppimisen välineenä ja edistävät elokuvanlukutaitoa. Materiaalia tuotetaan kaikille luokka-asteille varhaiskasvatuksesta lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Koulukino kiertää myös luennoimassa elokuvakasvatuksesta mm. täydennyskoulutuksissa ja opettajankoulutuslaitoksilla. Lisäksi Koulukino ylläpitää nuorten elokuvantekijöiden verkkoyhteisö Kelaamoa. Kelaamossa elokuvaharrastajat, -opiskelijat ja nuoret voivat jakaa töitään ja verkostoitua muiden tekijöiden kanssa. Mediakasvattajia ja opettajia palvelee Kelaamo Edu.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Jokainen opettaja on mediakasvattaja jo kannustaessaan keskusteluun ja jakaessaan omat oivalluksensa ja tunteensa elokuvasta oppilaiden kanssa. Koulukinon monipuoliset hankkeet pyrkivät jatkuvasti edistämään mediaopetusta ja median käyttöä opetuksessa.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä kehityskohteina mediakasvatuksessa juuri nyt?
Mediakasvatus pitäisi saada osaksi opettajankoulutusta ja se pitäisi ymmärtää ja integroida laajassa mielessä: mediakasvatusta ei voi toteuttaa irrallisena yksikkönä, eihän media itsekään ole erillään muista elämänalueista.


 

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on perustettu vuonna 1991 ja on noin 200 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö. Kultti valvoo pienlehtien etuja, tarjoaa lehdille koulutusta ja markkinointiväyliä sekä julkaisee Iso Numero -katukulttuurilehteä. Kultin monipuolisessa jäsenlehdistössä on valtava potentiaali monenlaiseen mediakasvatustyöhön. Yhteistyöllä Mediakasvatusseuran kanssa Kultti uskoo löytävänsä oikeat keinot potentiaalin hyödyntämiseen, verkostoitumiseen ja ottaakseen mediakasvatustyön osaksi omaa toimintaansa. Mediakasvatusseuran jäsenyydestä hyötyy sekä Kultti lehtien kattojärjestönä, että yksittäiset jäsenlehdet.


 

Kulttuuritalo Valve – Valveen elokuvakoulu

Valveen elokuvakoulu on monipuolinen elokuvakasvatuksen toimija. Toimintaa on sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Elokuvakoulu järjestää kerhoja, kursseja ja työpajoja sekä vuosittaisen mediakasvatusseminaarin ja Oskari-gaalan, missä palkitaan lasten tekemiä elokuvia. Lisäksi elokuvakoulun tehtäviin kuuluu kehittää uusia liikkuvaa kuvaa ja elokuvaa hyödyntäviä opetusmenetelmiä sekä valmistaa oppimateriaalia. Suosituimmat elokuvakoulun kehittämät menetelmät ovat Taikalamppu, Videopensseli ja Hittivideo. Keskeisenä osana toiminnassa ovat perusasteen koulujen työpajat, joihin osallistuu noin 1 000 lasta vuodessa. Lisäksi elokuvakoululla on omat viikoittaiset harrasteryhmät, joissa on noin 80 harrastajaa aina seitsenvuotiaista aikuisiin saakka. Oman lisänsä elokuvakoulun toimintaan tuovat opettajien täydennyskouluttaminen sekä yhteistyöprojektit eri yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Toimintaa on eniten paikallisesti, mutta myös alueellisesti ja valtakunnallisesti. Vuoden aikana elokuvakoulun toimintaan osallistuu yli 5 000 kävijää ja käyntikertoja on noin 8 000. Vuosittain työpajoissa syntyy noin 200 elokuvaa. Valmistuneita elokuvia on esitetty kotimaan festivaalien lisäksi mm. Unkarissa, Norjassa, USA:ssa ja Etelä-Koreassa.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Valveen elokuvakoulu keskittyy toiminnassaan elokuvaan ja liikkuvaan kuvaan. Elokuvakoulun toiminnassa lapset voivat perehtyä elokuvakulttuuriin monipuolisesti elokuvia katsomalla ja niitä itse tekemällä. Elokuvakoulu kehittää erilaisia liikkuvan kuvan menetelmiä ja oppimateriaaleja, jotka auttavat mediakasvatuksen integroimista kouluopetukseen. Tavoitteena on, että elokuvaa käytetään kouluopetuksessa sekä opetuksen kohteena että opetuksen välineenä.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?

Mediakasvatuksen vakiinnuttaminen koulujen arkeen. Henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Omien ajatusten ilmaiseminen, kommunikointi ja vaikuttaminen. Nuorille tarvittaisiin lisää mahdollisuuksia osallistua viestien tuottajana.

Miten toimintaanne voi osallistua?
Valveen elokuvakoulu järjestää lasten ja nuorten työpajoja sekä elokuvakasvatuksen täydennyskoulutusta koko maassa. Elokuvakoulu tekee yhteistyötä erilaisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa, jolloin sisältö suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Viikoittaisiin harrasteryhmiin voi osallistua 7-18 -vuotiaat sekä lasten vanhemmat. Kerhojen ja klubien uudet paikat ovat jaossa keväisin ja syksyisin. Kesäisin toiminnan täyttävät suositut kesäleirit ja -kurssit. Elokuvakoulun videopajalla alle 18-vuotiaat voivat editoida ja tehdä omia elokuviaan täysin ilmaiseksi. Täysi-ikäiset saavat asiantuntevan opastuksen ja editointivälineet käyttöönsä pientä maksua vastaan. Lisätietoa löytyy Valveen elokuvakoulun kotisivulta.


 

Kuvataideopettajat ry

Kuvataideopettajat ry on eri kouluasteilla kuvataideopettajina toimivien opettajien yhteisö. Yhdistyksen tehtävänä on tarjota jäsenilleen tietoja ja taitoja, mahdollisuuksia verkottua ja jakaa omia kokemuksia opettajuuden näkökulmasta. Yhdistys toimii myös välittäjänä opettajien ja laajan visuaalisen kultturin kentän välillä.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Opettajayhteisön näkökulmasta mediakasvatuksessa keskiössä on ammattiaan harjoittava opettaja. Kuvataiteessa opettaja on oikeastaan tärkein opetusvälineensä: opettajan omat tiedot ja taidot heijastuvat suoraan opetukseen, sen sisältöön, laatuun, monipuolisuuteen, ajankohtaisuuteen jne. Siis välillisesti suoraan siihen, minkälaista mediakasvatusta oppilaat ja opiskelijat eri kouluissa saavat, peruskoulusta lukioon, kuvataidekouluista toiselle asteelle.

Minkälaisia asiota pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Median visuaalisuutta, tai kuvallisuutta, voi opettaa vain opettaja, joka ymmmärtää ja osaa kuvan – tätä mediakasvattajien kompetenssia pitäisi vahvistaa. Liian usein mediakasvatus on pelkkää tekniikkaa tai kuvasta tuotettua tekstiä. Monen mielikuva kuvataiteesta oppiaineena on järkyttävän vanhanaikainen: piirtämistä ja askartelua, vesiväreja ja savitöitä. Kyllä niitäkin, mutta myös paljon muuta – myös media koko sen kirjona. Oppilas oppii parhaiten tekemällä itse, opettelemalla ja analysoimalla samalla kuvan, elävän tai pysähtyneen, lainalaisuuksia. Monelle ainoa paikka visuaaliseen mediakasvatukseen on peruskoulun kuvataideopetus.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Opettajayhdistyksen näkökulmasta mediakasvatusta tarvitsisivat koulujen kaikkien aineiden opettajat kaikilla asteilla – vaikka koulu kerrallaan. Opettajan pätevyys peilautuu suoraan opetuksen laatuun, mediakasvatuksessa kykyyn nähdä sen moniulotteisuus ja mahdollisuudet ylittää oppiainerajoja.


 

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX on osa Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten palveluiden organisaatiota. ARX järjestää lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa oman lastenkulttuurikeskus talon lisäksi Hämeenlinnan seudun kouluissa ja päiväkodeissa. Toimintaa rahoittaa Hämeenlinnan kaupungin lisäksi Hattulan ja Janakkalan kunnat sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Mediakasvatus näkyy ARXin toiminnassa yhtenä merkittävänä osana erityisesti seudun kulttuurikasvatusohjelmassa, kulttuuripolussa. Yksi talon kolmesta taidekasvattajasta työskentelee mediapainotuksella.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Merkittäviä kehityskohteita mediakasvatuksessa on mediakasvatuksen rooli koulujen kulttuurikasvatusohjelmissa ja sitä kautta koulujen arjessa etenkin uusiin opetussuunnitelmiin linkittyen.


 

M & M Viihdepalvelu Oy / Elokuvalisenssi

M & M Viihdepalvelu Oy on toiminut elokuvayhtiöiden julkisten esitysoikeuksien edustajana vuodesta 1990. Elokuvalisenssi- yleislupa antaa yrityksille ja yhteisöille oikeuden esittää kotikäyttöön tarkoitettuja DVD- ja Blue Ray-levyjä toiminnassaan julkisesti koko vuoden ajan. Lupa kattaa tuhansia elokuvia Hollywoodin tärkeimmiltä elokuvatuottajilta ja Eurooppalaisten sekä Pohjoismaalaisten elokuvien maahantuojilta. Kauttamme on lisäksi saatavilla Elokuvakohtaisia esityslupia, jotka nimensä mukaisesti soveltuvat yksittäisten elokuvien julkiseen esittämiseen.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Mediakasvatusseuran jäsenenä pyrimme tuomaan mediakasvatusta esille yhä enemmän. Teemme lisäksi yhteistyötä eri mediakasvatukseen liittyvien yhteisöjen kanssa mm. messuilla tapahtuvien yhteisesiintymisten, sekä kouluille suunnattujen projektien muodossa.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Mediakasvatuksen ja siihen liittyvän julkisen esittämisen lisääntyessä jatkuvasti tulisi huomioida tekijänoikeudet sekä asian helppo ratkaisu mm. vuosilisenssin keinoin.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Mediakasvatus on lasten ja nuorten etuoikeus.


 

Mediakasvatuskeskus Metka ry

Metka on mediakasvatukseen erikoistunut järjestö. Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti liikkuvan kuvan osalta. Toimimme lasten ja nuorten parissa sekä heidän parissaan työskentelevien opettajien, kasvattajien, kirjastotyöntekijöiden ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Haluamme nostaa esiin lasten ja nuorten itse tekemää kulttuuria ja omaa mediatuottamista.

Minkälaisia asiaota pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Lasten ja nuorten medialukutaidon edistäminen, kriittisen ajattelun kehittäminen, lasten oma mediatuottaminen, lapsen oman ilmaisu ja oman äänen esille tuominen, osallisuus.

Miten toimintaanne voi osallistua?
Järjestämme erilaisia koulutuksia ja seminaareja sekä tuotamme oppimateriaalia. Löydät tarkempaa tietoa kotisivuiltamme.


 

Otavan opisto

Otavan opisto on tulevaisuuden oppimisen laboratorio. Tutkimme, testaamme ja kehitämme tapoja opettaa ja ennen kaikkea oppia.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Mediakasvatus asuu erilaisissa opiskelijoiden sisältöprojekteissa, joissa opiskelijat tekevät leffoja, musavideoita, promomateriaaleja ja jne. Lisäksi ainakin vuoden 2012 loppuun saakka olemme partnerina Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hankkeessa.

Miten mediakasvatus sisältyy opintoihin koulussanne?
Integroituna ja tekemisen kautta avautuvana.

Minkälaisia asiaota pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Kyllä se on selkeästi verkon vaikutukset elämäämme. Koskaan ennen media ei ole näin suoraan vaikuttanut kulttuuriimme ja tapoihimme toimia. Yhteisölliset mediat ja niiden vaikutus on vasta aluillaan. Ja tämä koskee kaikkia ikäpolvia.


 

Oulun Elokuvakeskus ry

Oulun Elokuvakeskus kuuluu alueellisten elokuvatyöntekijöiden verkostoon. Elokuvakeskuksen toiminta-ajatuksena on edistää elokuvataiteen ja sen historian tuntemusta ja tutkimusta kokonaisvaltaisesti.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Toiminnan näkyvin osa Oulun kaupungissa keskittyy esitystoiminnan puolelle, Studio-teatterissa näytetään elokuvia päivittäin. Lisäksi Elokuvakeskus järjestää erilaisia elokuvaviikkoja, ohjaaja- ja asiantuntijavierailuja sekä seminaareja. Yhdistys toimii myös Kansallisen av-arkiston Oulun esityssarjan vastaavana järjestäjänä. Esitystoimintaan kuuluvat myös päiväkoti- ja koulukinonäytökset. Yksittäisistä tapahtumista mittavin on kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali, joka järjestetään vuosittain marraskuussa. Tapahtuma on lajissaan Pohjois-Euroopan suurimpia. Muita toiminnan osa-alueita ovat elokuva-alan erityiskirjasto ja –arkisto, jotka ovat Suomen toiseksi suurimmat. Lisäksi Elokuvakeskuksella on pienimuotoista levitys- ja kustannustoimintaa. Elokuvakeskuksen toimisto auttaa kaikissa elokuva-alaan liittyvissä kysymyksissä. Kaikki keskuksen tilat sijaitsevat samassa osoitteessa, kulttuuritalo Valveella.


 

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Kansainvälinen Save the Children koostuu 29 jäsenmaasta ja toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Verkkosivustomme on www.pelastakaalapset.fi

Miten toimintaanne voi osallistua?
Pelastakaa Lasten Lapset ja Digitaalinen media-tiimi pyrkii ehkäisemään lasten oikeuksien loukkauksia ja edistämään niihin puuttumista, sekä lisäämään ammattilaisten kykyä tunnistaa ja havaita ongelmia, puuttua niihin ja ymmärtää digitaalisen median osuus avun tarvetta arvioitaessa. Järjestö edistää myös aktiivisesti verkkonuorisotoimintaa sekä tekee työtä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi verkkoympäristössä. Järjestämme koulutusta, säännöllistä verkkotoimintaa nuorille ja tuotamme verkko- ja painettuja aineistoja eri teemoista.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Mediakasvatustyössä tehdään laajaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä muiden järjestöjen, viranomaisten, yritysten ja tutkimustahojen kanssa. Pelastakaa Lapset on mukana EU Safer Internet -ohjelmassa ja edistää omalta osaltaan tietoisuutta turvallisesta netinkäytöstä. Kansainvälinen ja kansallinen vaikuttamistyö lapsiin ja digitaaliseen mediaan liittyvissä kysymyksissä on myös merkittävä ulottuvuus Pelastakaa Lasten mediakasvatustyössä.


 

Plan Suomi Säätiö

Plan Suomi Säätiö on itsenäinen osa kansainvälistä, lasten oikeuksia edistävää kehitysyhteistyöjärjestöä. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Hanketyön ja kummitoiminnan lisäksi työmme keskiössä ovat yritysyhteistyö, kotimaan työ, vaikuttamistyö ja viestintä. Plan toimii yhteensä 69 maassa.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Plan Suomen kotimaan työn tavoitteena on vahvistaa globaalia kansalaisvastuuta avartamalla käsitystä ihmisoikeuksista ja erityisesti lapsen oikeuksista sekä vaikuttamalla sidosryhmiimme ja päättäjiin lapsen oikeuksien toteutumiseksi.

Mediakasvatuksen välineillä tehdään tunnetuksi Lapsen oikeuksien sopimusta ja kehitysmaiden lasten arkea sekä edistetään sopimuksen toteutumista.  Plan Suomi järjestää koulutuksia opettajille, opettajiksi opiskeleville ja muille kasvattajille, tuottaa materiaalia sekä tukee nuorten omaa materiaalituotantoa.

Plan Suomi koordinoi nuorten Ei vihapuheelle -liikettä, jonka tavoitteena on edistää sananvapautta ja yhdenvertaisuutta verkossa ja sen ulkopuolella.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä kehityskohteina mediakasvatuksessa juuri nyt?
Plan Suomen kotimaan työssä on tärkeää medialukutaidon edistäminen, lasten ja nuorten kehitysmaakuvan monipuolistaminen ja stereotypioiden purkaminen, lasten osallisuuden, sananvapauden ja yhdenvertaisuuden edistäminen.


 

Saimaan mediakeskus

Saimaan mediakeskus on Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen ylläpitämä tukipalvelu, jonka tehtävänä on järjestää koulujen ja päiväkotien henkilöstölle tieto- ja viestintätekniikkaan ja mediakasvatukseen liittyviä hankkeita, koulutuksia sekä samoista teemoista oppilaspajoja kouluissa ja päiväkodeissa.  Saimaan mediakeskuksessa työskentelee kolme kouluttajaa sekä harjoittelijoita. Mediakeskus tekee myös yhteistyötä muiden Lappeenrannan alueen mediakasvatustoimijoiden, kuten kaupungin nuorisotoimen ja lastenkulttuurikeskus Metkun kanssa.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Mediakasvatus näkyy toiminnassamme koulutusten sisällöissä sekä toiminnallista mediakasvatusta sisältävissä koulupajoissa. Pajojen teemoja ovat muun muassa oman koulun videouutiset tai verkkolehti, animaatio, erilaiset kuvatarinat ja videomielipidekirjoitukset.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Mediakasvatuksessa pidämme tärkeänä tällä hetkellä tärkeänä luovan mediaosaamisen ja sisällöntuottamisen taitoja. Kehitteillä on koulujen käyttöön sopiva mediajulkaisupalvelu(ejuttu.fi-hanke). Tärkeitä ovat myös sosiaalisen mediaosaamisen ja -vuorovaikutuksen taidot sekä opettajien täydennyskoulutuksessa että luokkatyöskentelyssä.

Miten toimintaanne voi osallistua?
Toimintaamme voivat osallistua maksutta Lappeenrannan kaupungin koulujen ja päiväkotien opettajat ja oppilaat. Muiden kuntien opettajille täydennyskoulutus on maksullista. Koulutuksista ja pajoista tiedotetaan Saimaan mediakeskuksen kotisivuilla.


 

Sanomalehtien Liitto

Toimintamme tarkoituksena on tuottaa materiaalia ja tutkimustietoa liiton jäsenlehtien käyttöön, julkaista sanomalehden opetuskäyttöä edistäviä aineistoja kaikille kouluasteille sekä kannustaa nuoria sanomalehtien lukemiseen. Sanomalehtien Liitto organisoi myös useita valtakunnallisia tapahtumia, joista tunnetuin on jokavuotinen Sanomalehtiviikko.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?

Kaikki pedagogiset aineistomme antavat työkaluja mediatekstien tulkitsemiseen. Lisäksi kannustamme lapsia  ja nuoria mediatekstien toteuttamiseen ja niiden sisältöjen analysoimiseen. Näemme toimintamme yhtenä keskeisenä tavoitteena mediakasvatuksen merkityksen korostamisen suomalaisissa kouluissa.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Pedagogisten aineistojen tulisi olla sisältö-, ei välinelähtöisiä ja niiden tulisi puhutella ja innostaa lapsia ja nuoria. Mediakasvatuksen osuutta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, erityisesti OPS:ien osalta, tulisi lisätä. Näemme tärkeänä myös mediakasvatuksen kentällä toimivien yhteistyön kehittämisen.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Ihan kaikki! Onneksi medialukutaitoa voi kehittää koko eliniän.


 

Suomen kirjastoseura

Kirjastojen mediakasvatustoiminnan tavoitteena on paitsi tavoittaa lapsia, myös luoda uusia toimintatapoja kirjastotyöhön. Erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevät kirjastoammattilaiset tarvitsevat uudenlaisia taitoja arkityössään. Mediakasvatuksen suunta erityisesti lasten kanssa on yhä toiminnallisempaa. Nykylapset ovat tottuneet käyttämään eri medioita ja olemaan aktiivisia käyttäjiä verkkomaailmassa. Kirjastojen rooli kirjojen tarjoajana ei ole muuttunut, mutta kirjojen ohelle on tullut uusia medioita, joiden käyttöön ja hallintaan kirjastot voivat olla tarjoamassa osaamistaan. Kirjastojen mediakasvatushankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on ollut saada kirjastoihin oman alan mediakasvatuksen asiantuntijoita ja kouluttajia. Näitä aluekouluttajia on tällä hetkellä parikymmentä ja he ovat osallistuneet omien alueidensa koulutussuunnitteluun ja käytännön toteutuksiin. Kouluttajia on ympäri Suomen ja jokaiselta maakuntakirjastoalueelta löytyy vähintään yksi kouluttaja.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Kirjastoissa järjestetään erilaisia tilaisuuksia, joissa sisältöinä ovat mediakasvatuksen eri osa-alueet ja – teemat. On järjestetty muun muassa peli-iltoja, tekijänoikeustilaisuuksia, erilaisia lukukampanjoita, sanataideopastusta, kirjavinkkausta, mediakasvatuksen teemaluentoja ja tiedonhallintataitojen opastusta.  Kirjastojen mediakasvatuksen tehtävä, vaikkakin se kyllä huomioidaan, ei ole enää suojella mediaa käyttävää yksilöä erilaisilta vaaroilta, vaan tarjota tietoa medioiden monipuolisesta käytöstä ja kasvattaa mediaälyä, mediarohkeutta ja medianhallintaa. Mediakasvatustoiminnassa myös henkilökunta on huomioitu järjestämällä koulutustilaisuuksia ja tarjoamalla mahdollisuuksia kehittää omaa mediaosaamistaan. Olemme myös tuottaneet mediakasvatukseen liittyvää materiaalia; Kirjastokasvatusta ja mediakasvatusta – toimintasuunnitelma kirjaston ja koulun yhteistyöhön, Mediakasvatus kirjastossa-kirjan (2009) sekä yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa Mediametkaa osa 5 – Kirjasto kohtaa mediakulttuurin. Kirjan tehtäväosiot löytyvät myös verkosta.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Tärkeää on tavoittaa lapset, mutta myös yhteistyö koulujen kanssa on yhä tärkeämpää. Koulujen kautta pystymme tavoittamaan myös vanhempia, joille voimme markkinoida palvelujamme mutta myös tarjota mediakasvatukseen liittyviä opastuksia. Vanhemmat ovatkin yksi tärkeä kohderyhmä, joka kirjastojenkin pitäisi mediakasvatuksen merkeissä tavoittaa. Mediakasvattaa voi monella tavalla, mutta kirjastojen kannalta on mielekästä lähestyä sitä lukutaitojen näkökulmasta. Mitä enemmän lukutaidoilta vaaditaan, sitä tärkeämpää on oppia hyvä peruslukutaito. Lukemaan oppimisen, lukutaidon kehittymisen ja monipuolisen lukuharrastuksen tukeminen on aina kuulunut kirjastojen tehtäviin.

Miten toimintaanne voi osallistua?

Kirjasto on hyvä yhteistyökumppani kenelle tahansa, sillä asiakaskunta muodostuu kaikenikäisistä ja verkosto on koko Suomen kattava. Kirjaston kanssa voi järjestää yhteistyössä koulutuksia, tuottaa materiaalia tai vaikkapa tilata mediakasvatukseen perehtyneen kouluttajan. Opettajat voivat hyödyntää tuottamiamme verkkopalveluita omassa opetuksessaan. Olemme tarjonneet myös kirjastojen kautta kouluille pakettia, jossa esittelemme edellämainittuja palveluita, ja johon kuuluu myös mediakasvatuksellinen tuokio.


 

Suomen Kustannusyhdistys / Suomen Kirjasäätiö

Suomen Kustannusyhdistys on suomalaisten kirjankustantajien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on tukea jäseniään kehittämällä kustannusalan toimintaedellytyksiä. Aatteellisena järjestönä se edistää kirjallisuuden levitystä, lukemisharrastusta sekä sananvapautta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valvoo jäsentensä tekijänoikeudellisia etuja, edustaa keskusjärjestönä jäsenkuntaansa kotimaassa ja ulkomailla sekä kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistys pitää yhteyttä viranomaisiin, alan eri järjestöihin, yhteisöihin ja muihin sidosryhmiin, harjoittaa tiedotustoimintaa, tukee tutkimustyötä sekä antaa lausuntoja ja tekee esityksiä valtiovallalle. Se valvoo sananvapauden toteutumista sekä järjestää lukemista ja kirjallisuutta edistäviä tapahtumia ja kampanjoita.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Luetko sinä? -kampanjassa Sanomalehtien Liitto ja Kustannusyhdistys haluavat innostaa kasiluokkalaisia tutustumaan kirjallisuuteen ja sanomalehteen hauskalla ja haastavalla tavalla.

Minkälaisia asioita pidätte mediakasvatuksessa tärkeinä juuri nyt?
Kirjan aseman säilyttäminen vahvana mediakentässä.


 

Suomen Vanhempainliitto ry

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto edistää vanhempien ja päiväkoti-/ kouluyhteisöjen välistä sekä vanhempien keskinäistä yhteistyötä. Liitto tuo esille vanhempien näkökulman opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Liitto yhdistää vanhempien voimavarat hyvän oppimis- ja kasvuympäristön rakentamiseksi lapsille ja nuorille sekä vaikuttaa asiantuntijajärjestönä kansalaismielipiteeseen ja päättäjiin. Vanhempainliitto neuvoo jäsenistöään yhdistystoiminnassa, välittää toimintavinkkejä ja ideoita, tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä tuottaa toimintaan liittyvää aineistoa. Liitto julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Vanhempain Sanomat-lehteä, sekä uutiskirjettä.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Media on merkittävä osa lapsen ja perheiden arkea. Lapsi viettää median parissa paljon aikaa, tapaa monenlaisten kanavien kautta ystäviään ja tuottaa itse materiaalia. Mediaa voi hyödyntää monessa, mutta sen runsas läsnäolo arjessamme asettaa myös haasteita kasvattajalle. Kuten kaikilla kasvatuksen osa-alueilla, aikuinen on vastuussa myös lasten mediakasvatuksesta.
Suomen Vanhempainliitto on mukana Liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa Lasten ja nuorten mediafoorumissa, jonka tavoitteena on vähentää median ja internetin haitallisista sisällöistä lapsille ja nuorille aiheutuvia riskejä ja haittoja. Liitto osallistuu myös Mediataitoviikko-hankkeeseen. Suomen Vanhempainliitto, MLL ja Mediakasvatuskeskus Metka ry ovat myös toteuttaneet yhdessä Mainiot Mediaperheet –hanketta, jonka tavoitteena oli lisätä vanhempien ja ammattikasvattajien mediakasvatusvalmiuksia sekä auttaa löytämään ja hyödyntämään kotien, päiväkotien ja alakoulujen mediakasvatuksen tueksi julkaistuja aineistoja. Verkkosivujen Lapset, nuoret ja media –teeman alla tarjoamme aineistoja ja linkkejä avuksi  tutkimusretkelle mediamaailmaan.

Minkälaisia asioita pidätte mediakasvatuksessa tärkeinä juuri nyt?
Vanhempainliitto pitää tärkeänä vanhempien mediakasvatustietoisuuden lisäämistä.  On tärkeää, että aikuiset antavat aikaansa ja paneutuvat lastensa median käyttöön. Aikuisilla on vastuu median kohtuullisesta käytöstä.

Miten toimintaanne voi osallistua?

Suomen Vanhempainliiton toiminnasta löytyy lisätietoa verkkosivuilta. Suomen Vanhempainliiton tuottamat aineistot, Vanhempien Sanomat ja sähköinen jäsenkirje ovat maksuttomia ja kenen tahansa tilattavissa. Aineistot löytyvät kätevästi verkkosivujen aineistopankista.


 

Vantaan kaupungin nuorisopalvelut

Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten elinoloja ja luoda edellytyksiä kansalaistoiminnalle: tukea nuorten kasvua, terveitä elämäntapamalleja ja hyviä käytöstapoja, kehittää vantaalaista kasvuympäristöä avoimeksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi, nuorisopoliittisin keinoin huolehtia siitä, että Vantaan nuorilla on monipuoliset palvelut sekä oppimis- ja harrastusmahdollisuudet osana pääkaupunkiseutua, kehittää nuorisopalvelujen toimintoja vuorovaikutuksessa toimijoiden, nuorten, perheiden, koulujen ja järjestöjen kanssa ja tukea nuorten kansalaistoimintaa uusia avustusmuotoja ja osallisuusmahdollisuuksia kehittämällä.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Vantaan nuorisopalveluissa toiminta on vielä aika alkutekijöissään. Tiedostetaan, että tarvetta on, mutta toimintaa ei ole koottu tai määritelty sen kummemmin. Mediakasvatusta tehdään leffoja katselemalla, pelaamalla konsoli- ja lautapelejä, internetin, tv-sarjojen ja kuvien/kuvakorttien avulla. Joskus takavuosina oli erillinen hanke ja nuorten toimitus sekä kahvila.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä kehityskohteina mediakasvatuksessa juuri nyt?
Ensijaisesti näen tärkeänä sen, että työtä pitäisi tehdä yhdessä muiden kanssa kuten kirjasto- ja kulttuuripuolen ihmisten kanssa. Työntekijöillä tulisi olla hyvä välineet ja osaamista mediakasvatuksen tekemiseen.


 

Videootit ry

Videootit on media- ja taidekasvatukseen keskittynyt järjestö, jonka toimialana on käytännönläheinen kouluttaminen median tekemiseen. Joka vuosi toiminnan keskiössä on uusi asia, jonka ympärille tuotetaan myös oppimateriaalia. Vuonna 2014 Videoottien työpajassa juhlitaan 100-vuotiasta animaatiota.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Videootit järjestää työpajoja ympäri Suomea tarjoten koulutusta sekä lapsille, nuorille että heidän kanssaan toimiville työntekijöille. Järjestö tuo mukanaan tarvittavan laitteiston. Koulutuksen pituus ja sisältö vaihtelevat tarpeen mukaan. Järjestö toimii myös erilaisten taideprojektien parissa.


 

Yleisradio: Oppiminen

Mediakasvatus on osa YLE:n oppimista. Olemme  muun muassa useana vuonna organisoineet kouluissa kiertävän Mediabussin, joka antaa mediakasvatusta koululaisille. Yksi uusista hankkeista on Ylen Uutisluokka. Yle Uutisluokassa nuoret ryhtyvät uutistoimittajiksi Ylen journalistien auttaessa uutiskummeina.

Mediakasvatuksessa tärkeää juuri nyt on tasapuolisten mahdollisuuksien luominen. Jako aktiivisiin ja passiivisiin mediankäyttäjiin on ehkäistävä.

Toimintaamme voi osallistua käyttämällä YLE:n palveluja.


 

Äidinkielen opettajain liitto

Äidinkielen opettajain liitto on pedagoginen opettajajärjestö, jonka tehtävänä on toimia äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien yhteistyö-, tiedotus ja täydennyskoulutuselimenä. Julkaisemme omaa lehteä ja vuosikirjaa. Lisäksi tuotamme opetusmateriaalia liiton omistaman Laatusana Oy:n kustantamana.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?

Mediakasvatus on yksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen osa-alueista. Aihe on jatkuvasti esillä koulutustilaisuuksissamme, olemme myös julkaisseet mediakasvatukseen liittyvää opetusmateriaalia. Edellinen mediakasvatukseen liittyvä vuosikirjamme julkaistiin vuonna 2007.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?

Kun peruskoulun opetussuunnitelma uudistuvat, mediakasvatuksen asemaa tullaan varmasti pohtimaan myös ÄOL:ssä. Mediamaailman suuret ja nopeat muutokset vaativat jatkuvaa tietojen päivittämistä opettajilta.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Kaikki koululaiset ja opiskelijat tarvitsevat tietoa mediasta, sen toiminnasta ja lainalaisuuksista. Ilman mediataitoja ei taida tämän päivän yhteiskunnassa selvitä lainkaan.