Vällkommen till Sällskapet för Mediafostrans hemsida!

Sällskapet för Mediefostran  för fram forskning och god praxis inom mediekunskap i hela Finland och fungerar på två språk, finska och svenska. Sällskapet grundades år 2005 i Jyväskylä och kontoret ligger i Helsingfors.

Sällskapet för Mediefostran förenar hundratals aktörer med ett intresse för mediekunskap genom medlems- och informationsverksamhet. Sällskapet har drygt 50 kollektivmedlemmar som består av bland annat medborgarorganisationer, ungdomsföreningar, presshus, samt olika medie-  och kulturcenter. Personregistret består av individer i väldigt olika roller - både pedagoger, journalister, forskare, filmmakare och många andra slags aktörer.

Nätportalen Mediekunskap.fi upprätthålls av Sällskapet för Mediefostran. Nätportalen är en interaktiv, öppen sajt för pedagoger, lärare, aktörer inom mediabranschen, samt för andra som är intresserade av och vill ha information om medie- och informationskunnighet. Nätportalen finansieras av undervisningsministeriet och fungerar på tre språk – svenska, finska och engelska.

EVENEMANG VÅREN 2014 

EVENEMANG HÖSTEN 2014

Se kalendern för mera aktuella evenemang

 

SÄLLSKAPET FÖR MEDIEFOSTRAN ÄR MED I