Seuran historiaa

Mediakasvatusseura r.y., Sällskapet for Mediefostran f.r. perustettiin 10.8.2005 Jyväskylän yliopistossa pidetyssä kokouksessa edistämään alan monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Varsinainen ensimmäinen työntekijä seuraan palkattiin vuonna 2007 ja vuotta myöhemmin toinen, ruotsinkielinen koordinaattori. Seuralla on myös ollut hanketyöntekijöitä ja useita harjoittelijoita vuosien aikana. Mediakasvatusseuran toimisto on sijainnut alusta alkaen Helsingissä.

Seuralle on vuodesta 2007 myönnetty erityisavustuksia, joiden turvin toimintaa on kehitetty. Vuonna 2013 seuralle myönnettiin vuosiavustus, jonka myötä Mediakasvatusseura sai nuorisotyötä edistävän valtakunnallisen järjestön statuksen. Seura on vuosien aikana järjestänyt kymmeniä kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia yhteistyössä yhteisöjäsenien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Seura on myös julkaissut useita teoksia, raportteja ja katsauksia. Mediakasvatusseura monitoroi jatkuvasti sekä kotimaista, että kansainvälistä mediakasvatuskenttää ja on toiminut alusta alkaen mediakasvatuksen tiedotuskanavana kaikille kansalaisille. Tarkemmat toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat löydät tästä.

Puheenjohtajat

  1. dosentti Sirkku Kotilainen, Jyväskylän/Turun yliopisto (2006-2008)
  2. tohtori Sara Sintonen, Helsingin yliopisto (2008)
  3. tutkijatohtori Reijo Kupiainen, Tampereen yliopisto (2009-2010)
  4. kasvatustieteiden tohtori Ritva-Sini Merilampi (2011-2012)
  5. kasvatustieteiden tohtori Olli Vesterinen (2013-2014)
  6. valtiotieteen lisensiaatti Tiina Salmio (2015-)

Takaisin.