Yhteisöjäsenet


Mediakasvatusseura organisoi vuosittain messutapahtumia, mm. Educa-messujen
Mediakasvatuksen tori on jo käsite, ja yksi osoitus yhteisöjäsenten kanssa toteutettavasta
työstä.
(Kuva: Sami Heiskanen)

Tärkeä osa Mediakasvatusseuraa ovat yhteisöjäsenet. Yhteisöjäsenet voivat toimia tiiviisti seuran rinnalla ja ottaa osaa hankkeisiin ja tapahtumiin. Yhteisöjäsenten edustajia on myös mukana yhdistyksen hallituksessa.

Yhteisöjäsenten kanssa:

 • tuotetaan yhteisiä tapahtumia
 • julkaistaan esim. yhteisesitteitä
 • tehdään yhteisiä kannanottoja mediakasvatuksen edistämiseksi
 • keskustellaan ja neuvotellaan mediakasvatuksen edistämisestä
 • levitetään tietoa mediakasvatuksesta.

Yhteisöjäsenen jäsenmaksu on vähintään 100 euroa. Yhteisöjäsen voi tukea yhdistystä myös suuremmalla summalla. Maksu kattaa yhteisöjäsenen yhteyshenkilön jäsenmaksun.

Liity yhteisöjäseneksi tästä!

 

YHTEISÖJÄSENET (2013)

 1. Aikakausmedia
 2. Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry
 3. Axxell City
 4. AV-arkki
 5. Curly ry
 6. DocPoint ry
 7. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 8. Haapaveden opisto
 9. Hyvinkään nuorisopalvelut
 10. Ilmaisupäiväkoti Illusia oy
 11. IPR University Center
 12. Jyväskylän ammattiopisto, Hyvinvointi ja kulttuuri, av-viestintä
 13. Kansallinen audiovisuaalinen insituutti KAVI
 14. Kansanvalistusseura
 15. Kainuun Sanomat
 16. Kehittämiskeskus Opinkirjo
 17. Koulukino-Skolbio ry
 18. Kuluttajavirasto
 19. Kulttuuritalo Valve - Valveen elokuvakoulu
 20. Kuvataideopettajat ry., Bildkonstlärarna rf.
 21. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus
 22. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX
 23. Lukukeskus
 24. M&M Viihdepalvelu/Elokuvalisenssi
 25. Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 26. Mediakasvatuskeskus Metka ry
 27. Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry
 28. Nuorten Akatemia
 29. Otavan opisto
 30. Oulun Elokuvakeskus ry
 31. Pelastakaa Lapset ry
 32. Plan Suomi Säätiö
 33. PTK - poikien ja tyttöjen keskus
 34. Päivälehden museo
 35. Saimaan mediakeskus
 36. Sanomalehtien Liitto
 37. Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry
 38. SPECIA - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry
 39. Stadi.TV
 40. Suomen elokuvakontakti ry
 41. Suomen kirjastoseura
 42. Suomen Kustannusyhdistys/Suomen Kirjasäätiö
 43. Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK)
 44. Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry
 45. Suomen Vanhempainliitto
 46. Taide- ja toimintatalo Vimma / MediaVimma
 47. TIEKE - Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus
 48. Valoaurinko
 49. Vantaan nuorisopalvelut/Korso-Koivukylän palvelualue
 50. Videootit
 51. Viestinnän Keskusliitto
 52. Viestintäkasvatuksen seura
 53. Verke (Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus)
 54. Yleisradio: Oppiminen
 55. Äidinkielen Opettajain Liitto ry

YHTEISÖJÄSENESITTELYT

Aikakausmedia
Aikakausmedian Aikakauslehti opinnoissa -toiminta tukee lasten ja nuorten medialukutaidon kehittämistä sekä myönteistä suhtautumista aikakauslehtiin. Järjestämme vuosittain mm. Koulujen Aikakauslehtiviikon, tuotamme mediakasvatuksellisia oppimateriaaleja,  ja tarjoamme verkkosivuillamme monipuolista materiaalia ja ilmaisia verkko-ohjelmia opetuksen tueksi. Lisäksi myönnämme Vuoden Mediakasvattaja -palkinnon mediakasvatuksessa ansioituneelle opettajalle.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?

Mediakasvatustyö, jota teemme on kaksisuuntaista: toisaalta kannustamme kasvatusalan toimijoita hyödyntämään aikakauslehtiä opetuksessa, toisaalta välitämme aikakauslehtikustantajille tietoa opetusalasta ja tuemme heidän mediakasvatustyötään.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Eräs tärkeä asia on panostaa tulevaisuuden kasvattajien mediakasvatusosaamiseen. Opettajien, varhaiskasvattajien ja nuorisotyöntekijöiden koulutukseen tulisi sisällyttää enemmän mediakasvatusopintoja. Toinen ajankohtainen asia on media-alan toimijoiden rooli mediakasvattajina. Mikä tuo rooli voisi olla? On tärkeää, että myös eri medioiden edustajat kantavat mediakasvatuksellista vastuuta.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Kaikki ihmiset. Myös me mediakasvattajat!

 


Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry
Tuotos ry
on av- ja elokuvatuottajien tekijänoikeusyhdistys. Hallinnoimme ja valvomme av-tuottajien oikeuksia. Edustamme yli 400 Suomessa toimivaa tuotantoyhtiötä. Jäsenjärjestöjämme ovat Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto ry ja Musiikkituottajat – IFPI Finland ry.

Tehtäviimme kuuluu sopia tuottajien puolesta av-tallenteiden käytöstä silloin, jos tallennekohtainen sopiminen on hankalaa. Neuvottelemme teosten käyttöehdot, keräämme korvaukset ja tilitämme ne tuottajille.  Sovimme tuottajien puolesta muun muassa av-teosten opetuskäytöstä. Tv-ohjelmien käytöstä olemme sopineet Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa koulujen puolesta. Elokuvien esittämiseen koulussa tarvitaan kuitenkin aina lupa. Meiltä koulut voivat hankkia opetuskäyttölupia kotimaisten elokuvien katsomista varten. Tarjoamme myös neuvontaa av-aineistojen käyttäjille ja tuottajille.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Helpotamme elokuvien käyttöä opetuksessa tarjoamalla kouluille kotimaisten elokuvien opetuskäyttölupaa. Kannustamme opettajia keskustelemaan elokuvista oppilaiden kanssa. Audiovisuaalisiin aineistoihin liittyvissä tekijänoikeuskysymyksissä neuvominen on myös osa mediakasvatuksellista rooliamme.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?

Keskustelevuus: tulkinta, konteksti ja rivien välistä lukeminen on mediatuotteiden käsittelyssä a ja o.
Ajattelun avautuminen: se, että nuorten nettikäyttäytymistä ja monimediallisuutta pyrittäisiin ymmärtämään uudenlaisena mediankäyttötapana ja mahdollisuutena eikä ongelmana.
Lähdekriittisyys: internetin sisältöjä selaillessa on koko ajan vaikeampaa erottaa totta tarusta - oli kyse sitten uutisesta tai mukadokumenttielokuvasta.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Me kaikki tarvitsemme sitä. Mediamaailman muuttuessa ja pirstaloituessa ei perinteinen medianlukutaito riitä - on opittava erottamaan esimerkiksi mielipide lähteeseen pohjaavasta uutisesta ja pystyttävä kanavoimaan lyhytkestoisten ja nopeasti vaihtuvien viestien maailmassa.

 


AV-arkki
AV-arkki
on suomalaisen mediataiteen levityskeskus, jonka toiminnan tarkoituksena on levittää ja promotoida jäsentensä mediataidetta. AV-arkki pyrkii edistämään mediataiteen ja -kulttuurin asemaa yleisesti.

AV-arkin päätehtävä on levittää suomalaista mediataidetta ja kokeellista elokuvaa erityisesti kansainvälisille festivaaleille, tapahtumiin, museoihin, gallerioihin ja oppilaitoksiin. Yhdistys tarjoaa tapahtumiin yksittäisten taiteilijoiden teoksia, kuratoituja kokonaisuuksia sekä asiantuntemusta yhteistyöprojekteihin. AV-arkki toimii levitysarkistona, joka on avoinna kuraattoreille, tutkijoille, opettajille, kriitikoille ja taiteilijoille – kaikille mediataiteesta kiinnostuneille.

 


Curly ry
Curly ry on vuonna 1998 perustettu mediakasvatuksellinen nuorisoyhdistys, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa median keinoin. Curly ry on Aikakausmedian ja Mediakasvatusseura ry:n jäsen.

Curly ry järjestää mediaan liittyvää harrastustoimintaa 13-20 –vuotiaille nuorille. Yhdistys julkaisee mm. neljä kertaa vuodessa ilmestyvää nuorten lehteä Curlyä, jonka sisällöstä vastaavat nuoret itse. Lehden tekemiseen osallistuvat sekä viikottain lehtiryhmässä kokoontuvat nuoret että lehden etäkirjoittajat eri puolilta Suomea. Curly-lehteä voi lukea yhdistyksen verkkosivuilta.

Curly ry järjestää myös videopajatoimintaa ja järjestää mediaan liittyviä kursseja sekä medialeirejä. Toiminnan periaatteena on kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan. Nuorten oma ääni halutaan saada kuulumaan. Videopajoihin ja medialeireille osallistuneiden nuorten tekemiä videoita on esillä yhdistyksen kotisivuilla.

Lisäksi Curlyn toiminnassa harjoitellaan muitakin mediataitoja, kuten esimerkiksi valokuvaamista, internetin käyttöä ja ilmaisutaitoja. Pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret voivat tulla mukaan mediaryhmiimme ja muualla päin Suomea asuvat nuoret voivat toimia ns. etätoimittajina. Curly Median päätoimittaja pitää nuoriin yhteyttä sähköpostitse ja/tai Facebookin välityksellä. Jos haluat mukaan toimintaan, tai lisätietoja ota yhteyttä toiminnanjohtajaan tai päätoimittajaan.

 


Ilmaisupäiväkoti Illusia Oy
Ilmaisupäiväkoti Illusia Oy
on Vantaalla toimiva yksityinen päiväkoti. Illusian toiminnan punaisena lankana kulkee ilmaisullisuus kaikessa monimuotoisuudessaan: Illusiassa tutkitaan ja opitaan elämää kokeilemalla, tekemällä, pohdiskelemalla, keskustelemalla ja leikkimällä luovuuden eri ilmenemismuotoja hyödyntäen.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Illusiassa on tiedostettu, että lapset elävät mediakulttuurissa ja heille pyritään antamaan valmiuksia tuottaa ja käyttää mediaa turvallisesti, luovasti ja omaa elämää rikastavasti. Media on valjastettu yhdeksi varhaiskasvatuksen ja luovuuden ”työkaluksi” ja siihen pyritän pureutumaan oman tekemisen kautta. Mediakasvatus kutoutuu muuhun varhaiskasvatukseen eikä ole itseisarvo, vaan osa kulttuuriamme.

Illusiassa käytetään mediavälineitä myös yhteistyökanavana vanhempien kanssa. Lähetämme päivittäin vanhemmille valokuvia ja kuulumisia sähköpostitse pyrkien lisäämään heidän osallisuuttaan lastensa elämään päiväkodissa. Lisäksi koostamme vuosittain jokaiselle lapselle oman digitaalisen kasvunkansion, jonka avulla pyrimme tekemään näkyväksi lapsen elämää ja oppimista pitkällä tähtäimellä.

Miten toimintaanne voi osallistua?
Illusiassa on n. 54  kokopäiväpaikkaa 1-7 –vuotiaille lapsille. Tarjoamme myös maksutonta, kunnan ostamaa esiopetusta. Illusian paikat ovat varsin haluttuja, joten päivähoitohakemus kannattaa jättää heti kun mahdollista.

 


IPR University Center
IPR University Center
on neljän yliopiston yhteinen erillislaitos: Hankenin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston. Hallinnollisesti se on Hankenin yhteydessä. IPR University Centerin tehtävänä on edistää immateriaalioikeuksien tutkimusta, koulutusta ja tiedonjakoa.

Vuodesta 2010 instituutilla on ollut käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Operight-hanke, jonka pyrkimyksenä on vahvistaa opettajien tuntemusta työhönsä liittyvissä tekijänoikeusasioissa.

 


Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
(KAVI) säilyttää kotimaista elokuva-, televisio- ja radiokulttuuria. KAVI on opetusministeriön alainen valtion laitos, jonka toiminta perustuu lainsäädäntöön. KAVI:n ensisijainen tarkoitus on kotimaisen audiovisuaalisen kulttuuriperinnön pelastaminen ja säilyttäminen jälkipolville.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?

KAVI järjestää kouluille ja oppilaitoksille suunniteltuja elokuvanäytöksiä. Yhteistyössä eri mediakasvatustoimijoiden kanssa KAVI järjestää näytöksiin liittyen oppimateriaaleja ja työpajoja.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Mediakasvatuksessa on tällä hetkenä trendinä mediakriittisen ja monipuolisesti mediataitavan kuluttajan kasvattaminen. Se ei onnistu ilman audiovisuaalisen kulttuurin ja historian avaamista.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?

Kaikki. KAVIn mediakasvatuksen painopisteessä ovat kuitenkin tällä hetkellä lapset ja nuoret.

 


Kuluttajavirasto
Kuluttajavirastontehtävänä on edistää kuluttajamarkkinoiden toimivuutta. Keinoina ovat valvonta, vaikuttaminen ja viestintä.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Yksi tehtävistämme on edistää koulujen kuluttajakasvatusta, jonka toinen avainteema on media- ja teknologialukutaito. Verkkosivuillamme on sekä suoraan mediakasvatukseen liittyvää oppimateriaalia että runsaasti muuta aineistoa, joita opettajat voivat hyödyntää opetuksessa.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Pidämme tärkeänä sitä, että kaikki kuluttajat – eivät ainoastaan koululaiset ja opiskelijat – ovat tietoisia kaupallisesta vaikuttamisesta ja uusista markkinointikeinoista. Heidän on myös osattava toimia median kuluttajina ja huolehtia median käyttöön liittyvistä sopimuksista. Kaiken uuden oppimisen pohjalla on kuitenkin oltava tieto omista oikeuksista ja vastuista.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Kaikki, koska teknologia ja vaikuttamisen muodot kehittyvät koko ajan. Painotus riippuu tietysti kuluttajan lähtötasosta. Lapset esimerkiksi voivat olla kiinnostuneempia ja teknisesti taitavampia kuin vanhempansa, mutta elämänkokemuksen vähäisyydestä johtuen myös alttiimpia riskeille.

 


Kulttuuritalo Valve - Valveen elokuvakoulu
Valveen elokuvakouluon monipuolinen elokuvakasvatuksen toimija. Toimintaa on sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Elokuvakoulu järjestää kerhoja, kursseja ja työpajoja sekä vuosittaisen mediakasvatusseminaarin ja Oskari-gaalan, missä palkitaan lasten tekemiä elokuvia. Lisäksi elokuvakoulun tehtäviin kuuluu kehittää uusia liikkuvaa kuvaa ja elokuvaa hyödyntäviä opetusmenetelmiä sekä valmistaa oppimateriaalia. Suosituimmat elokuvakoulun kehittämät menetelmät ovat Taikalamppu, Videopensseli ja Hittivideo. Keskeisenä osana toiminnassa ovat perusasteen koulujen työpajat, joihin osallistuu noin 1 000 lasta vuodessa. Lisäksi elokuvakoululla on omat viikoittaiset harrasteryhmät, joissa on noin 80 harrastajaa aina seitsenvuotiaista aikuisiin saakka. Oman lisänsä elokuvakoulun toimintaan tuovat opettajien täydennyskouluttaminen sekä yhteistyöprojektit eri yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Toimintaa on eniten paikallisesti, mutta myös alueellisesti ja valtakunnallisesti. Vuoden aikana elokuvakoulun toimintaan osallistuu yli 5 000 kävijää ja käyntikertoja on noin 8 000. Vuosittain työpajoissa syntyy noin 200 elokuvaa. Valmistuneita elokuvia on esitetty kotimaan festivaalien lisäksi mm. Unkarissa, Norjassa, USA:ssa ja Etelä-Koreassa.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Valveen elokuvakoulu keskittyy toiminnassaan elokuvaan ja liikkuvaan kuvaan. Elokuvakoulun toiminnassa lapset voivat perehtyä elokuvakulttuuriin monipuolisesti elokuvia katsomalla ja niitä itse tekemällä. Elokuvakoulu kehittää erilaisia liikkuvan kuvan menetelmiä ja oppimateriaaleja, jotka auttavat mediakasvatuksen integroimista kouluopetukseen. Tavoitteena on, että elokuvaa käytetään kouluopetuksessa sekä opetuksen kohteena että opetuksen välineenä.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?

Mediakasvatuksen vakiinnuttaminen koulujen arkeen. Henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Omien ajatusten ilmaiseminen, kommunikointi ja vaikuttaminen. Nuorille tarvittaisiin lisää mahdollisuuksia osallistua viestien tuottajana.

Miten toimintaanne voi osallistua?
Valveen elokuvakoulu järjestää lasten ja nuorten työpajoja sekä elokuvakasvatuksen täydennyskoulutusta koko maassa. Elokuvakoulu tekee yhteistyötä erilaisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa, jolloin sisältö suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Viikoittaisiin harrasteryhmiin voi osallistua 7-18 -vuotiaat sekä lasten vanhemmat. Kerhojen ja klubien uudet paikat ovat jaossa keväisin ja syksyisin. Kesäisin toiminnan täyttävät suositut kesäleirit ja -kurssit. Elokuvakoulun videopajalla alle 18-vuotiaat voivat editoida ja tehdä omia elokuviaan täysin ilmaiseksi. Täysi-ikäiset saavat asiantuntevan opastuksen ja editointivälineet käyttöönsä pientä maksua vastaan. Lisätietoa löytyy Valveen elokuvakoulun kotisivulta.

 


Kuvataideopettajat ry
Kuvataideopettajat ry
on eri kouluasteilla kuvataideopettajina toimivien opettajien yhteisö. Yhdistyksen tehtävänä on tarjota jäsenilleen tietoja ja taitoja, mahdollisuuksia verkottua ja jakaa omia kokemuksia opettajuuden näkökulmasta. Yhdistys toimii myös välittäjänä opettajien ja laajan visuaalisen kultturin kentän välillä.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Opettajayhteisön näkökulmasta mediakasvatuksessa keskiössä on ammattiaan harjoittava opettaja. Kuvataiteessa opettaja on oikeastaan tärkein opetusvälineensä: opettajan omat tiedot ja taidot heijastuvat suoraan opetukseen, sen sisältöön, laatuun, monipuolisuuteen, ajankohtaisuuteen jne. Siis välillisesti suoraan siihen, minkälaista mediakasvatusta oppilaat ja opiskelijat eri kouluissa saavat, peruskoulusta lukioon, kuvataidekouluista toiselle asteelle.

Minkälaisia asiota pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Median visuaalisuutta, tai kuvallisuutta, voi opettaa vain opettaja, joka ymmmärtää ja osaa kuvan - tätä mediakasvattajien kompetenssia pitäisi vahvistaa. Liian usein mediakasvatus on pelkkää tekniikkaa tai kuvasta tuotettua tekstiä. Monen mielikuva kuvataiteesta oppiaineena on järkyttävän vanhanaikainen: piirtämistä ja askartelua, vesiväreja ja savitöitä. Kyllä niitäkin, mutta myös paljon muuta - myös media koko sen kirjona. Oppilas oppii parhaiten tekemällä itse, opettelemalla ja analysoimalla samalla kuvan, elävän tai pysähtyneen, lainalaisuuksia. Monelle ainoa paikka visuaaliseen mediakasvatukseen on peruskoulun kuvataideopetus.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Opettajayhdistyksen näkökulmasta mediakasvatusta tarvitsisivat koulujen kaikkien aineiden opettajat kaikilla asteilla - vaikka koulu kerrallaan. Opettajan pätevyys peilautuu suoraan opetuksen laatuun, mediakasvatuksessa kykyyn nähdä sen moniulotteisuus ja mahdollisuudet ylittää oppiainerajoja.

 


M & M Viihdepalvelu Oy / Elokuvalisenssi
M & M Viihdepalvelu Oyon toiminut elokuvayhtiöiden julkisten esitysoikeuksien edustajana vuodesta 1990. Elokuvalisenssi- yleislupa antaa yrityksille ja yhteisöille oikeuden esittää kotikäyttöön tarkoitettuja DVD- ja Blue Ray-levyjä toiminnassaan julkisesti koko vuoden ajan. Lupa kattaa tuhansia elokuvia Hollywoodin tärkeimmiltä elokuvatuottajilta ja Eurooppalaisten sekä Pohjoismaalaisten elokuvien maahantuojilta. Kauttamme on lisäksi saatavilla Elokuvakohtaisia esityslupia, jotka nimensä mukaisesti soveltuvat yksittäisten elokuvien julkiseen esittämiseen.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Mediakasvatusseuran jäsenenä pyrimme tuomaan mediakasvatusta esille yhä enemmän. Teemme lisäksi yhteistyötä eri mediakasvatukseen liittyvien yhteisöjen kanssa mm. messuilla tapahtuvien yhteisesiintymisten, sekä kouluille suunnattujen projektien muodossa.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Mediakasvatuksen ja siihen liittyvän julkisen esittämisen lisääntyessä jatkuvasti tulisi huomioida tekijänoikeudet sekä asian helppo ratkaisu mm. vuosilisenssin keinoin.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Mediakasvatus on lasten ja nuorten etuoikeus.

 


Mediakasvatuskeskus Metka ry
Metkaon mediakasvatukseen erikoistunut järjestö. Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti liikkuvan kuvan osalta. Toimimme lasten ja nuorten parissa sekä heidän parissaan työskentelevien opettajien, kasvattajien, kirjastotyöntekijöiden ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Haluamme nostaa esiin lasten ja nuorten itse tekemää kulttuuria ja omaa mediatuottamista.

Minkälaisia asiaota pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Lasten ja nuorten medialukutaidon edistäminen, kriittisen ajattelun kehittäminen, lasten oma mediatuottaminen, lapsen oman ilmaisu ja oman äänen esille tuominen, osallisuus.

Miten toimintaanne voi osallistua?
Järjestämme erilaisia koulutuksia ja seminaareja sekä tuotamme oppimateriaalia. Löydät tarkempaa tietoa kotisivuiltamme.


Otavan opisto
Otavan opisto on tulevaisuuden oppimisen laboratorio. Tutkimme, testaamme ja kehitämme tapoja opettaa ja ennen kaikkea oppia.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Mediakasvatus asuu erilaisissa opiskelijoiden sisältöprojekteissa, joissa opiskelijat tekevät leffoja, musavideoita, promomateriaaleja ja jne. Lisäksi ainakin vuoden 2012 loppuun saakka olemme partnerina Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hankkeessa.

Miten mediakasvatus sisältyy opintoihin koulussanne?
Integroituna ja tekemisen kautta avautuvana.

Minkälaisia asiaota pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Kyllä se on selkeästi verkon vaikutukset elämäämme. Koskaan ennen media ei ole näin suoraan vaikuttanut kulttuuriimme ja tapoihimme toimia. Yhteisölliset mediat ja niiden vaikutus on vasta aluillaan. Ja tämä koskee kaikkia ikäpolvia.

 


Oulun Elokuvakeskus ry
Oulun Elokuvakeskuskuuluu alueellisten elokuvatyöntekijöiden verkostoon. Elokuvakeskuksen toiminta-ajatuksena on edistää elokuvataiteen ja sen historian tuntemusta ja tutkimusta kokonaisvaltaisesti.

Toiminnan näkyvin osa Oulun kaupungissa keskittyy esitystoiminnan puolelle, Studio-teatterissa näytetään elokuvia päivittäin. Lisäksi Elokuvakeskus järjestää erilaisia elokuvaviikkoja, ohjaaja- ja asiantuntijavierailuja sekä seminaareja. Yhdistys toimii myös Kansallisen av-arkiston Oulun esityssarjan vastaavana järjestäjänä. Esitystoimintaan kuuluvat myös päiväkoti- ja koulukinonäytökset. Yksittäisistä tapahtumista mittavin on kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali, joka järjestetään vuosittain marraskuussa. Tapahtuma on lajissaan Pohjois-Euroopan suurimpia.

Muita toiminnan osa-alueita ovat elokuva-alan erityiskirjasto ja –arkisto, jotka ovat Suomen toiseksi suurimmat. Lisäksi Elokuvakeskuksella on pienimuotoista levitys- ja kustannustoimintaa. Elokuvakeskuksen toimisto auttaa kaikissa elokuva-alaan liittyvissä kysymyksissä. Kaikki keskuksen tilat sijaitsevat samassa osoitteessa, kulttuuritalo Valveella.

 


Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset ryon vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Kansainvälinen Save the Children koostuu 29 jäsenmaasta ja toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Pelastakaa Lasten mediakasvatustyö korostaa erityisesti lasten digitaalisia taitojen edistämistä, lasten osallisuutta ja kaikkien lasten äänen esille tuomista. Työ pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Pelastakaa Lapset on kaikkialla maailmassa lasten hyvinvoinnin ja lapsia osallistavien  menetelmien asiantuntija. Myös mediakasvatustyössä lasten hyvinvointi ja osallisuuden lisääminen ovat tärkeitä elementtejä. Suomessa Pelastakaa Lapset on erikoistunut mediakasvatuksessa lasten monipuolisten digitaalisten taitojen edistämiseen. Tarjolla on media- ja nettikasvatusta tukevaa materiaalia lapsille ja kasvattajille, sekä turvalliseen netin ja kännykän käyttöön liittyviä materiaaleja, joissa turvallisuutta tarkastellaan lasten oikeuksien valossa.

Mediakasvatustyössä tehdään laajaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä muiden järjestöjen, viranomaisten, yritysten ja tutkimustahojen kanssa. Pelastakaa Lapset on mukana EU Safer Internet -ohjelmassa ja edistää tietoisuutta turvallisesta netinkäytöstä. Vuosina 2010-2011 Pelastakaa Lapset koordinoi lisäksi kansainvälistä EU Kids Online tutkimusta Suomessa. Kansainvälinen ja kansallinen
vaikuttamistyö mediakasvatukseen liittyvissä kysymyksissä on myös merkittävä ulottuvuus Pelastakaa Lasten mediakasvatustyössä.

 


Saimaan mediakeskus
Saimaan mediakeskus
on Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen ylläpitämä tukipalvelu, jonka tehtävänä on järjestää koulujen ja päiväkotien henkilöstölle tieto- ja viestintätekniikkaan ja mediakasvatukseen liittyviä hankkeita, koulutuksia sekä samoista teemoista oppilaspajoja kouluissa ja päiväkodeissa.  Saimaan mediakeskuksessa työskentelee kolme kouluttajaa sekä harjoittelijoita. Mediakeskus tekee myös yhteistyötä muiden Lappeenrannan alueen mediakasvatustoimijoiden, kuten kaupungin nuorisotoimen ja lastenkulttuurikeskus Metkun kanssa.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Mediakasvatus näkyy toiminnassamme koulutusten sisällöissä sekä toiminnallista mediakasvatusta sisältävissä koulupajoissa. Pajojen teemoja ovat muun muassa oman koulun videouutiset tai verkkolehti, animaatio, erilaiset kuvatarinat ja videomielipidekirjoitukset.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Mediakasvatuksessa pidämme tärkeänä tällä hetkellä tärkeänä luovan mediaosaamisen ja sisällöntuottamisen taitoja. Kehitteillä on koulujen käyttöön sopiva mediajulkaisupalvelu(ejuttu.fi-hanke). Tärkeitä ovat myös sosiaalisen mediaosaamisen ja -vuorovaikutuksen taidot sekä opettajien täydennyskoulutuksessa että luokkatyöskentelyssä.

Miten toimintaanne voi osallistua?
Toimintaamme voivat osallistua maksutta Lappeenrannan kaupungin koulujen ja päiväkotien opettajat ja oppilaat. Muiden kuntien opettajille täydennyskoulutus on maksullista. Koulutuksista ja pajoista tiedotetaan Saimaan mediakeskuksen kotisivuilla.

 


Sanomalehtien Liitto
Toimintamme tarkoituksena on tuottaa materiaalia ja tutkimustietoa liiton jäsenlehtien käyttöön, julkaista sanomalehden opetuskäyttöä edistäviä aineistoja kaikille kouluasteille sekä kannustaa nuoria sanomalehtien lukemiseen. Sanomalehtien Liitto organisoi myös useita valtakunnallisia tapahtumia, joista tunnetuin on jokavuotinen Sanomalehtiviikko.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?

Kaikki pedagogiset aineistomme antavat työkaluja mediatekstien tulkitsemiseen. Lisäksi kannustamme lapsia  ja nuoria mediatekstien toteuttamiseen ja niiden sisältöjen analysoimiseen. Näemme toimintamme yhtenä keskeisenä tavoitteena mediakasvatuksen merkityksen korostamisen suomalaisissa kouluissa.
Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Pedagogisten aineistojen tulisi olla sisältö-, ei välinelähtöisiä ja niiden tulisi puhutella ja innostaa lapsia ja nuoria. Mediakasvatuksen osuutta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, erityisesti OPS:ien osalta, tulisi lisätä. Näemme tärkeänä myös mediakasvatuksen kentällä toimivien yhteistyön kehittämisen.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?

Ihan kaikki! Onneksi medialukutaitoa voi kehittää koko eliniän.

 


Stadi.TV
Stadi.TV
on pääkaupunkiseudulla toimiva epäkaupallinen yhteisötelevisio, jota voi katsella Welhon kaapeliverkossa kanavalla 71 ja internetissä. Stadi.TV:n ohjelmisto koostuu oman toimituksen, kaupungin toimijoiden, riippumattomien yhteisöjen, mediakoulujen ja yksittäisten kaupunkilaisten tekemistä ohjelmista.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Stadi.TV esittää lasten ja nuorten itse tekemiä tv-ohjelmia ja lyhytelokuvia, ja tekee yhteistyötä mediakasvatusta edistävien toimijoiden kanssa.  Vuoden 2011 aikana Stadi.TV toimii mediakummina Porolahden koululla Yhteisöllinen koulu -hankkeessa tukemalla koulun omaa audiovisuaalista tuotantoa. Mediakasvatusnäkökulma otetaan huomioon myös ohjelmien sisällöissä ja aihevalinnoissa.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?

Tärkeää mediakasvatuksessa juuri nyt on ottaa huomioon se, kuinka lapset ja nuoret käyttävät eri medioita yhtä aikaa, usein paljon taitavammin kuin aikuiset. Eri välineiden kautta jaettavien sisältöjen valvominen on haasteellista, samoin niistä muodostuvan maailmankuvan kriittinen hallinta. Esimerkiksi televisio on ennakkovalvonnan näkökulmasta nykyään varsin turvallinen ja luotettava joukkoviestin, jatkuvasti muuttuvien ja vaikeasti valvottavien uusien medioiden rinnalla.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Kaikki. Mediakasvatus on helppo mieltää ”kasvatusiässä” olevien asiaksi, mutta medialukutaidon kohentamista voisi suositella kaikille ikään katsomatta.

 


Suomen elokuvakontakti ry
Suomen elokuvakontakti ry on elokuvantekijöiden perustama levitysjärjestö, jolla on 40 vuoden kokemus lyhyt- ja dokumenttielokuvan aseman edistämisestä sekä elokuvien vuokraamisesta kaikkialle Suomeen.

Lähes tuhannen elokuvan tarjonta sisältää julkisilla esitysoikeuksilla vuokrattavia laadukkaita, kulttuurisesti arvokkaita dokumentteja, animaatioita, fiktiivisiä lyhytelokuvia, musiikkivideoita, kokeellisia elokuvia ja upeita lastenelokuvia. Suomen elokuvakontakti vuokraa elokuvia sekä filmi- että DVD-kopioina. Elokuvakontaktin suurimpia asiakkaita ovat kunnat, galleriat, järjestöt, elokuvakerhot, opistot, koulut ja päiväkodit sekä muut julkiset tahot. Elokuvia vuokrataan myös yksityisille. Elokuvista löytyy koosteita eri teemoilla ja henkilökunta auttaa mielellään sopivan elokuvan löytämisessä. Vuokrauksen lisäksi elokuvia voi ostaa nettikaupasta.

Perustoiminnan lisäksi Elokuvakontaktin toimintaan kuuluu myös elokuvakasvatushankkeita. Lyhyt- ja dokumenttielokuvat opetuksessa -hankkeessa Elokuvakontaktin levityksessä olevia elokuvia on lajiteltu eri oppiainekokonaisuuksiin sopiviksi. Näin elokuvien käyttö osana opetusta helpottuu ja selkeytyy. Kinoboxit-hankkeessa tuotetaan elokuvapaketteja kouluille, nuorisotaloille, kuvataidekouluille jne. Osana hanketta järjestetään myös työpajoja eri puolella Suomea ja tuotetaan oppimateriaaleja. Hankkeen pyrkimyksenä on aktivoida ja tukea nuorten omaa toimintaa elokuvakasvatukseen liittyen.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Edellä mainitut erillishankkeemme ovat elokuvakasvatusta, mediakasvatusta.

Minkälaisia asiaota pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Mediakasvatuksen tulee kohdata kaikenikäisiä. Haastavien ja valtavirrasta poikkeavien, ei kaupallista menestystä saavuttavien mediatekstien esille tuominen on erityisen tärkeää. Suomalaisen elokuvan näyttäminen yleisölle on yksi prioriteettimme.

Miten toimintaanne voi osallistua?
Kommunikoimme mielellämme, meihin voi ottaa yhteyttä. Elokuvakontaktiin voi liittyä jäseneksi, olemme myös Facebookissa. Tapahtumiimme osallistumalla sekä elokuviamme vuokraamalla ja ostamalla. Meillä on myös uutiskirje.

 


Suomen kirjastoseura
Kirjastojen mediakasvatustoiminnantavoitteena on paitsi tavoittaa lapsia, myös luoda uusia toimintatapoja kirjastotyöhön. Erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevät kirjastoammattilaiset tarvitsevat uudenlaisia taitoja arkityössään. Mediakasvatuksen suunta erityisesti lasten kanssa on yhä toiminnallisempaa. Nykylapset ovat tottuneet käyttämään eri medioita ja olemaan aktiivisia käyttäjiä verkkomaailmassa. Kirjastojen rooli kirjojen tarjoajana ei ole muuttunut, mutta kirjojen ohelle on tullut uusia medioita, joiden käyttöön ja hallintaan kirjastot voivat olla tarjoamassa osaamistaan. Kirjastojen mediakasvatushankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on ollut saada kirjastoihin oman alan mediakasvatuksen asiantuntijoita ja kouluttajia. Näitä aluekouluttajia on tällä hetkellä parikymmentä ja he ovat osallistuneet omien alueidensa koulutussuunnitteluun ja käytännön toteutuksiin. Kouluttajia on ympäri Suomen ja jokaiselta maakuntakirjastoalueelta löytyy vähintään yksi kouluttaja.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Kirjastoissa järjestetään erilaisia tilaisuuksia, joissa sisältöinä ovat mediakasvatuksen eri osa-alueet ja - teemat. On järjestetty muun muassa peli-iltoja, tekijänoikeustilaisuuksia, erilaisia lukukampanjoita, sanataideopastusta, kirjavinkkausta, mediakasvatuksen teemaluentoja ja tiedonhallintataitojen opastusta.  Kirjastojen mediakasvatuksen tehtävä, vaikkakin se kyllä huomioidaan, ei ole enää suojella mediaa käyttävää yksilöä erilaisilta vaaroilta, vaan tarjota tietoa medioiden monipuolisesta käytöstä ja kasvattaa mediaälyä, mediarohkeutta ja medianhallintaa. Mediakasvatustoiminnassa myös henkilökunta on huomioitu järjestämällä koulutustilaisuuksia ja tarjoamalla mahdollisuuksia kehittää omaa mediaosaamistaan. Olemme myös tuottaneet mediakasvatukseen liittyvää materiaalia; Kirjastokasvatusta ja mediakasvatusta – toimintasuunnitelma kirjaston ja koulun yhteistyöhön, Mediakasvatus kirjastossa-kirjan (2009) sekä yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa Mediametkaa osa 5 – Kirjasto kohtaa mediakulttuurin. Kirjan tehtäväosiot löytyvät myös verkosta.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Tärkeää on tavoittaa lapset, mutta myös yhteistyö koulujen kanssa on yhä tärkeämpää. Koulujen kautta pystymme tavoittamaan myös vanhempia, joille voimme markkinoida palvelujamme mutta myös tarjota mediakasvatukseen liittyviä opastuksia. Vanhemmat ovatkin yksi tärkeä kohderyhmä, joka kirjastojenkin pitäisi mediakasvatuksen merkeissä tavoittaa. Mediakasvattaa voi monella tavalla, mutta kirjastojen kannalta on mielekästä lähestyä sitä lukutaitojen näkökulmasta. Mitä enemmän lukutaidoilta vaaditaan, sitä tärkeämpää on oppia hyvä peruslukutaito. Lukemaan oppimisen, lukutaidon kehittymisen ja monipuolisen lukuharrastuksen tukeminen on aina kuulunut kirjastojen tehtäviin.

Miten toimintaanne voi osallistua?

Kirjasto on hyvä yhteistyökumppani kenelle tahansa, sillä asiakaskunta muodostuu kaikenikäisistä ja verkosto on koko Suomen kattava. Kirjaston kanssa voi järjestää yhteistyössä koulutuksia, tuottaa materiaalia tai vaikkapa tilata mediakasvatukseen perehtyneen kouluttajan. Opettajat voivat hyödyntää tuottamiamme verkkopalveluita omassa opetuksessaan. Olemme tarjonneet myös kirjastojen kautta kouluille pakettia, jossa esittelemme edellämainittuja palveluita, ja johon kuuluu myös mediakasvatuksellinen tuokio.

 


Suomen Vanhempainliitto ry
Suomen Vanhempainliittoon varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto edistää vanhempien ja päiväkoti-/ kouluyhteisöjen välistä sekä vanhempien keskinäistä yhteistyötä. Liitto tuo esille vanhempien näkökulman opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Liitto yhdistää vanhempien voimavarat hyvän oppimis- ja kasvuympäristön rakentamiseksi lapsille ja nuorille sekä vaikuttaa asiantuntijajärjestönä kansalaismielipiteeseen ja päättäjiin. Vanhempainliitto neuvoo jäsenistöään yhdistystoiminnassa, välittää toimintavinkkejä ja ideoita, tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä tuottaa toimintaan liittyvää aineistoa. Liitto julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Vanhempain Sanomat-lehteä, sekä uutiskirjettä.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Media on merkittävä osa lapsen ja perheiden arkea. Lapsi viettää median parissa paljon aikaa, tapaa monenlaisten kanavien kautta ystäviään ja tuottaa itse materiaalia. Mediaa voi hyödyntää monessa, mutta sen runsas läsnäolo arjessamme asettaa myös haasteita kasvattajalle. Kuten kaikilla kasvatuksen osa-alueilla, aikuinen on vastuussa myös lasten mediakasvatuksesta.
Suomen Vanhempainliitto on mukana Liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa Lasten ja nuorten mediafoorumissa, jonka tavoitteena on vähentää median ja internetin haitallisista sisällöistä lapsille ja nuorille aiheutuvia riskejä ja haittoja. Liitto osallistuu myös Tietoturvapäivä-hankkeeseen. Tänä vuonna Suomen Vanhempainliitto, MLL ja Mediakasvatuskeskus Metka ry toteuttavat  yhdessä Mainiot Mediaperheet –hanketta, jonka tavoitteena on lisätä vanhempien ja ammattikasvattajien mediakasvatusvalmiuksia sekä auttaa löytämään ja hyödyntämään kotien, päiväkotien ja alakoulujen mediakasvatuksen tueksi julkaistuja aineistoja.
Verkkosivujen Lapset, nuoret ja media –teeman alla tarjoamme aineistoja ja linkkejä avuksi  tutkimusretkelle mediamaailmaan.

Minkälaisia asioita pidätte mediakasvatuksessa tärkeinä juuri nyt?
Vanhempainliitto pitää tärkeänä vanhempien mediakasvatustietoisuuden lisäämistä.  On tärkeää, että aikuiset antavat aikaansa ja paneutuvat lastensa median käyttöön. Aikuisilla on vastuu median kohtuullisesta käytöstä.

Miten toimintaanne voi osallistua?

Suomen Vanhempainliiton toiminnasta löytyy lisätietoa verkkosivuilta. Suomen Vanhempainliiton tuottamat aineistot, Vanhempien Sanomat ja sähköinen jäsenkirje ovat maksuttomia ja kenen tahansa tilattavissa. Aineistot löytyvät kätevästi verkkosivujen aineistopankista.


Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU (ent. Valtion elokuvatarkastamo)
Valtion elokuvatarkastamo (VET) on tarkastanut elokuvia vuodesta 1946, mutta vuodesta 2001 enää vain lasten suojelemiseksi (vain alle 18-vuotiaille esitettävät tai levitettävät on tarkastettu ikärajan asettamista varten). Valtion elokuvatarkastamon toiminta lakkaa tämän vuoden lopussa ja vuoden 2012 alusta aloittaa uusi viranomainen, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU), jonka päätehtävä kuvaohjelmien tarjonnan valvonnan lisäksi mediakasvatuksen ja -tutkimuksen koordinointi ja edistäminen.
 
Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Lainsäädännön tasolla ei lainkaan, sillä VET:n toimintaa säätelevissä laeissa ei koko asiaa mainita, mutta VET on usean vuoden ajan ollut mahdollisuuksien mukaan mukana mediakasvatushankkeissa, kuten viime vuonna Mediakasvatuskeskus Metkan koordinoimassa Digipelit varhaiskasvatuksessa ja Koko perhe pelittää -kiertueessa.

Kaikki muuttuu ensi vuonna. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toiminnasta noin puolet tulee tavalla tai toisella liittymään mediakasvatukseen ja lasten mediataitojen edistämiseen. Tarkoitus on, että MEKU koordinoi ja edistää (toivottavasti jopa taloudellisesti) mediakasvatushankkeita ja -työtä, jota tehdään eri järjestöissä, esimerkiksi Mediakasvatusseurassa.

Minkälaisia asiaota pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?
Täältä "suojelulinnakkeesta" katsoen, tärkeimmältä tuntuu vanhempien voimaannuttaminen, jotta he uskaltaisivat olla rohkeasti vanhempia myös lastensa mediamaailmassa. Viranomainen ei pysty pelkillä ikärajoilla turvaamaan lasten median täyttämää elämää, joten vanhempien vastuu korostuu.

Kouluopetuksessa olisi entistä enemmän keksittävä "käyttöä" kuvaohjelmille ja Internetille laajemmankin, ettei lasten mediankäyttö liikaa profiloidu viihdekäytöksi. Opetuksellinen käytön yhteydessä kehittyvät lasten mediataidot, myös turvataidot, kuin itsestään.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Lapset ja aikuiset, kaikki.

 


Viestintäkasvatuksen seura
Viekas
järjestää joka vuosi 8 päivän pituisen kesäleirin heti koulujen loputtua. Leirillä kaikki pääsevät tekemään lehteä, radio-ohjelmaa, liikkuvaa kuvaa ja ruokaa. Lisäksi leirillä saa testata uusia laitteita, kuten iPadia. Suurin osa leiriläisistä on peruskoululaisia, mutta nuorin leiriläinen on ensi kesänä alle vuoden ikänen javanhemmat jo 70 vuoden paremmalla puolella. Uudet leiriläiset otetaan vastaan yhtä lämpimästi kuin konkaritkin. Aktiivisimmat viekaskärpäsen puraisemat ovat käyneet jo 20 leirillä.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?
Leirillä toimitaan tekemällä oppii -metodilla, ja usein tullut mieleen, että Paulo Freire (1921-1997) olisi varmasti kiinnostunut leiristä. Nuoret opettavat toinen toisilleen erilaisten teknisten vempainten hyötykäyttöä.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?

Tärkeintä ajasta riippumatta on muistaa, että media on vain väline, jonka hyötykäytöstä voi olla monenlaista iloa.

Miten toimintaanne voi osallistua?
Tämän vuoden kesäleiri pidetään Vihdissä kesäkuun alussa. Ilmoittautua voi Viestintäkasvatuksen seuran internetsivujen kautta.

 


Äidinkielen opettajain liitto
Äidinkielen opettajain liitto on pedagoginen opettajajärjestö, jonka tehtävänä on toimia äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien yhteistyö-, tiedotus ja täydennyskoulutuselimenä. Julkaisemme omaa lehteä ja vuosikirjaa. Lisäksi tuotamme opetusmateriaalia liiton omistaman Laatusana Oy:n kustantamana.

Miten mediakasvatus näkyy toiminnassanne?

Mediakasvatus on yksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen osa-alueista. Aihe on jatkuvasti esillä koulutustilaisuuksissamme, olemme myös julkaisseet mediakasvatukseen liittyvää opetusmateriaalia. Edellinen mediakasvatukseen liittyvä vuosikirjamme julkaistiin vuonna 2007.

Minkälaisia asioita pidätte tärkeinä mediakasvatuksessa juuri nyt?

Kun peruskoulun opetussuunnitelma uudistuvat, mediakasvatuksen asemaa tullaan varmasti pohtimaan myös ÄOL:ssä. Mediamaailman suuret ja nopeat muutokset vaativat jatkuvaa tietojen päivittämistä opettajilta.

Ketkä tarvitsevat mediakasvatusta?
Kaikki koululaiset ja opiskelijat tarvitsevat tietoa mediasta, sen toiminnasta ja lainalaisuuksista. Ilman mediataitoja ei taida tämän päivän yhteiskunnassa selvitä lainkaan.

 


Yleisradio: Oppiminen
Mediakasvatus on osa YLE:n oppimista. Olemme  muun muassa useana vuonna organisoineet kouluissa kiertävän Mediabussin, joka antaa mediakasvatusta
koululaisille.

Mediakasvatuksessa tärkeää juuri nyt on tasapuolisten mahdollisuuksien luominen. Jako aktiivisiin ja passiivisiin mediankäyttäjiin on ehkäistävä.

Toimintaamme voi osallistua käyttämällä YLE:n palveluja.