Arkisto: aikakauslehti

Materiaali 2018

Luotettavan tiedon metsästäjät: mediakasvatusmateriaali lapsille tieteestä ja tiedosta

Mediataitokoulun sivuilta löytyvän Luotettavan tiedon metsästäjät – materiaalin avulla voidaan käsitellä median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitella tiedon luotettavuuden arviointia. Materiaali korostaa tieteen ja tutkimuksen merkitystä tiedon tuottamisessa, ja se Materiaalin tavoitteena on edistää laaja-alaisesti media- ja monilukutaitoja, joten se sopii hyödynnettäväksi opetussuunnitelmien mukaisesti niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, peruskoulussa kuin toisellakin asteella. Materiaalia voi hyödyntää monipuolisesti eri

Materiaali 2015

Mitä täällä tapahtuu? – oppimateriaali alakouluille aikakauslehden teosta

Aikakausmedian julkaisema Mitä täällä tapahtuu? – oppimateriaali avaa alakouluille aikakauslehden tekoa. Ennen kuin lukija saa käteensä valmiin, painetun lehden, on toimituksessa tehty paljon työtä. Oppimateriaalissa tutustutaan Mitä nyt? -lehden toimitukseen ja siihen, mitä kaikkea toimittajat ja muut lehden tekoon osallistuvat oikeastaan tekevät. Aikakauslehden tehtävä on viihdyttää, välittää tietoa ja herättää keskustelua ajankohtaisista aiheista. Lehden toimittaminen

Materiaali 2014

Aikakauslehtituokioita varhaiskasvatukseen

Omppu-oravan ja Jätski-jäniksen lehtiretket -materiaali sisältää kymmenen teemoitettua mediakasvatustuokiota varhaiskasvatukseen. Jokainen tuokio sisältää lapsen ja aikuisen välistä keskustelua, konkreettisen aikakauslehtitehtävän sekä leikki-idean aiheen jatkokäsittelyä varten. Lehtiretket sopivat esimerkiksi päiväkotien pienryhmätoimintaan. Järjestääksesi  lehtiretken tarvitset käyttöösi vain askarteluvälineitä sekä kasan aikakauslehtiä. Hyödyntämällä oppimateriaalin hahmoja, kuvia ja loruja, saat luotua jokaisesta lehtiretkestä lapsiryhmällesi todellisen seikkailun.

Materiaali 2014

Tartu lehteen!

Opettaja-lehden välissä julkaistu oppimateriaaliliite tarjoaa ideoita ja tehtäviä aikakauslehtien opetuskäytön tueksi. Tehtäviä on ala- ja yläkoululaisille sekä lukiolaisille ja ammattikoululaisille. Oppimateriaalissa käsitellään aikakauslehtien avulla mm. seuraavia aiheita: sarjakuvat, internet, mainokset, kuvakerronta ja sananvapaus. Liitettä on mahdollista hyödyntää opetuksessa vuoden ympäri.  

Materiaali

Kansikuvakone

Kansikuvakoneen avulla voi tehdä oman aikakauslehden kannen. Työskentely aloitetaan valitsemalla tai luomalla kannelle logo, jonka jälkeen työstetään kansikuvaa, kansiotsikoita ja kannen taittoa. Valmis kansi voidaan tallentaa omalle koneelle.

Materiaali 2010

Koululehtikone

Koululehtikone on Aikakausmedian tuottama verkkotyökalu, joka on suunnattu kouluille ja lasten ja nuorten kanssa toimiville yhteisöille. Kyseessä on verkossa toimiva ilmainen ohjelma, jolla koululuokat voivat helposti suunnitella ja toteuttaa omia aikakauslehtiä opettajan ohjauksessa. Ohjelma on suunniteltu koulukäyttöön. Aikakauslehden tekemisessä on useita eri vaiheita, jotka antavat taitoja monipuoliseen osaamiseen. Yhdessä tehty aikakauslehti opettaa tutustumaan tavanomaista syvällisemmin

Materiaali 2012

Aikkaripeli

Esi- ja alkuopetukseen suunnattu Aikkaripeli -lautapeli opettaa leikin varjolla aikakauslehden tekemisestä sekä herättää lapsissa kiinnostuksen lehtien tutkimista kohtaan. Sääntöjen opettelun jälkeen lapset voivat pelata peliä keskenään noin neljän hengen ryhmissä. Pelaamiseen voidaan virittäytyä alustavilla harjoituksilla, ja pelin jälkeen vastaopittua tietoa voidaan hyödyntää jälkikäsittelytehtävissä.  

Materiaali 2007

Mediametkaa! Osa 2 – Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan

Tämä kirja on matkaopas kaikille niille, jotka tekevät matkaa lasten kanssa mediamaailmassa. Kirjan tarkoitus on tarjota käytännön mediakasvattajalle opastusta, koordinaatteja ja rasteja lasten mediamaailmaan. Tavoitteena on lisätä kasvattajan tietoisuutta pienten lasten mediakasvatuksesta ja mediakulttuurista. Kirja on tuotettu Opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeen puitteissa.

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat