Arkisto: alueellinen mediakasvatus

Tapahtuma 16.4.2018

Pohjoisen voimat koolle Rovaniemellä ja Oulussa toukokuun alussa

Pohjoiset voimat koolle mediakasvattamaan! Mediakasvatusseura toteuttaa alueellisen yhteistyön minikiertueen pohjoisen alueen toimijoille 2.-3. toukokuuta yhdessä Lapin yliopiston ja Osaamiskeskus Koordinaatin kanssa. Mitä? Kahden tunnin info- ja verkostoitusmitilaisuudessa jaetaan tietoa sekä osaamista alueellisen mediakasvatustyön tueksi. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia ja tarpeita yhteistyölle. Osallistujat saavat myös työkaluja, ideoita ja vinkkejä omaa työtä tukevan mediakasvatusryhmän tai -verkoston tai laajemman

Seuran uutinen 28.1.2016

Mediakasvatusseuran materiaaleja Educa-messuilla

Mediakasvatusseura tarjoilee yhteistyökumppaneineen Educa-messuilla 29.–30.1.2016 runsaasti mediakasvatuksellisia materiaaleja. Mediakasvatusseuran pisteeltä, messuosastolta 6f71, löytyy muun muassa opas alueelliseen mediakasvatustyöhön. Alueellisen mediakasvatustyön hyvät käytänteet -oppaassa opastetaan ja innostetaan yhteisölliseen mediakasvatustyöhön omalla toimialueella. Siinä kerrotaan alueen mediakasvattajien kartoittamisesta ja mediakasvatusverkoston luomisesta sekä yhteisen toimintalinjan etsimisestä. Oppaassa on myös konkreettisia vinkkejä alueellisten hankkeiden rahoitusmahdollisuuksiin ja mediakasvatukseen liittyvään tiedotukseen. Messuilla jaetaan pyydettäessä myös tuoreinta

Uutinen 28.1.2016

Mediakasvatusseuran materiaaleja Educa-messuilla

Mediakasvatusseura tarjoilee yhteistyökumppaneineen Educa-messuilla 29.–30.1.2016 runsaasti mediakasvatuksellisia materiaaleja. Mediakasvatusseuran pisteeltä, messuosastolta 6f71, löytyy muun muassa opas alueelliseen mediakasvatustyöhön. Alueellisen mediakasvatustyön hyvät käytänteet -oppaassa opastetaan ja innostetaan yhteisölliseen mediakasvatustyöhön omalla toimialueella. Siinä kerrotaan alueen mediakasvattajien kartoittamisesta ja mediakasvatusverkoston luomisesta sekä yhteisen toimintalinjan etsimisestä. Oppaassa on myös konkreettisia vinkkejä alueellisten hankkeiden rahoitusmahdollisuuksiin ja mediakasvatukseen liittyvään tiedotukseen. Messuilla jaetaan pyydettäessä myös tuoreinta

Tapahtuma 11.11.2015

Museot mediakasvattajina 2015 -seminaari

Suomen museoliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Linkki – museot mediakasvattajiksi -yhteishankkeen seminaari järjestetään Helsingissä 1.12. klo 12-16. Maksuton seminaari on suunnattu museoalan työntekijöille, mediakasvattajille, opettajille ja opiskelijoille. Linkki – museot mediakasvattajiksi -hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa museoiden asema mediakasvattajina lisäämällä museoiden ja muiden mediakasvatuksen toteuttajien molemminpuolista tietämystä toistensa toiminnasta ja yhteistyömahdollisuuksista, ja seminaarissa jaetaan kokemuksia kaksivuotisen hankkeen

Uutinen 16.3.2015

Mediakasvatusseuralta uusi julkaisu alueellisen mediakasvatustyön tueksi

Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön -opas tarjoaa mediakasvatuksen alueellisesta yhteistyöstä ja kehittämisestä kiinnostuneille opettajille, nuorisotyöntekijöille, kirjastotyöntekijöille, mediakasvattajille, kouluttajille ja hanketyötä tekeville työkaluja, ideoita ja vinkkejä omaa työtä tukevan henkilökohtaisen mediakasvatusryhmän tai -verkoston ja alueellisen mediakasvatusverkoston kehittämiseksi. Verkoston muoto ja suuruus voivat vaihdella pienestä tehotiimistä laajaan alueelliseen asiantuntijaryhmään. Opas tukee verkostojen luomisessa, kehittämisessä

Julkaisu 9.3.2015

Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön

Alueellisella mediakasvatusyhteistyöllä tarkoitetaan esimerkiksi kylän, kaupungin, kunnan tai maakunnan sisällä tapahtuvaa toimintaa, jota tehdään yhteisesti toimijoiden kesken. Yhteistyöhön voivat ryhtyä esimerkiksi päiväkodit, koulut ja muut oppilaitokset, nuorisotyön toimijat ja nuorten ryhmät, järjestöt, kirjastot, vanhempainyhdistykset, eri alojen yritykset, museot, paikalliset media- ja elokuvakeskukset ja muut kulttuuripalveluita tarjoavat tahot. Alueellisen mediakasvatusyhteistyön tavoitteena on toteuttaa laadukasta mediakasvatusta, jonka kohteena ovat alueen lapset, nuoret, vanhemmat ja/tai

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat