Arkisto: ammatillinen koulutus

Tapahtuma 26.10.2017

Digitaalisen peliosaamisen koulutus nuorisotyöntekijöille

Lapin Aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Verken kanssa koulutuksen digitaalisesta pelaamisesta nuorten parissa työskenteleville! Koulutus järjestetään Rovaniemellä 22.11.2017 klo 9:30–15:00 osoitteessa Valtakatu 2, Rovaniemi. Koulutuksessa tehdään katsaus digipelaamisen historiaan sekä nykytilaan. Miten peliharrastus näyttäytyy nuoren elämässä ja kuinka pelaamista voi hyödyntää nuorisotyössä? Koulutuksen kohderyhmänä ovat nuorisotyötä tekevät tai nuorten kanssa toimivat ammattilaiset. Voit olla aiheesta kiinnostunut vasta-alkaja

Tapahtuma 12.10.2017

Valhe vai totuus? – Työkaluja medialukutaitoon

Valhe vai totuus? – Työkaluja medialukutaitoon on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston järjestämä koulutuspäivä kirjastojen henkilökunnalle ja opetustoimen henkilöstölle. Koulutus järjestetään Seinäjoen kaupunginkirjastossa keskiviikkona 1.11. klo 9-15:30. Kirjastot edistävät mm. sananvapautta mutta netti ja media pursuavat juttuja, joista ei tiedä ovatko ne totta vai tarua. Oikean tiedon ja valeuutisen erottamiseksi toisistaan on olemassa työkaluja. Yksi niistä

Tapahtuma 12.10.2017

Taitavaksi mediakasvattajaksi! -koulutus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää koulutuspäivän opetustoimen henkilöstöön kuuluville, jotka kaipaavat vinkkejä mediakasvatuksen haltuun ottoon ja haluavat työkaluja monilukutaidon opettamiseen. Taitavaksi mediakasvattajaksi! – Turvaa mediakasvatuksen parhaista käytänteistä ja varmuutta valmiuksista edistää monilukutaidon opettamista -koulutus järjestetään torstaina 2.11. klo 9-16 osoitteessa Ratapihantie 9, Helsinki (Etelä-Suomen aluehallintoviraston auditorio). Koulutuksessa tarjotaan uutta tietoa, tuoreita näkökulmia ja konkreettisia työkaluja mediakasvatuksen, sosiaalisen

Uutinen 5.9.2017

Digitaalisen nuorisotyön kursseja verkossa

Kiinnostaako digitaalisen nuorisotyön opiskelu verkossa? Humanistisen ammattikorkeakoulu Humak järjestää yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa syksyllä 2017 verkkokurssit Digitaalinen nuorisotyö 1 ja Digitaalinen nuorisotyö 3. Ilmoittautuminen kursseille alkaa maanantaina 4.9. ja jatkuu kurssin aloitusta edeltävään päivään.

Uutinen 17.3.2016

UPDATE – Digitaalisen nuorisotyön perusteet avoimilla cMOOC-kursseilla

UPDATE: Suuren kysynnän vuoksi ensimmäinen cMOOC-kurssi, Johdatus digitaaliseen nuorisotyöhön (cMOOC1), järjestetään uudelleen 9.5.2016. Lisätietoja täällä. Ammattikorkeakoulut Humak ja Metropolia järjestävät keväällä 2016 kolme avointa ja maksutonta cMOOC-verkkokurssia, joiden aiheena on digitaalinen nuorisotyö (MOOC = Massive Open Online Course). Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä nuorten parissa tehtävässä työssä. Digitaalinen nuorisotyö ei tee jaottelua kasvokkaisen ja

Materiaali 2015

Opentekoa-sivusto, Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa

Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa tarjoaa käytännönläheistä koulutusmateriaalia tekijänoikeuksista ammatin opetuksessa. Koulutusmateriaalin käyttöönottoon ja levitykseen on tuotettu Opentekoa-sivusto, jonka aineistot ovat opettajien ja opettajaopiskelijoiden sekä muiden aiheesta kiinnostuneiden hyödynnettävissä Creative Commons-lisenssillä. Sivustolla eri teemojen, kuten Avoimet oppimisratkaisut ja sosiaalinen media sekä Video ja elokuva, ympärillä on aihekokonaisuuden peruskäsitteisiin keskittyvä koulutusmateriaali, tehtävät ja käyttöönoton pedagoginen malli. Sivuston ovat toteuttaneet

Tapahtuma 11.9.2014

Verke on tour -koulutus Kouvolassa

  Vuonna 2013 käynnistynyt Verke on Tour – Nuoret, netti ja nuorisotyö -koulutuskiertue jatkuu tänä syksynä kaksipäiväisillä koulutuksilla. Koulutukset järjestetään Helsingissä  ja  Kouvolassa. Verke on Tour on sarja Verken järjestämiä alueellisia koulutuksia, joissa käsitellään internetin käyttöä nuorisotyössä. Koulutukset järjestetään yhteistyössä paikallisten aluehallintovirastojen kanssa. Koulutukset on suunnattu kaikille nuorten parissa toimiville kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille. Koulutusten

Julkaisu 22.7.2014

Mediakasvatus nuorten ammatillisessa koulutuksessa – Tapaustutkimus keskisuuresta ammattioppilaitoksesta

Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmiin ja tulevaisuuden koulutusstrategioihin on kohdistettu yhä suurempia opiskelijan mediatietoja ja -taitoja koskevia odotuksia, mutta käytännön toimintamallit näiden toteuttamiselle puuttuvat. Tutkimuksessa lähestytään ammatillisen oppimisen kenttää sekä opettajien käytänteiden että opiskelijoiden oppimisen näkökulmista ja pyritään näin löytämään keinoja, joilla voitaisiin edistää mediakasvatuksen hyödyntämistä ammatillisen opetuksen kontekstissa. Tutkimusaihetta käsitellään toimintatutkimuksellisella otteella, jonka ensimmäisessä syklissä analysoidaan

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat