Arkisto: animaatio

Uutinen 10.4.2018

Voima-lehden mediakasvatusnumero tilattavissa maksutta opetusmateriaaliksi

Voima-lehdestä ilmestyy 7.5. mediakasvatuksen teemanumero, jota postitetaan normaalin jakelun ohella ilmaiseksi kaikille kiinnostuneille, kuten oppilaitoksille ja muille mediakasvattajille.

Uutinen 10.8.2017

Minun Elokuvani etsii nuoria elokuvantekijöitä

Ilmianna nuori elokuvantekijä! Minun Elokuvani on lämminhenkinen, lasten ja nuorten oman audiovisuaalisen kulttuurin ihanuutta ylistävä tapahtuma kaikille alle 29-vuotiaille elokuvantekijöille. Tuttuun tapaan tekijöillä on mahdollisuus saada suullista tai kirjallista palautetta elokuva-alan ammattilaisilta. Mukaan odotetaan animaatioita, dokkareita, musavideoita ja kokeellisia elokuvia. Palautteenantotilaisuus järjestetään Kulttuurikeskus Vernissassa Vantaalla 30.9.  Tapahtuma järjestetään tänä vuonna 29. kerran.

Uutinen 19.4.2017

Junior Ciné tarjoaa työpajoja lapsille ja koulutusta opettajille

Espoo Ciné -elokuvafestivaali järjestetään toukokuussa. Festivaalin lasten ja nuorten ohjelma laajenee ja kulkee tästä eteenpäin nimellä Junior Ciné. Elokuvanäytösten ohella tarjolla on lisäksi työpajatoimintaa lapsille ja nuorille sekä koulutusta opettajille.

Tapahtuma 7.4.2017

Valveen elokuvakurssit ja -leirit kesällä 2017

Valveen elokuvakoulu on elokuva- ja mediakasvatuksen monipuolinen osaaja, joka kehittää uusia liikkuvaa kuvaa ja elokuvaa hyödyntäviä opetusmenetelmiä ja oppimateriaalia. Elokuvakoulu järjestää lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattuja elokuvakerhoja, -kursseja, -työpajoja ja -seminaareja sekä vuosittaisen Oskari-kilpailun lasten ja nuorten tekemille elokuville. Elokuvakoulun toiminnassa lasta kannustetaan ja rohkaistaan luovaan itseilmaisuun ja omien ajatusten elokuvalliseen esittämiseen, jonka seurauksena lapsen

Uutinen 6.4.2016

Uusi kansainvälinen animaatioelokuvafestivaali Turkuun

Turku Animated Film Festival TAFF järjestetään Turussa 25.–28. elokuuta 2016. Festivaali on perustettu edistämään animaatioelokuvakulttuuria sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Festivaalin kansainvälisessä kilpasarjassa Grand Prix’sta, Tough Eye -palkinnosta sekä yleisöpalkinnosta kisaavat alle 30 minuutin mittaiset animaatioelokuvat. Kilpasarjan lisäksi festivaalin ohjelmisto koostuu teemanäytöksistä, työpajoista, keskustelutilaisuuksista, näyttelyistä sekä juhlallisuuksista. Festivaalia järjestää Turun elokuvatapahtumat ry, ja sen taiteellisena johtajana toimii

Materiaali 2014

Maailmanpiiri – maahanmuuttajien digitarinat

Maailmanpiiri – maahanmuuttajien digitarinat on Mediakasvatuskeskus Metkan Mediametkaa-sarjan osa 7. Maailmanpiiri oppimateriaalissa esitellään työpaja, jossa maahanmuuttajataustaiset nuoret kirjoittavat, kuvaavat, äänittävät ja piirtävät omat digitaaliset tarinansa. Digitarinan tekemisen avulla nuori rakentaa ja vahvistaa identiteettiään omista lähtökohdistaan. Tarkoituksena on työstää matkaa kahden erilaisen maan ja kulttuurin välillä mielikuvituksen keinoin. Maailmanpiirin työpajoihin osallistui noin sata lasta ja nuorta. He

Tapahtuma 12.9.2014

Valokuva, video ja animaatio -koulutus opettajille Helsingissä ja Vantaalla

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia järjestää opettajien  täydennyskoulutusta valokuvaukseen sekä liikkuvaan kuvaan ja animaation liittyen. Koulutus antaa virikkeitä ja valmiuksia valokuvan, videon ja animaation käyttöön eri aineiden ja ilmiöiden opetuksessa. Koulutuksessa kehitetään omille oppilaille aktiviteetteja ja laaditaan opetukseen media-aineistoja. Tavoitteena on myös ideoida kyseisten medioiden hyödyntämistä ulkona oppimisessa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamana osallistujille maksuton. Koulutuksen lähiopetukset

Hanke 8.9.2014

Videovankkuri

Videovankkuri on valtakunnallinen, käytännönläheinen mediakasvatushanke. Tarjolla on sekä video- että valokuvatyöpajoja. Tarkoituksena on opastaa lapsia ja nuoria käyttämään mediavälineitä. Osa koulutustoiminnasta suuntautuu opettajiin sekä henkilöille, jotka voivat työssään viedä näitä oppeja eteenpäin. Lasten ja nuorten oman äänensä kuuluviin saamisen lisäksi osassa kohteista tuotetaan valokuva-, video- ja animaatiomateriaalia suomalaisesta kansanperinteestä ja paikkakunnan historiasta. Videovankkuri kiertää ennalta

Materiaali 2013

Löytöretkillä toisessa maailmassa, vol 2

Lauri Pirkkalaisen & Petri Lounaskorven toimittama Löytöretkillä toisessa maailmassa, vol 2 sisältää OVI -koordinaatiohankkeessa kerättyjen kehittämishankkeiden kokemuksia oppimispelien ja virtuaalimaailmojen käytöstä opetuksessa. OVI-lyhenne tulee sanoista ’Oppimispeleihin ja virtuaalimaailmoihin perustuvat ratkaisut tukemassa opetuksen laatua ja uudistumiskykyä’. Kyseessä on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka päätavoite on edistää virtuaalisten oppimisympäristöjen, erityisesti virtuaalimaailmojen, ja pelinomaisten oppimissovellusten pedagogisesti mielekästä opetuskäyttöä. Oppimispelit -sivustolle

Materiaali 2009

Kuvaa, ääntä ja tekstiä – Medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

Kuvaa, ääntä & tekstiä – medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin – oppimateriaali on tarkoitettu alkuopetusikäisten opettajille, kerhonohjaajille ja muille kasvattajille. Tehtävät on tarkoitettu sovellettaviksi oman ryhmän tarpeisiin ja ne ovat helposti sovellettavissa myös vanhempien lasten opetukseen. Tehtävissä mediaa lähestytään kolmen rakennuspalikan – kuvan, äänen ja tekstin – kautta. Alussa tutustutaan lyhyesti medialukutaitoon sekä Viestintä ja

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat