Arkisto: AV-arkki

Materiaali 2018

Mitä tarkoittaa? -Mediataide monilukutaidon lähteenä

Mitä tarkoittaa? -Mediataiden monilukutaidon lähteenä on AV-arkin eli suomalaisen mediataiteen levityskeskuksen oppimateriaali, joka sisältää nuorille ja nuorten kanssa toimiville kasvattajille ja ohjaajille sarjan videoteoksia ja niihin liittyviä tehtäviä. Teos on osa AV-arkin Mediataide kasvattaa -oppimateriaalikokonaisuutta, jonka tarkoituksena on edistää taiteen esittämistä ja hyödyntämistä kouluissa. Mitä tarkoittaa? antaa avaimia monilukutaidon pohtimiseen ja kehittämiseen digitaalisessa kulttuurissa, ja

Uutinen 13.3.2017

Mediataide kasvattaa! -palvelu kehittyy ja laajentaa kohderyhmäänsä

Mediataide kasvattaa! on AV-arkin ylläpitämä media- ja taidekasvatuksen verkkopalvelu. Palvelusta löytyy kotimaisia mediataideteoksia, joita voi vapaasti hyödyntää opetuskäytössä. Teosten lisäksi palvelusta löytyy tehtäviä, jotka tukevat katselukokemuksen purkamista ja kannustavat myös omaan median tuottamiseen. Mediataide kasvattaa! -palvelun kohderyhmänä ovat aiemmin olleet varhaiskasvatus ja -alakouluikäiset lapset sekä heidän kasvattajansa. Vuoden 2017 aikana palvelun kohderyhmää laajennetaan yläkouluikäisiin. Palvelu

Materiaali 2017

Miltä tuntuu? – Taide tunnekasvatuksen tukena

Mediataide kasvattaa! -sarjan viides osa Miltä tuntuu? tarjoaa avaimia mediataiteen hyödyntämiseksi osana tunnekasvatustyötä. Miltä tuntuu? -opetuspaketti on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvattajien ja alkuopetuksen opettajien käyttöön, mutta sisällöt soveltuvat kuitenkin käytettäväksi hyvin eri ikäisten lasten kanssa. Materiaali kannustaa dialogiin lapsen kanssa sekä katsomisen että kokemisen kautta. Miltä tuntuu? -videoteokset toimivat tunnekasvatuksen keskustelunavaajina. Materiaalin tavoitteena on yhdistää mediateknologia

Materiaali 2017

100 mediakasvatusideaa: varhaiskasvatus ja pienten lasten mediakasvatus

Mediakasvatusseuran 100 mediakasvatusideaa -kampanjan ensimmäiseen koosteeseen on kerätty ideoita liittyen varhaiskasvatukseen ja pienten lasten mediakasvatukseen. Vuoden 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin on ensimmäistä kertaa sisällytetty merkittäviä mediakasvatuksellisia painotuksia, kuten monilukutaito osana laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia. Helmikuun koosteeseen on kerätty varhaiskasvatuksen ammattilaisille, muille pienten lasten kanssa toimiville kasvatusalan ammattilaisille sekä vanhemmille suunnattua tietoa, tutkimuksia, materiaaleja ja vinkkejä mediakasvatustyön tueksi. Materiaalit

Seuran uutinen 15.8.2016

Educa 2017 – mukaan mediakasvatuksen torille?

Valtakunnallinen opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa järjestetään 27.1.-28.1.2017. Vuoden 2017 teemana on Suomi 100 vuotta – Oppimista ja sivistystä. Mukana messuilla on tänäkin vuonna mediakasvatusalan ammattilaisten järjestämä Mediakasvatuksen tori, jossa suomalaisen mediakasvatuksen kärkeä voi tulla tapaamaan. Torin iloiselta ja asiantuntevalta mediakasvatusväeltä saat vinkit uusimpiin media- ja elokuvakasvatuksen työkaluihin ja koulutuksiin, ideoita paikalliseen mediakasvatusyhteistyöhön sekä tietoa tekijänoikeuksista

Hanke 3.6.2016

Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistoinnin kehittämishanke

Suomalaisen mediataiteen ja pelikulttuurin pitkäaikaisarkistoinnin kehittämishanke käynnistyi maaliskuussa 2015 ja kestää noin vuoden. AV-arkki toteuttaa hankkeen yhteistyössä Suomen mediataideverkoston kanssa. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen aikana selvitetään mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin olemassa olevia resursseja, toimintamalleja sekä puutteita. Selvityksen lopputuloksena luodaan uudenlaisia skenaarioita mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin järjestämiseksi sekä kehitetään arkistointistrategiaa. Päämääränä on, että Kansallisen digitaalisen kirjaston tallennuspalveluun luodaan erilaisia polkuja,

Materiaali 2012

Mediataide kasvattaa!

Mediataide kasvattaa! on AV-arkin ylläpitämä media- ja taidekasvatuksen verkkopalvelu. Palvelusta löytyy kattavasti kotimaisia mediataideteoksia, joita voi vapaasti hyödyntää opetuskäytössä. Teosten lisäksi palvelusta löytyy tehtäviä, jotka auttavat purkamaan katselukokemuksen ja kannustavat myös omaan median tuottamiseen. Mediataide kasvattaa! -palvelun kohderyhmänä ovat aiemmin olleet varhaiskasvatus ja -alakouluikäiset lapset sekä heidän kasvattajansa. Vuoden 2017 aikana palvelun kohderyhmää laajennetaan yläkouluikäisiin.

Materiaali 2014

Mikä on totta? Faktaa vai fiktiota?

AV-arkin tuottama Mikä on totta? -opetuspaketti on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvattajien käyttöön. Sisällöt soveltuvat kuitenkin käytettäväksi myös vanhempien lasten kanssa. Lapsen on usein vaikeaa hahmottaa mikä meitä ympäröivän audiovisuaalisen viestinnän kerronnasta on totta ja mikä keksittyä. Tämän julkaisun artikkelit taustoittavat aihetta opettajille, kasvattajille ja vanhemmille. Anu Mustosen artikkeli on kirjoitettu mediapsykologian ja lapsen kehittymisen näkökulmasta. Annamari Vänskän tulokulma on taas laajemmin visuaalisen kulttuurin ja muodin tutkimuksessa.

Hanke 10.12.2014

Mediataide osana mediakasvatusta

AV-arkki eli suomalaisen mediataiteen levityskeskus toteuttaa vuosina 2014-2015 hankkeen Mediataide osana mediakasvatusta, jota rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Svenska Kulturfonden. Kehityskohteena hankkeessa on media- ja taidekasvatukseen suunnattu verkkopalvelu Mediataide kasvattaa! Verkkopalvelu opastaa mediataiteen käyttöön opetuksessa. AV-arkin media- ja taidekasvatukseen suunnattujen opetusmateriaalien tavoitteena on tuoda luokkahuoneisiin kriittistä ajattelua, osallistuvaa toimintaa ja sisältöjen pohdintaa. Verkkopalvelu ja sieltä löytyvät opetusmateriaalit mahdollistavat

Uutinen 7.4.2014

Uusi verkkopalvelu tuo eturivin suomalaisten taiteilijoiden teokset kasvattajien saataville

AV-arkki on suomalaisen mediataiteen levityskeskus, jonka jäseninä on noin 190 eturivin suomalaista mediataiteilijaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on levittää suomalaista mediataidetta. Mediataide kyseenalaistaa ja kierrättää usein tavanomaista mediakuvastoa ja toimii hyvin audiovisuaalisen kerronnan ja medialukutaidon perusopetuksessa. AV-arkki haluaa olla mukana kasvattamassa sekä tulevaisuuden taiteilijoita että taiteen kokijoita. AV-arkki.fi/edu on verkossa toimiva palvelu, joka vastaa opettajien tarpeeseen

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat