Arkisto: digitaalinen media

Julkaisu 20.9.2017

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 -raportti

”Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea” — Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 on järjestyksessään kolmas kuntien nuorisotyöntekijöiden digitaalisen median ja teknologian käyttöä kartoittava selvitys. Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskuksen toteuttamasta kuntakyselystä selviää, että sekä työntekijöiden että esimiesten asenteet digitaalista nuorisotyötä kohtaan ovat myönteisiä ja nuorten digitaalisista kulttuureista ollaan kiinnostuneita. Jopa 96 % kyse­lyyn vastanneista kokee, että kunnallisen

Uutinen 11.4.2017

Opas kyberturvallisuudesta julkaistu

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Jyväskylän yliopisto julkaisivat 11.4. Kyberin taskutieto -oppaan. Opas on kirjoitettu yleistajuisesti, ja siinä kerrotaan selkeästi keskeisin kybermaailmasta jokaiselle. Kyberin taskutiedon avulla oppii ymmärtämään perusasiat kybermaailmasta, -turvallisuudesta ja informaatiovaikuttamisesta. Oppaasta löytyy mm. pieni kybersanasto ja neuvoja hyvän ja muistettavan salasanan keksimiseen. Kymmenen ja yksi kyberkäskyä auttavat kohentamaan omaa ja läheisten kyberturvallisuutta. Syksyllä 2017

Materiaali 2017

Kyberin taskutieto kertoo keskeisimmän tietoyhteiskunnasta

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Jyväskylän yliopiston julkaisema Kyberin taskutieto -opas kertoo keskeisimmän tietoyhteiskunnasta. Oppaan teemoja ovat kybermaailma ja sen kietoutuminen osaksi arkea, informaatiovaikuttaminen sekä teknologian toimintahäiriöihin varautuminen. Oppaasta löytyy digitalisaatioon liittyvää sanastoa auki selitettynä sekä ohjeet hyvän salasanan keksimiseen. Oppaan kymmenen ja yksi kyberkäskyä auttavat kohentamaan omaa ja läheisten tietoturvaa. Opas on tuotettu osana ICT-Suomi ry:n rahoittamaa

Uutinen 11.4.2017

Ilmoittaudu maksuttomaan opettajien monilukutaitokoulutukseen Turussa

Memo – mediapolulta monilukutaitoa on täydennyskoulutushanke, joka tarjoaa maksutonta täydennyskoulutusta toiminnalliseen mediakasvatukseen ala- ja yläkoulun opettajille. Hankkeen koulutuksissa tutustutaan mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla. Memo-koulutus on Opetushallituksen tukema ja osallistujille maksuton. Koulutus on nelipäiväinen kokonaisuus, mutta ilmoittautuminen myös yksittäisiin päiviin on mahdollista. Kevään viimeinen koulutus järjestetään Turussa 18.-19.4. ja 4.-5.5, joten nyt

Uutinen 7.4.2017

Uusia malleja mediakasvatukseen: päiväkotilapsetkin osaavat suunnitella pelin

Digitaalinen media nähdään päiväkodeissa vielä suppeasti lähinnä opetuskäytön kannalta, vaikka lasten kanssa tulisi tutkia, miten tietoteknologia näkyy kaikkialla arjessa. Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Pekka Mertala pyrkii tuomaan päiväkotien käyttöön malleja, jotka ottavat mediakasvatuksellisen näkökulman entistä paremmin huomioon. Mertalan mukaan lasten kanssa voidaan pohtia, miten mobiilipeli on tehty tai miten tietokone toimii. Esimerkiksi Mertalan toteuttamassa peliprojektissa lapset

Materiaali 2016

#Uskallakertoa kannustaa kertomaan seksuaalisesta häirinnästä

Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu verkossa ovat monelle lapselle ja nuorelle arkipäivää. Pelastakaa Lapset ry:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton video #uskallakertoa kannustaa kertomaan  seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä digitaalisessa mediassa luotettavalle aikuiselle. Videota voi käyttää keskustelun avaamiseksi niin kahdenkeskisessä kuin ryhmätyöskentelyssä. Video löytyy suomeksi täältä ja englanninkielisillä tekstityksillä täältä. Videon käsittelyn tueksi on tuotettu ohjaajan opas, joka on

Materiaali

Digitaaliset mediat ja teknologiat varhaiskasvatuksessa -sivusto

Sivustolle on koottu Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden tuottamaa ja kuratoimaa vinkkimateriaalia digitaalisten medioiden ja teknologioiden käsittelyyn varhaiskasvatuksessa. Materiaalin avulla päästään tutustumaan esimerkiksi tietokoneisiin ja koodaukseen sekä tekemään oma uutislähetys. Sivustolta löytyy myös matalan kynnyksen menetelmiä digitaalisten medioiden hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa. Sivustolle pääset täältä.

Materiaali 2016

Digitaalinen media varhaisvuosien opetuksessa ja oppimisessa

Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoiden kurssityönä tuottama ”Digitaalinen media varhaisvuosien opetuksessa ja oppimisessa” -vinkkimateriaali on suunnattu mediakasvatusmateriaaliksi varhaiskasvatuksen arkeen. Digitaalista mediaa tarkastellaan sekä oppimisen kohteena että välineenä. Materiaali sisältää yksinkertaisia ohjeita digitaalisen median hyödyntämiseen varhaiskasvatustyön eri osa-alueilla musiikista matematiikkaan ja tunnekasvatukseen.  Mukana on myös menetelmäkuvauksia, joiden toteuttamiseen ei tarvita lainkaan digitaalisia välineitä. Tutustu materiaaliin täällä.

Julkaisu 15.3.2016

Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa -kyselytutkimuksen raportti

Sosiaalisessa mediassa julkinen ja yksityinen kohtaavat. Uusi mediaympäristö herättää myös hämmennystä ja kysymyksiä – kuinka vanhempien ja lasten tulisi toimia sosiaalisessa mediassa siten, etteivät he tahattomasti loukkaa toisten yksityisyyttä? Lastensuojelun Keskusliitto kysyi 13-17-vuotiailta lapsilta nuorilta arvioita nuorten omasta sekä heidän vanhempiensa toiminnasta digitaalisessa mediassa. Kysely keskittyi erityisesti omaan ja toisten yksityisyyteen liittyvien tietojen ja kuvien jakamiseen sosiaalisessa mediassa. Vastausten perusteella

Uutinen 14.3.2016

Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa

Lastensuojelun Keskusliitto järjestää mm. Mediakasvatusseuran kanssa Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa -seminaarin eduskunnan Pikkuparlamentissa tänään. Yksityisyyden suoja on säädöstasolla turvattu, mutta samalla jokaisella on oikeus myös sananvapauteen. Seminaarissa puntaroidaan  näiden oikeuksien yhteensovittamista ja soveltamista lapsiin. Lisäksi Keskusliitto julkaisee tänään samannimisen selvityksen Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa. Julkaisu vastaa mediaympäristön muutoksen myötä syntyneisiin kysymyksiin ja tarpeeseen selkiyttää ohjeita siitä

1 2
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat