Arkisto: Digitaaliset oppimisympäristöt

Tapahtuma 12.10.2017

Taitavaksi mediakasvattajaksi! -koulutus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää koulutuspäivän opetustoimen henkilöstöön kuuluville, jotka kaipaavat vinkkejä mediakasvatuksen haltuun ottoon ja haluavat työkaluja monilukutaidon opettamiseen. Taitavaksi mediakasvattajaksi! – Turvaa mediakasvatuksen parhaista käytänteistä ja varmuutta valmiuksista edistää monilukutaidon opettamista -koulutus järjestetään torstaina 2.11. klo 9-16 osoitteessa Ratapihantie 9, Helsinki (Etelä-Suomen aluehallintoviraston auditorio). Koulutuksessa tarjotaan uutta tietoa, tuoreita näkökulmia ja konkreettisia työkaluja mediakasvatuksen, sosiaalisen

Uutinen 9.5.2017

Media Education Conference 2017 Rovaniemellä – Call for papers auki

Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskuksen järjestämä kansainvälinen Media Education Conference (MEC 2017) pidetään 27-28.11.2017 Rovaniemellä, Lapin yliopistossa. Kaksipäiväisessä konferenssissa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa digitaaliset oppimisympäristöt, sosiaalinen media, pelikasvatus, tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa sekä medialukutaito. Konferenssin virallinen kieli on englanti.

Uutinen 11.5.2016

Selvitys perusopetuksen digitalisaatiosta valmistunut

Selvitysraportti ”Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä” on valmistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvityksen tavoitteena oli saada selville mm. millainen on oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne perusopetuksessa eri puolilla maata, miten digitaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään osana opetusta sekä mitkä ovat opettajien edellytykset hyödyntää digitaalisia

Julkaisu 22.7.2014

Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä – Arviointitutkimus Myötätuulessa-projektista

Nuorisotyö on ammatti- ja toimintakenttä, joka reagoi herkästi yhteiskunnallisiin muutoksiin. Yhteiskunnan teknologisoituminen ja nopeasti muuttuvat digitaaliset mediakulttuurit virittävät nuorisotyötä monenlaiseen uudistumiseen. Heidi Villikan julkaisussa Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä pureudutaan digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen nuorisotyön kentällä. Julkaisu perustuu tutkimukseen, jossa nuorisotyön digitaalisen mediamaiseman muutoksia tarkasteltiin Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen koordinoiman Myötätuulessa-projektin kautta. Tutkimus ja sen julkaisu on toteutettu Helsingin

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat